Binning detekčních elementů

Binning detekčních elementů (český možno přeložit jako svázání detekčních elementů) označuje proces, kdy je signál z několika detekčních elementů načten společně. Tím se zvětší velikost detekčního elementu, zmenší se množství nabíraných dat a taktéž se zmenší kvantový šum (odchylka signálu mezi jednotlivými pixely). Tím může být snížena dávka pacientovi při udržení stejného šumu v obraze. Nicméně použitím binningu dochází ke zhoršení prostorového rozlišení. Svázáním např. 4 detekčních elementů (viz obr. 1) již není možné odlišit tolik detailů, jako v případě jednotlivých detekčních elementů.

BinningObr. 1: Binning detekčních elementů [1]

Binning detekčních elementů se využívá při použití velkých oblastí zájmu (FoV), kdy by bylo v obraze příliš velké množství pixelů.

Při použití menších FoV roste kvantový šum, proto zobrazovací systémy při menších FoV pro zachování množství šumu zvyšují množství fotonů.

Použitá literatura:
[1] RSNA/AAPM Radiology Physics Educational Modules. Fluoroscopy. Fluoroscopy systems.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *