Archiv pro rubriku: Nezařazené

Novinky z radiodiagnostiky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na akci pro radiologické fyziky s názvem:

Seminar_1
Akce se bude konat 30.11.2016 od 9,00 do 17,00 hod v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, 3. patro, učebna č.2.

Předběžný program je následující (ke stažení zde):

08,30 – 09,00: Registrace

09,00 – 09,05: Zahájení

09,05 – 09,45: MUDr. Iva Krulová (Nemocnice Na Homolce)
Snímek hrudníku a co od něj očekáváme

09,45 – 10,25: MUDr. Petra Steyerová (VFN/Breast Unit Prague)
Klinické využití zobrazovacích metod v diagnostice onemocnění prsu

10,25 – 11,05: Bc. Kateřina Chytrá (SÚRO)
Dávky a DRÚ pro dětské pacienty

11,05 – 11,30: Coffee break

11,30 – 12,10: MUDr. Bronislav Janek, CSc. (IKEM)
Co je nového v intervenční kardiologii

12,10 – 12,50: Ing. Lucie Súkupová, PhD. (IKEM)
Dozimetrie oční čočky lékařů

12,50 – 13,20: Oběd

13,20 – 14,00: Mgr. Petr Papírník (SÚJB)
Změny v Národních radiologických standardech

14,00 – 14,40: Ing. Kateřina Daníčková (VFN/FN Motol)
Speciální ochranné pomůcky pro intervenční radiologické výkony

14,40 – 15,20: RNDr. Dana Kurková, PhD. (SÚRO)
Měření energetických spekter rentgenových svazků CdTe detektorem

15,20 – 15,35: Coffee break

15,35 – 16,15: Mgr. Václav Porod (IKEM)
Zobrazování digitálních snímků (DICOM, prohlížeče, monitory)

16,15 – 16,55: Mgr. Filip Jírů, PhD. (IKEM)
Management dávek (DICOM, reportování dávek)

16,55 – 17,00: Ukončení

Pozvánka ke stažení zde, registrace zde.

Černobyl (11)

17. května 1986
Podvod skončil ostudou

ŘÍM: Obrovskou ostudou, která významně odhaluje praktiky západních sdělovacích prostředků, skončila aféra kolem falešného filmu s údajnými snímky hořící elektrárny v Černobylu. Jak včera sdělila agentuře Reuters italská policie, byl v římském ústředí americké televize NBC zatčen Francouz T. Garenq, který prodal filmový podvrh italským a americkým televizním stanicím. Hochštapler, snažící se vydělat na neštěstí v jaderné elektrárně, byl obviněn z podvodu. Filmový brak pochopitelně neměl s havárií v Černobylu nic společného: záběry ve skutečnosti zachycovaly cementárnu v severoitalském Terstu zahalenou průmyslovým kouřem. A přesto italská televizní stanice RAI a americké společnosti ABC a NBC tento jasný podvrh ochotně odvysílaly.

VÍDEŇ: Vídeňský konzervativní list Die Presse se vzácnou sebekritičností poukazuje na neodpovědné zprávy rakouských sdělovacích prostředků o havárii černobylské jaderné elektrárny. List píše: „Vlastně se příliš málo diskutovalo o skandálu kolem filmu, který se na Západě předváděl jako požár jaderné elektrárny v Černobylu, zatímco ve skutečnosti to byl požár cementárny v Terstu. Vlastně se opomnělo využít této příležitosti k radikální sebekritice sdělovacích prostředků a ke konstatování, že se příliš lehkovážně a nekriticky přebíraly zprávy, snímky, horrorové zvěsti a předkládaly se veřejnosti, již tak propadlé hysterii.“

KYJEV: Kyjevská odbočka Inturistu nezastavila po havárii v černobylské jaderné elektrárně ani na okamžik svou činnost. Uvedl to v rozhovoru pro agenturu TASS ředitel této odbočky V. Fedorčenko. V hlavním městě Ukrajiny je nyní 1300 zahraničních turistů z Evropy, Asie i Ameriky. V těchto dnech se očekává také příjezd dvoumilióntého návštěvníka z Československa.

Cernobyl_1819. května 1986
O jaderné energetice

MOSKVA: Perspektivám rozvoje jaderné energetiky a mezinárodním ohlasům na havárii v černobylské jaderné elektárně byl věnován sobotní publicistický pořad ústřední sovětské televize Studio 9. Jeho hosty byli náměstek ředitele výpočetního střediska Akademie věd SSSR akademik N. Moisejev, náměstek ředitele ústavu jaderné energie I. V. Kurčatova, člen-korespondent Akademie věd SSSR L. Feoktistov a komentátor listu Izvěstija A. Bovin. Při havárii v černobylské elektrárně došlo k úniku radioaktivity, která se postupem času hromadí v každém reaktoru, uvedl L. Feoktistov. Zbytky jaderného štěpení, kterých reaktor černobylského typu „vyrobí“ zhruba tunu ročně, se v reaktoru částečně rozpadají a částečně „přežívají“. Situace je dnes složitá v bezprostřední blízkosti elektrárny, kde se soustřeďuje mimořádné úsilí na likvidaci následků havárie. Zveličovat nebezpečí však není na místě. Při hodnocení perspektiv jaderné energetiky je třeba si uvědomit, že životní úroveň lidí dnes bezprostředně souvisí s úrovní výroby elektrického proudu na jednoho obyvatele. Žádná reálná alternativa jaderné energetiky v podstatě neexistuje.

Prakticky všechny části havarovaného reaktoru v černobylské jaderné elektrárně jsou ochlazeny a pouze v centru se udržuje mírně zvýšená teplota. Ochlazení reaktoru je fakticky ukončeno a možnost vážnějších komplikací lze vyloučit. Prohlásil to v sobotu večer v sovětské televizi náměstek předsedy rady ministrů SSSR I. Silajev. Pokračuje dezaktivace okolí elektrárny a zároveň se intenzívně pracuje na zakonzervování havarovaného reaktoru v betonovém bloku. Do zóny reaktoru se nepřetržitě přečerpává tekutý dusík a pod objektem se připravuje proražení tunelu, který umožní vybudovat betonové ochlazovací zařízení, jež bude spolehlivě oddělovat reaktor od země, prohlásil I. Silajev.

Sovětští lidé přicházejí na pomoc Černobylu. Mnozí vedoucí specialisté kolské jaderné elektrárny projevili přání podílet se na likvidaci důsledků havárie a odletěli na Ukrajinu, aby se připojili k těm, kdo plní složitou a odpovědnou práci na dezaktivaci území černobylské elektrárny. Tisíce obyvatel země, celé pracovní kolektivy zasílají část svých výdělků a prémií a někteří dokonce i své osobní úspory na fond pomoci Černobylu.

Cernobyl_19

Černobyl (10)

14. května 1986
Práce v Černobylu pokračují
Ukončeno zasypávání reaktoru

MOSKVA: Ve čtvrtém energobloku černobylské jaderné elektrárny pokračují intenzívní práce na likvidaci následků havárie a dezaktivaci elektrárny. Podle informací sovětského tisku bylo zakončeno zasypávání havarovaného reaktoru látkami pohlcujícími radioaktivitu a plánuje se uzavřít reaktor betonovým blokem, kterým bude objekt izolován i od země. Počítá se kromě toho s vybudováním speciální ochlazovací soustavy, která zabrání zvyšování teploty pod reaktorem vlivem přirozeného radioaktivního rozpadu. Pokračují práce spojené s dezaktivací elektrárny a jejího okolí. Povrch budov počínaje střechami se omývá, odpad čištění je odváděn do speciální kanalizace a čistících zařízení. Podobné práce budou provedeny i v blízké vesnici. Vrchní vrstva půdy v zamořené zóně se snímá a celé toto území bude zabetonováno.

Náměstek předsedy rady ministrů SSSR B. Ščerbina se včera setkal s velvyslanci Finska, Itálie, Kanady, NSR, Nizozemí, Norska, Španělska, Švédska, Turecka a Velké Británie akreditovanými v SSSR, dále s chargé d’affaires Dánska, Francie, Lucemburska a Rakouska a s představitelem velvyslanectví USA. Velvyslancům byly zevrubně vysvětlovány otázky týkající se situace v černobylské jaderné elektrárně. Byli informováni o opatřeních, která se podnikají k odstranění následků havárie, a o radiační situaci na území Ukrajiny, Běloruska a na západních hranicích SSSR. Diplomaté byli seznámeni s opatřeními k dezaktivaci oblasti elektrárny a dopravních komunikací. Zároveň dostali odpověď na všechny položené otázky.

Náměstek ministra zahraničních věcí SSSR V. Loginov včera přijal představitele zastupitelských úřadů BLR, ČSSR, KLDR, Kuby, Laosu, MLR, MoLR, NDR, Polska, Rumunska a Vietnamu v Sovětském svazu a podrobně je informoval o situaci a opatřeních v souvislosti s likvidací následků havárie v černobylské jaderné elektárně.

Cernobyl_16

15. května 1986
Černobyl: Dezaktivace dále pokračuje
Práce pod reaktorem. Tekutý dusík vytvoří ochrannou vrstvu.

MOSKVA: V černobylské jaderné elektrárně pokračuje dezaktivace energetických objektů, budov a půdy. Podle údajů sovětského tisku je hlavní úsilí soustředěno na očištění poškozeného reaktoru a jeho bezprostředního okolí.

Náměstek předsedy rady ministrů SSSR I. Silajev v rozhovoru se sovětskými novináři konstatoval, že zhruba 300 000 čtverečních metrů zamořeného území se denně pokrývá speciální dezaktivační fólií, která zabraňuje pronikání radioaktivního prachu do půdy a vody. Byla rovněž zahájena výroba dezaktivační chemikálie, která dosahuje 30 tun denně.

Pod reaktorem byly zahájeny složité podzemní práce – připravuje se budování šachty, která umožní vytvořit pod reaktorem mohutnou podložku. Jedním z nejdůležitějších úkolů je proniknout pod reaktor a zahájit přečerpávání tekutého dusíku, který vytvoří další pevnou ochrannou vrstvu. Odborníci pracují na vytvoření betonového „sarkofágu“ kolem reaktoru. Nepůjde o pouhý betonový blok, ale o složitou technickou stavbu, která bude kontrolovat vnitřní teplotu a odvádět zbytkové teplo.

V okolí elektrárny byly maximálně omezeny možnosti přenesení radioaktivních látek za ochrannou zónu, řekl dále I. Silajev. Na hranicích zóny byla vytvořena tři překladiště, na nichž se náklady přenášejí z „čistých“ dopravních prostředků. Velký význam má i železniční doprava, protože dezaktivace železničních vagonů je podstatně prostší, než čištění automobilů, uvedl I. Silajev.

Téměř polovina osob hospitalizovaných v kyjevských nemocnicích a poliklinikách byla propuštěna, napsal list Sovětskaja Rossija. V Kyjevě a celé kyjevské oblasti byla zřízena síť radiační kontroly, jejíž pracovníci provedli kolem 250 000 měření. Kontroluje se i složení krmiva skotu. Každý den kontrolují epidemiologické služby zhruba sto druhů nejrůznější produkce. Pod přísnou kontrolou jsou obchody a trhy. Dozimetrická stanoviště pracují na letištích, na železnici i v automobilové dopravě. V Kyjevě a dalších městech oblasti se pravidelně kropí silnice, uvedl list Sovětskaja Rossija.

Na ministerstvu zahraničních věcí SSSR v Moskvě se včera uskutečnilo setkání s velvyslancem SFRJ v SSSR M. Drulovičem a velvyslancem KLDR v SSSR Ri Dže-hwanem. Náměstek ministra zahraničních věcí SSSR V. Loginov podrobně informoval diplomaty o situaci na černobylské jaderné elektrárně a o opatřeních, které se podnikají k odstranění následků havárie.

VÍDEŇ: Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) H. Blix kritizoval západní hromadné sdělovací prostředky za způsob, jakým informovaly o havárii v černobylské jaderné elektrárně. Zdůraznil, že západní informace byly „často matoucí, zvláště pokud jde o rozsah škod a počet obětí“.

ŘÍM: Italská státní televize RAI-TV potvrdila, že film, který vysílala jako záběry hořící jaderné elektrárny v Černobylu, je podvrh. Na filmu, který měl údajně několik dnů po havárii natočit jugoslávský turista ze vzdálenosti 14 km od černobylské elektrárny, byla zachycena, jak se nyní ukázalo, cementárna v severoitalském Terstu.
Cernobyl_17

Černobyl (9)

13. května 1986
Tisková konference v Moskvě
Západ vytváří ovzduší nedůvěry v mezinárodních vztazích

MOSKVA: Západní státy vyvolaly hysterickou psychózu kolem havárie v černobylské jaderné elektrárně a nyní se ji snaží využít k ospravedlnění svých diskriminačních opatření proti socialistickým zemím východní Evropy. Prohlásil to na tiskové konferenci v Moskvě vedoucí tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí SSSR V. Lomejsko.

Omezení dovozu zemědělské produkce ze socialistických států není ničím podložené a je neospravedlnitelné, uvedl Vladimir Lomejko, účastníci nedávné konzultativní porady Světové zdravotnické organizace (WHO) označili zdůvodnění diskriminačních opatření proti socialistickýcm státům za neudržitelné. V dokumentech WHO se praví, že omezení dovozu potravin je oprávněné jen v případě produktů poškozených ozářením, tedy těch, které byly vypěstovány v bezprostřední blízkosti černobylské elektrárny. O vývoz těchto produktů však nejde a jít nemůže, upozornil V. Lomejko. Diskriminační opatření se týkají produktů vypěstovaných v oblastech, kde k nebezpečnému zvýšení radiace nedošlo.

V. Lomejko dále hovořil o propagandistické protisovětské kampani, kterou v souvislosti s havárií v černobylské elektrárně vyvolala západní reakce. Protisovětská psychóza je nebezpečná, protože vytváří ovzduší nedůvěry v mezinárodních vztazích. Oficiální sovětské informace se na Západě ignorují a nahrazují se výmysly, za nimiž následuje tvrzení, že SSSR nelze v žádném ohledu důvěřovat, uvedl V. Lomejko.

Vedoucí tiskového odbotu ministerstva zahraničí SSSR dále komentoval činnost SSSR v některých mezinárodních organizacích a na dvoustranných a mnohostranných jednáních a odzbrojení. Připomněl, že 5. května začalo v New Yorku zasedání komise OSN pro odzbrojení, které je věnováno prioritním otázkám mezinárodní bezpečnosti. Delegáti se soustřeďují na problémy odvrácení militarizace vesmírum, zákazu jaderných pokusů, omezení a likvidace jaderných zbraní a na cesty k omezení zbraní konvenčních. Sovětská delegace znovu upozornila účastníky zasedání na prohlášení generálního tajemníka ÚV KSČ M. Gorbačova z 15. ledna letošního roku. Toto prohlášení bylo mezníkem v zahraničně politické činnosti SSSR a vyjádřením filozofie bezjaderného světa v jaderném a kosmickém věku, uvedl V. Lomejko.

Cernobyl_14

13. května 1986
Zpráva Sovětské vlády: Likvidace následků havárie

MOSKVA: Rada ministrů SSSR včera vydala tuto zprávu: V uplynulých 24 hodinách byly v černobylské jaderné elektrárně značně rozšířeny práce na dezaktivaci objektů elektrárny od radioaktivních látek. Pokračuje účinné ochlazování poškozeného reaktoru a betonáž bloku. Radiační situace v Bělorusku a na Ukrajině, včetně Kyjeva, se zlepšuje. V oblastech za třicetikilometrovou zónou se provádějí zemědělské práce, nromálně pracují průmyslové podniky a turistické trasy jsou běžně přístupné. U postižených jsou uplatňována léčebná a preventivní opatření. 35 lidí je v těžkém stavu, šest osob zemřelo na následky popálení a ozáření. Při urychlené likvidaci následků havárie v černobylské jaderné elektrárně pomáhají všechny sovětské republiky. Dělníci z oděských loděnic odelslai svůj výdělek za práci nad plán na pomoc postiženým. Mnohé kolektivy navrhují uskutečnit sobotnik, odpracovat bezplatnou směnu nebo věnovat část měsíčního platu.

BONN: Radioaktivita měřená ve vzduchu se v NSR vrátila na normální úroveň. Prohlásil to včera v Bonnu mluvčí západoněmecké vlády F. Ost. Bonnská vláda už předtím upozorňovala obyvatelstvo, že i poněkud zvýšená radioaktivita naměřená po havárii reaktoru v černobylské jaderné elektrárně nedosáhla úrovně ohrožující zdraví.

Cernobyl_15

Černobyl (8)

12. května 1986
Likvidace důsledků havárie
Představitelé MAAE ocenili rozsah a charakter informací od SSSR

MOSKVA: Představitelé Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), kteří přijeli do SSSR v souvislosti s havárií černobylské jaderné elektrárny, si o katastrofě mohli udělat sami představu. Prohlásil to v sobotu generální ředitel MAAE Hans Blix na tiskové konferenci v tiskovém středisku ministerstva zahraničních věcí SSSR,

Město Černobyl, které je od jaderné elektrárny vzdáleno 18 km, jsme obletěli ve vrtulníku a poškozený agregát jsme pozorovali ze vzdálenosti 800 m. Řetězová reakce v černobylské jaderné elektárně byla automaticky zastavena v okamžiku havárie. Třetí reaktor, který je v bezprostřední blízkosti poškozeného čtvrtého, při havárii poškozen nebyl, jeho chladící a bezpečnostní systém fungují normálně. Poškozený reaktor utrpěl hořením grafitu. Tyto vzněty byly uhašeny, ale teplota je i nadále vysoká. Bylo rozhodnuto celý čtvrtý reaktor zabetonovat. Byly zahájeny práce na vybudování betonového základu pod reaktorem. Maximální úroveň radiace v třicetikilometrové oblasti dosahovala 10-15 milirentgenů za hodinu. 5. května klesla na 2-3 milirentgeny za hodinu a 8. května na 0,15 milirentgenu za hodinu. Radioaktivita v kyjevských vodních nádržích byla celou dobu normální, řekl na tiskové konferenci ředitel oddělení pro jadernou bezpečnost MAAE M. Rosen.

Představitelé MAAE pak odpověděli na četné otázky novinářů. Na otázku, zda je spokojen s rozsahem a charakterem informací, které dostal za svého pobytu v SSSR, H. Blix odpověděl: Zcela jistě ano. Dále zdůraznil, že měl velmi otevřené diskuse s ministry a experty, a že v mnoha případech to byli lidé, s nimiž udržuje pracovní kontakty již dávno. Řekl, že se sovětskou stranou byla vypracována úmluva o poskytování stálých informací. Domnívám se, že to je první krok v mezinárodním úsilí o vytvoření určitého systému včasného varování, řekl. H. Blix.

Na závěr návštěvy generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Hanse Blixe v Sovětském svazu bylo vydáno komuniké, v němž se mj. píše: Během návštěvy byly H. Blixovi a odborníkům, kteří ho doprovázeli, poskytnuty informace o havárii v čenobylské jaderné elektrárně. Byly projednány způsoby zvýšení bezpečnosti jaderné energetiky rozšířením mezinárodní spolupráce a zvýšením úlohy MAAE v této oblasti. Sovětská strana vyjádřila v souladu s výzvou generálního ředitele MAAE ochotu poskytnout o havárii informace, o nichž by se moho jednat na poradě expertů na otázky jaderné bezpečnosti, aby se členské země MAAE mohly poučit ze zkušeností s cílem dále zvýšit bezpečnost jaderné energetiky. Sovětská strana prohlásila, že tato havárie neovlivní realizaci vytyčených plánů rozvoje jaderné energetiky v SSSR,

Agentura TASS včera zveřejnila tuto zprávu rady ministrů SSSR: Na černobylské jaderné elektrárně a v jejím blízkém okolí se dnes dezaktivovalo území, objekty elektrárny a dopravní komunikace. Připravuje se dezaktivace obytných domů. Podniká se komplex přípravných opatření k betonování reaktorového oddělení čtvrtého energetického bloku. Radiační situace na západních hranicích SSSR je normální. Na území Ukrajiny a Běloruska zůstává radiace na dosavadní úrovni.

Washington pokračuje v protisovětské kampani, která se vyznačuje nejrůznějšími podvrhy a urážkami SSSR. USA využily havárie v černobylské jaderné elektrárně a zahájily palbu proti rostoucí mezinárodní autoritě Sovětského svazu a proti samotné myšlence vzájemné důvěry mezi státy. Konstatoval to včera komentátor agentury TASS V. Černyšev.

KYJEV: Nynější situace v černobylské jaderné elektrárně už nepředstavuje velké nebezpečí, řekl sovětským novinářům víceprezident Akademie věd SSSR akademik Jevgenij Velichov. Včerejšek označil za rozhodující. Začíná nová etapa prací. Je třeba provést celou řadu měření, výzkumů a určit nejvíce zamořená místa. V nanejvýš obtížných podmínkách vysoké radioaktivity uvnitř bloku se provádějí speciální práce. Mnoho nyní dělají stavbaři. Ochlazují půdu a dodávají velké množství betonu. Cílem je „pohřbít“ havarovaný reaktor.

BONN: Spolkový kancléř Helmut Kohl byl v sobotu nucen přiznat, že západoněmecké obyvatelstvo v žádném okamžiku nebylo a není bezprostředně ohroženo havárií jaderné elektrárny u Černobylu.

Cernobyl_13

Černobyl (7)

9. května 1986
Úmyslně přehnané nebezpečí
Situace v oblasti havárie se nadále stabilizuje

Moskva: Politické byro ÚV KSSS na svém včerejším zasedání projednalo zprávu vládní komise o odstraňování následků havárie v černobylské jaderné elektrárně.

Bylo konstatováno, že komise, místní stranické orgány a sověty operativně provádějí nezbytná opatření k překonání následků havárie. Sovětští lidé projevují za složité situace velkou uvědomělost, houževnatost a statečnost. Přesně a obětavě pracuje obsluha elektrárny, vědci, inženýrskotechničtí i zdravotničtí pracovníci, pracovníci dopravy i vojáci – všichni, kdo se podílejí na prováděných opatřeních. Všem evakuovaným bylo v krátké době zajištěno ubytování, strava a lékařská péče. Obyvatelé sousedních okresů jim poskytují starostlivou péči. ÚV KSSS, prezidium Nejvyššího sovětu SSSR, rada ministrů SSSR a všesvazová ústřední rada odborů schválily usnesení o mzdových podmínkách a o materiálním zabezpečení pracovníků podniků a organizací v oblasti černobylské jaderné elektrárny.

Sovětská tisková agentura TASS včera zveřejnila tuto zprávu: Na Západě byly v souvislosti s havárií v černobylské jaderné elektrárně rozšířeny výmysly, že sovětské vývozní zboží a dopravní prostředky znamenají prý vzhledem ke svému „radioaktivnímu zamoření“ nebezpečí. Řada západoevropských zemí přijala opatření k omezení dovozu potravin a dalších druhů zboží ze SSSR a z některých evropských zemí, jež jsou členy RVHP. Tyto akce podkopávají cíle mezinárodních dohod o obchodu, hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci uzavřených mezi příslušnými zeměmi a SSSR, a neodpovídají obecně uznávané praxi řešení otázek vznikajících v mezinárodním obchodě. Příslušné státní orgány SSSR přijaly a nadále přijímají nezbytná operativní opatření. Sovětské zboží a dopravní prostředky neznamenají z hlediska radioaktivity nebezpečí ani pro obyvatelstvo SSSR, ani pro občany jiných států.

Předseda rady ministrů Ukrajinské SSR A. Ljasko se včera odpoledne setkal se skupinou zahraničních novinářů, kteří přicestovali do Kyjeva. Informoval je o opatřeních, která jsou podnikána k likvidaci havárie v černobylské jaderné elektrárně. Konstatoval, že situace v oblasti elektrárny je pod kontrolou. Teplota v poškozeném bloku elektrárny se nyní snížila na 300 stupňů Celsia. To ukazuje, že proces spalování v reaktoru je zastaven. Zdraví obyvatel není ohroženo, národní hospodářství kyjevské oblasti funguje stabilně. Novináři byli současně upozorněni na to, že některé západní sdělovací prostředky rozpoutaly kolem havárie pomlouvačnou kampaň, jejímž cílem bylo oklamat světovou veřejnost a odvést ji od aktuálních otázek ozdravení mezinárodního ovzduší. Generální tajemník Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Hans Blix, který je v SSSR na pozvání sovětské vlády, navštívil Kyjev a včera přijel do oblasti černobylské jaderné elektrárny, kde byl seznámen se situací. Po návštěvě v oblasti černobylské jaderné elektrárny poskytl interview sovětské televizi. Viděli jsme ze vzduchu prostranství černobylské jaderné elektrárny a byli jsme svědky toho, že se dělá mnoho, aby byl reaktor udržen pod kontrolou. Je zřejmé, že za uplynulé dva týdny se udělalo hodně práce a byla úspěšná, konstatoval generální ředitel MAAE.

Situace v oblasti černobylské jaderné elektrárny se nadále stabilizuje. Za třicetikilometrovou evakuační zónou kolem elektrárny nikomu nehrozí nebezpečí. Uvedli to včera na tiskové konferenci v Moskvě představitelé ministerstva zdravotnictví SSSR a Státního výboru SSSR pro hydrometeorologii a kontrolu životního prostředí. První náměstek ministra zdravotnictví SSSR Jevgenij Vorobjov zdůraznil, že v černobylské jaderné elektrárně nedošlo k jadernému výbuchu. V důsledku havárie jaderného reaktoru však do okolí a do ovzduší unikly radioaktivní látky, zejména radioizotopy jódu 131, které však mají krátký poločas rozpadu. Hospitalizováno bylo 204 lidí. Z 18 těžce zasažených zemřel jeden, čímž počet mrtvých stoupl na tři. Škody na zdraví utrpěli pouze lidé, kteří se v době havárie a po ní nacházeli v bezprostřední blízkosti poškozeného reaktoru. Profesor Viktor Knižnikov z ministerstva zdravotniství SSSR odpověděl na dotazy týkající se radioaktivního zamoření potravin. Nebezpečí představuje pouze raná zelenina a mléko v oblastech se zvýšenou radiací. Přijatá opatření však poškození zdraví lidí touto cestou vylučují. Budoucí úroda ohrožena není, neboť radiaktivní látky, které unikly, představuje především izotop jódu 131 s poločasem rozpadu 8,3 dne.

Cernobyl_11

9. května 1986
Opatření k ochraně zdraví nejsou nutná
Rozhovor s odborníkem pro hygienu záření MUDr. E. Kunzem, CSc.

(čtk): Čs. televize vysílala ve včerejších Televizních novinách rozhovor s hlavním odborníkem ministerstva zdravotnictví ČSR pro hygienu záření MUDr. Emilem Kunzem, CSc.

Do jaké míry se zvýšil obsah radioaktivních látek na volném prostranství v Československu v souvislosti s havárií v černobylské elektrárně?
Dodávkové příkony záření na volném prostranství, které dříve měly zejména přírodní původ, se nám zvýšily zhruba dva až třikrát oproti přírodním hodnotám. Ale radioaktivní jódy v ovzduší nebo potravinách jsme dříve neměřili vůbec. Ale obecně mohu říci, že nedošlo k takovému zvýšení, které by jakýmkoliv způsobem bylo nebezpečné lidskému zdraví.

Úroveň radioaktivity se měří na celém území Československa?
Ano, hned od počátku jsme rozvinuli rozsáhlou síť, měří hygienické stanice, jaderné elektrárny, výzkumná a jiná pracoviště, která mají potřebnou aparaturu, měří systematicky nejrůznější složky životního prostředí, předávají denně svá hlášení, která se u nás v Institutu hygieny a epidemiologie vyhodnocují.

Vy jste se právě vrátil z jednání Světové zdravotnické organizace v Kodani. Jaký je názor expertů na úroveň radiace ve střední Evropě?
Prakticky shodný s tím, co jsem říkal. Opatření k ochraně zdraví nejsou pokládána za nutná. A dokonce asi nebyla ani nutná, když je některé státy přijímaly. Zejména je zdůrazňováno, aby si lidé nebrali jodid draselný, který je nezdůvodnitelný a který může způsobit sám o sobě určitá poškození zdraví. Nejsou důvody k opatřením u těhotných žen a malých dětí a lze se plně spolehnout na měření, která provádějí státní orgány, aby zajistily nezávadné potraviny.

Přesto existují obavy z deště, z pitné vody, obavy z požívání mléka. Jaké hodnoty jste naměřeili?
Naměřili jsme např. v povrchových vodách nebo v pitné vodě skutečně nepatrné zvýšení. Nejsou žádné důvody k tomu, aby se lidé báli pitné vody ani mléka. A pokud se týče deště, hodnoty radioaktivity, které v něm jsou, nemohou způsobit žádné vážné ozáření.

Jaký očekáváte další vývoj v radioaktivní situaci v Československu?
Stručně řečeno pokles. Již ho pozorujeme a pozorují ho i v jiných státech Evropy.

Cernobyl_12

Jakým způsobem pozorujeme rentgenový obraz? (3)

V předešlých dvou článcích jsme si řekli něco o receptorech světla a taktéž o tom, jak „skáčeme“ v obraze z jednoho místa na druhé. V tomto posledním článku zabývajícícm se „viděním“ při pozorování obrazu si řekneme ještě pár dalších informací.

Zrakový (optický) systém člověka prošel dlouhým vývojem, v průběhu kterého se zdokonalovaly různé vlastnosti vidění. Cílem vývoje bylo maximalizovat prostorové rozlišení, maximalizovat zorné pole a minimalizovat neurální zdroje (vynakládat co nejmenší energii na zrakový systém). Jak tedy dopadl vývoj našeho zrakového systému?

Ze 130 milionů receptorů světla, které máme (cca 5 mil. čípků, 125 mil. tyčinek), vede do mozku pouze cca 10 milionů nervových vláken, což přispívá k menší spotřebe energie při zpracování informací.

Nejlepšího prostorového rozlišení je dosaženo v centrální části žluté skvrny. Periferně je na žluté skvrně dosaženo horšího prostorového rozlišení. Horší prostorové rozlišení je kompenzováno rychlým pohybem očí z jednoho bodu do jiného, takže obraz vnímáme jako ostrý. Ukázka různého prostorového rozlišení je uvedena na obr. 1. Při zafixování pohledu na centrální část obr. 1 zjistíme, že všechna písmena jsou pro nás stejně čitelná, protože malá písmena v centrální části jsou vnímána centrální částí žluté skvrny, tedy s lepším prostorovým rozlišením. Periferní větší písmena jsou vnímána perifernější částí, ale stále jsou pro nás stejně čitelná jako malá písmena.

Eye_spatial_resolution_1Obr. 1: Čitelnost písmen v závislosti na jejich poloze [1]

Při zrakovém vjemu je pro nás důležité, jaké je zastoupení prostorových frekvencí v obraze. Při pohledu na obr. 2, 3 a 4 zjistíme, že v závislosti na vzdálenosti se liší i objekt, který na obraze vidíme. Když jsme blízko u displeje (obr. 2), vnímáme vysoké frekvence a vidíme Alberta Einsteina. Při větší vzdálenosti (obr. 3) vnímáme méně vysokých frekvencí a více nízkých frekvencí, Albert Einstein přechází v Marilyn Monroe. V největší vzdálenosti (obr. 4) vnímáme nízké frekvence, Marilyn je jasně rozpoznatelná.

Eye_spatial_resolution_2Obr. 2: Albert Eisntein [1]

Eye_spatial_resolution_3Obr. 3: Přechod mezi Albertem a Marilyn [1]

Eye_spatial_resolution_4Obr. 4: Marilyn Monroe [1]

Jak je to však možné? Původní obraz vznikl superpozicí dvou obrazů. Jednoho s nízkými frekvencemi, což znamená obraz s dobrým kontrastem, druhého s vysokými frekvence. Oba dva tyto obrázky jsou znázorněny na obr. 5 (vlevo nízké frekvence, vpravo vysoké frekvence).

Eye_spatial_resolution_5Obr. 5: Superponované obrazy [1]

V závislosti na tom, v jaké vzdálenosti (pod jakým úhlem) sledujeme obrazy, pak vidíme i různý obsah. Buď vidíme jen vysoké frekvence nebo jen nízké frekvence nebo oba druhy frekvencí.

Lidské oko je nejcitlivější na prostorovou frekvenci 4 cykly/°. Při nižší frekvenci je citlivost oka menší, stejně tak při vyšší frekvenci. Závislost viditelnosti kontrastu na prostorové frekvenci pro lidské oko je znázorněna na obr. 6.

Eye_spatial_resolution_6Obr. 6: Citlivost lidského oka na kontrast v závislosti na prostorové frekvenci [1]

Křivka zobrazená na obr. 6 vypadá odlišně pro jedince s posteriorní subcapsulární kataraktou (vzniká v důsledku ozáření nejčastěji). V důsledku katarakty dochází k poklesu citlivosti na kontrast.

Porovnáme-li citlivost na kontrast v závislosti na prostorové frekvenci pro člověka a různá zvířata, pak zjistíme, že se velmi podstatně liší. Např. pro sokola (falcon) je citlivost na kontrast podstatně lepší až pro vyšší frekvence, což odpovídá menším objektům. Proto sokol vidí i velmi malé hlodavce z velké výšky.

Použitá literatura:
[1] Bochud F. Basics of human vision. Performance of the visual system. EUTEMPE-RX, Module 08, 14.-18.3.2016, Lausanne, Switzerland

Jakým způsobem pozorujeme rentgenový obraz? (2)

Mimo samotnou stavbu oka ovlivňuje pozorování i několik dalších faktorů. Jedním z nich je např. neustálý pohy oka při pozorování nebo čtení způsobený aktivací očních svalů. Při čtení se tedy oko nepohybuje kontinuálně přes každé písmenko, ale skáče z jednoho místa na další. Tato místa jsou od sebe vzdálena asi o 5°. Skákání z jednoho místa na další se anglicky nazývá saccade. Tento skok trvá asi 30 ms, tj. oko se dokáže pohybovat rychlostí 170°/s. [1]

Z pohledu sítnice znamená saccade posun vizuálního obrazu. Tento posun aktivuje hodně gangliových buněk, ale ačkoliv zde není žádná korekce, my tento pohyb oka nevnímáme. Je to z toho důvodu, že pohyb oka je velmi rychlý. Naopak se spíše domníváme, že náš obraz je velmi stabilní.

Mezi jednotlivými saccades je oko stabilní, existuje zde určitá doba fixace, kdy se oko nepohybuje. Tato doba trvá typicky 150-250 ms. Průměrná doba fixace cca 200 ms znamená, že se naše oko pohne přibližně 5x za sekundu.

Pohyby oka – saccades můžeme pozorovat i při čtení radiologického obrazu. Na následujícím obr. 1 je uvedena trajektorie pohybu oka společně s fixacemi oka při čtení rentgenového obrazu srdce a plic. Každá doba fixace (1/60 s) je na obr. 1 vlevo znázorněna malým čtverčkem, na obr. 1 vpravo je pak znázorněna trajektorie s jednotlivými body fixace grupovanými do tzv. klastrů. Doba trvání každého klastru byla mezi 20 ms a 1 s. Pohyb oka byl měřen speciálním zařízením (eye tracker).

Eye_movements_1Obr. 1: Pohyb oka pro jednotlivé doby fixace (vlevo) a trajektorie oka (vpravo) [2]

Podobný obraz vzniknul také pro mamografii. Trajektorie pohybu oka je znázorněna na obr. 2. Lékař začíná prohlížet obrazy v bodě mezi CC a MLO projekcí uprostřed (horní dva levé obrázky) a tráví zde dobu cca 5 s. Pohled lékaře ulpí na lézi v CC projekci a poté ještě projde celkový obraz. Až do 13. sekundy tráví lékař čas na lézi v MLO projekci, následuje celkové prohlédnutí MLO projekce. Čas mezi 13. a 21. sekundou tráví lékař prohlížením léze v CC a MLO projekci a porovnáváním. Posledních 10 sekund tráví lékař opět prohlídnutím celé CC a MLO projekce.

Eye_movements_2Obr. 2: Trajektorie pohybu oka pro mamografii [3]

Stejně jako oko se stále pohybuje i hlava. Nicméně pohyb hlavy je korigován pohybem očí. V důsledku permanentního pohybu hlavy a očí není ani odezva na point spread function ideální, protože se odezva skládá z odezvy několika čípků právě v důsledku pohybu hlavy a očí. Korekce na pohyb hlavy je založena na nervech vnitřního ucha, které vedou do mozku. Tyto nervy informují mozek o rotaci a orientaci hlavy, což generuje signál v mozku, který jde do očních svalů. Ty pak korekcí pohybu očí kompenzují pohyb hlavy. Celková korekce pohybů je provedena s nejistotou 0,5°. To je důvod, proč při pohledu na objekt na obr. 3 vidíme bílou mřížku, která se nám částečně promítá přes černé čtverce (soustřeďte zrak na bílý puntík po dobu aspoň 20 s, poté zaměřte zrak na černý puntík). Jednoduše řečeno, hlava ani oči nedokážou korigovat pohyb tak, abychom při pohledu na obr. 3 viděli bílou mřížku ve fixní poloze. [1]

Eye_movements_3Obr. 3: Zafixujte pohled na bílý puntík po dobu aspoň 20 s, poté přesměřujte zrak na černý puntík [1]

Mozek dokáže částečně korigovat různý pohyb, proto při porovnání pohybu při chůzi a běhu zjišťujeme, že korigovaná horizontální rychlost při upřeném pohledu, viz obr. 4 „gaze“, je velmi podobná pro chůzi i běh.

Eye_movements_4Obr. 4: Horizontální rychlost při chůzi a běhu [1]

Při pozorování obrazu probíhá několik druhů pohybů, které jsou navzájem korigovány tak, že výsledný obraz vnímáme jako statický.

Použitá literatura:
[1] Bochud F. Basics of human vision. Looking. EUTEMPE-RX, Module 08, 14.-18.3.2016, Lausanne, Switzerland
[2] Nodine CF, Kundel HL. Using eye movements to study visual search and to improve tumor detection. RadioGraphics 1987; 7(6): 1241-1250
[3] Kundel HL, Nodine CF, Conant EF, Weinstein SP. Holistic component of image perception in mammogram interpretation: Gaze-tracking study. Radiology 2007; 242(2): 396-402

Jakým způsobem pozorujeme rentgenový obraz? (1)

Tento článek a několik následujících článků bude trochu z jiné oblasti, ale je to oblast, která souvisí i s radiodiagnostikou. Jedná se o vizuální vjem obrazu a o to, jak vlastně obraz vzniká, jak obraz vnímáme. Začněme popisem světelného vjemu okem…

Poznámka: Chtěla bych jen podotknout, že nejsem biolog, lékař ani fyzik specializující se na optiku oka, ale jde mi spíše o přiblížení fungování oka při pozorování obrazu.

Při světelném vjemu světlo prochází nejprve přes rohovku, pak přes přední komoru, zornici a poté čočku. Zornice mění svůj tvar pomocí svalů – duhovky, čímž reguluje množství světla dopadajícího na čočku. Čočka společně s rohovkou se podílejí na zaostření, tj. na tom, aby svazek světla správně dopadal na sítnici, resp. na její nejcitlivější část – žlutou skvrnu (makulu). Vnitřní část oka je tvořena sklivcem, který udržuje v oku stálý tlak. [1]

Dopad světla na sítnici způsobuje fotochemické reakce ve světlocitlivých prvcích – v tyčinkách a čípcích. Ty pak vysílají nervové impulsy zrakovým nervem do mozku. Celé oko je zobrazeno na obr. 1 i s popisem jednotlivých částí.

Stavba okaObr. 1: Stavba oka [1]

Při dopadu světla na na sítnici je světlo detekováno pomocí fotoreceptorů, které mění světelný signál na elektrický signál, který je zpracovávaný několika druhy buněk, např. horizontálními, bipolárními, amakrinními a gangliovými buňkami. Každý z těchto druhů těchto buněk zpracovává signál jiným způsobem. Ukázka různých druhů buněk společně s fotoreceptory, které jsou tvořeny tyčinkami a čípky, a neurony, které zpracovávají výsledný signál, je uvedena na obr. 2. Výsledný signál je poté optickým nervem přiveden do mozku. [1]

RetinaObr. 2: Ukázka stavby sítnice – různé druhy buněk pro zpracování signálu, fotoreceptory – světlocitlivé tyčinky (rods) a čípky (cones), neurony pro zpracování signálu [2]

Při pohledu na stavbu sítnice nás možná napadne, kolik fotocitlivých prvků (tyčinek a čípků) má lidské oko a jak na tom vlastně je ve srovnání se současnými fotoaparáty. Počet detekčních elementů fotoaparátů se v dnešní době pohybuje mezi 10 a 14 Mpx, tj. 10-14 milionů pixelů. Ale oko dosahuje počtu cca 130 milionů fotocitlivých prvků, takže je podstatně lepší ve srovnání s fotoaparátem. [3]

Nyní se podívejme blíže na fotocitlivé prvky, tj. na čípky (cones) a tyčinky (rods). Čípky jsou prvky, které jsou barvocitlivé (citlivost na jasné světlo). Nacházejí se hlavně v oblasti žluté skvrny. Každý z čípků je připojen ke svému vlastnímu nervu. Čípků máme 5-7 milionů v každém oku. Zbývajících cca 125 milionů fotocitlivých prvků je tvořeno tyčinkami. Tyčinky jsou zodpovědné za celkový vzhled zorného pole, ale nijak se neuplatňují při vnímání barev. Na rozdíl od čípků, které mají každý svůj nerv, sdílí několik tyčinek jeden nerv. Tyčinky jsou citlivé na nízkou intenzitu světla – na tlumené světlo. [3]

Při pohledu na Polárku dopadá na naši žlutou skvrnu přibližně 100 tisíc fotonů za 1 s. 25% těchto fotonů dopadá na malou část žluté skvrny, na kruhovou plochu o průměru 5-50 mikrometrů. V této malé části je soustředěno nejvíce čípků. Prostorové uspořádání (hustota rozmístění) čípků je uvedeno na obr. 3. Nejvíce čípků je soustředěno uprostřed žluté skvrny. Z obr. 3 je zřejmé, že jejich hustota uprostřed žluté skvrny je až 160 tisíc na 1 mm2, směrem od středu jejich hustota klesá. [3]

Distribution_conesObr. 3: Prostorová distribuce světlocitlivých čípků v oku [3]

Prostorové rozložení tyčinek je velmi odlišné od rozložení čípků. Rozložení tyčinek je uvedeno na obr. 4. Uprostřed žluté skvrny je pouze velmi málo tyčinek, naopak směrem od středu jejich hustota narůstá a dosahuje podobně jako u čípků hustoty až 160 tisíc na 1 mm2. Rozložení tyčinek i čípků lze samozřejmě přepočítat i na úhel. Největší hustota tyčinek odpovídá úhlu 15°[3]

Distribution_rodsObr. 4: Prostorová distribuce světlocitlivých čípků v oku [3]

Jas neboli množství fotonů, které vstupují do oka, je ovlivněn zejména zornicí. Zornice je schopná reagovat na velký rozsah jasu, hodnoty jasu se pohybují od 10^-7 až po 10^5 cd/m2. To je umožněno tím, že citlivost tyčinek je až 100x vyšší než citlivost čípků, takže tyčinky reagují i při velmi malém jasu. Ukázka šířky zornice a variabilita této hodnoty pro různé hodnoty jasu pro lidskou populaci je uvedena na obr. 5. [3]

Jas_sirka_zorniceObr. 5: Šířka zornice v závislosti na jasu [3]

Jak bylo zmíněno výše, velká citlivost tyčinek umožňuje i vnímání světla při velmi malé intenzitě. Rozložení tyčinek (okolo centrální části, která je vyplněna čípky) je pak i podstatou toho, proč např. při pohledu na hvězdy vidíme nejjasněji hvězdy mimo střed pole, nejjasněji vidíme hvězdy pod úhlem 15° a zdají se nám jasnější než hvězdy v centrální části pole viděné díky čípkům. Proto jsou i dalekohledy ve hvězdárnách nastaveny tak, že nejjasnější hvězdy jsou pod úhlem 15°. [3]

O čípcích je známo, že nejsou saturovány, tj. na každé zvýšení jasu reagují, ale naopak u tyčinek je známo, že nad určitou hladinu jsou saturovány. Z toho je zřejmé, že oko umožňuje detekovat interakce jednotlivých fotonů až po velké kupy fotonů. Oko je např. schopné fungovat i při tak nízkém jasu, kdy jsme stěží schopní rozeznat ve tmě stromy od zamračené oblohy. [3]

Použitá literatura:
[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidské_oko
[2] http://www.faculty.virginia.edu/ASTR3130/lectures/humaneye/humaneye.html
[3] Bochud F. Basics of human vision. Mechanics of the eye. EUTEMPE-RX, Module 08, 14.-18.3.2016, Lausanne, Switzerland

Černobyl (6)

8. května 1986
Světová zdravotnická organizace: Nebezpečí nehrozí

Kodaň: Světová zdravotnická organizace (WHO) nepokládá za nutné, aby mimo území Černobylu byla ve světě učiněna mimořádná opatření. Kromě oblasti jaderné havárie nehrozilo a nehrozí lidem žádné bezprostřední nebezpečí. Zdůraznil to ředitel pověřený řízením programů WHO J.-P. Jardel. Po jednodenním setkání expertů WHO z řady západních a východních zemí v Kodani tento vědec uvedl, že není důvodu, aby lidé zůstávali doma, vyhýbali se pobytu v přírodě a užívali jodové tablety.

Moskva: Agentura TASS včera zveřejnila tuto zprávu rady ministrů SSSR: V černobylské jaderné elektrárně pokračovaly v uplynulých 24 hodinách práce na odstraňování důsledků havárie. Díky přijímaným opatřením se radiační situace zlepšuje.Končí práce na dezaktivaci krajiny v oblasti jaderné elektrárny, kde se úroveň radiace podstatně snížila. Aby se zamezilo odplavování radioaktivních látek do řeky Pripjať, končí budování náspů na jích březích. Na území za hranicemi pásma ležícího v bezprostřední blízkosti elektrárny je úroveň radiace poněkud vyšší ve srovnání s přirozenou hladinou, avšak není nebezpečná pro zdraví lidí.

Bonn: Obyvtelstvu NSR nehorzilo po havárii v Černobylu v žádném okamžiku jakékoliv nebezpečí, řekl novinářům ministr-vedoucí úřadu spolkového kancléře W. Schäuble. Dodal, že žádné nebezpečí jim nehrozí ani nyní.

Varšava: Mluvčí vlády PLR J. Urban na tiskové konferenci ve Varšavě rozhodně odsoudil dohady a smyšlenky, které šíří západní propaganda o důsledích havárie v černobylské jaderné elektrárně pro polské území. J. Urban prohlásil, že především podvratná stanice „Svobodná Evropa“ se úmyslně pokoušela zneužít havárie k politickým cílům, k zastrašení polského obyvatelstva a k vyvolání paniky. Hystericky křičela do světa, že „polské vedení skrývá před obyvatelstvem nebezpečí“ a že „úřady PLR dávají přednost mlčení před záchranou lidí“. „Svobodná Evropa“ a jí přizvukující Washington Post. Hlas Ameriky a též francouzský list Libération se snažily za každou cenu zviklat důvěru k opatřením polských úřadů. Polský lid byl o úrovni radioaktivity a preventivních opatřeních svědomitě a včas informován. Nikde v Polsku nehrozilo nebezpečí lidskému zdraví a nezavíraly se školy, jak to tvrdila západní propaganda.

Cernobyl_10

Černobyl (5)

7. května 1986
Nejsou důvody ke znepokojení
Rozhovor s hlavní hygieničkou ČSR o situaci na našem území po havárii v Černobylu

(čtk): Hlavní hygienička ČSR MUDr. D. Zusková poskytla včera rozhovor Čs. tiskové kanceláři, v němž odpověděla na otázky týkající se situace na území našeho státu po havárii jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině.

Z vydávaných zpráv se veřejnost dovídá o tom, že i na území ČSSR byla naměřena zvýšená radioaktivita. Je toto zvýšení závažné?
„Naměřené hodnoty jsou sice vyšší než bývá obvyklý stav, přesto však nevyvolávají důvody k obavám o zdraví. Dokonce i v prvních dnech, kdy bylo zaznamenáno zvýšení radioaktivních látek v životním prostředí, bylo mnohokrát nižší, než aby mohlo i při trvalém působení způsobit ohrožení zdraví. Navíc zvýšení výskytu radioaktivních látek je pouze dočasné – postupně se bude vracet k běžnému stavu. Přitom například obsah radionuklidů v ovzduší se významně snížil již v těchto dnech.“

Sledujete denní vývoj situace?
„Samozřejmě. Řada organizací na celém území státu využívá vysoce citlivou přístrojovou techniku k měření všech složek radioaktivního záření. Zdravotnické orgány dvakrát denně vyhodnocují všechny výsledky z hlediska eventuálního dopadu na zdraví lidí. Z důvodů preventivních, a to zdůrazňuji, byla přijata určitá opatření v resortu zemědělství a výživy, týkající se především způsobu krmení dojnic. Vzhledem k současnému suchému počasí se snažíme snížit prašnost ulic jejich častějším kropením.“

Jak by se měli občané naší republiky za této situace chovat?
Musejí nám především důvěřovat a nevyvolávat zbytečnou nervozitu, neboť, jak už jsem řekla, není ohroženo zdraví našich lidí. Všechny potraviny i pitná voda jsou pod kontrolou zdravotnických, veterinárních i vodohospodářských orgánů. Není proto potřeba mít obavy z mléka prodávaného v obchodní síti. Zvlášť bych chtěla zdůraznit naprostou nezávadnost dětské a kojenecké mléčné výživy. S ohledem na naměřené hodnoty mohou občané žít zcela normálním způsobem života, cestovat, posílat děti do školy v přírodě atd. Předpokládáme samozřejmě, že budou zachovávat všechny zásady osobní hygieny včetně umývání ovoce a zeleniny před požitím.“

Setkáváme se s tím, že někteří lidé, kteří jsou ovlivněni zprávami i přehnanými opatřeními některých sousedních států, se dožadují podání jodidu draselného nebo si sami v lékárnách jodovou tinkturu kupují.
Především bych chtěla říci, že podávání jodidu draselného nebylo a není, za situace, která vznikla na území našeho státu v souvislosti s havárií jaderné elektrárny v Černobylu z lékařského hlediska vhodné. Lidé, kteří samovolně požívají jodové preparáty, si proto mohou přivodit i významné poruchy zdraví. Chtěla bych ubezpečit občany naší republiky, že v případě nutnosti, i když vývoj situace tomu nenasvědčuje, by byla přijata všechny nezbytná opatření k ochraně jejich zdraví.“

Cernobyl_9

Černobyl (4)

7. května 1986
O problematice jaderné energie
Tisková konference v Moskvě • Situace v Černobylu se normalizuje

Moskva: První náměstek ministra zahraničních věcí SSSR A. Kovaljov přijal včera v Moskvě generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) H. Blixe. Rozhovoru, který měl věcný ráz, se zúčastnili náměstek generálního ředitele MAAE L. Konstantinov (SSSR) a ředitel oddělení MAAE pro jadernou bezpečnost M. Rosen (USA).

V Moskvě včera byla uspořádána tisková konference věnovaná problematice jaderné energie. První náměstek ministra zahraničních věcí SSSR A. Kovaljov na ní zdůraznil, že celý vývoj událostí spjatých s havárií v černobylské jaderné elektrárně i opatření zaměřená na odstranění jejích následků jednoznačně prokázaly, že sovětskému politickému a státnímu systému je vlastní vědomí odpovědnosti, odpovědnosti za životy a zdraví jak sovětských lidí, tak zahraničních občanů, kteří jsou v SSSR.

To, co se stalo v Černobylu, je samozřejmě neštěstí, řekl dále A. Kovaljov. Poučení je však třeba vyvozovat nejen z úspěchů, ale i z tragédií. Nebyli jsme to my, koho poprvé postihla havárie v jaderné elektrárně. K podobným případům docházelo i v jiných zemích. Nehoda v Černobylu znovu naláhavě ukazuje, jakou opatrnost je třeba dodržovat při zacházení s jadernou energií. V tomto případě jde o mírové využívání jaderné energie, o řízený jaderný agregát, zdůraznil představitel sovětského ministerstva zahraničí. Ale vždyť atomová energie je i v jaderných zbraních, a tam je jejím specifickým účelem hromadně zabíjet lidi a rozsévat zkázu. Kdyby byla uvedena do chodu, stala by se neovladatelnou.

Poučení z toho, co se stalo, znovu potvrzuje hlavní závěr: vlády, národy, celé lidstvo nemají právo zapomínat, jak strašné nebezpečí tkví v jaderných zbraních. Proto je tak důležité, aby všechny země a národy ještě více usilovaly o neodkladné zastavení všech jaderných zkoušek, aby se nakonec dospělo ke snížení stavu jaderných zbraní a poté k jejich úplné likvidaci. Právě to je cílem sovětských návrhů, které předložil generální tajemník ÚV KSSS M. Gorbačov v prohlášení z 15. ledna letošního roku a které byly potvrzeny a rozvinuty XXVII. sjezdem KSSS. Těmto cílům slouží i návrhy na důkladnou a rozsáhlou mezinárodní kontrolu, včetně inspekce na místě.

Díky přijatým opatřením se radiační situace v oblasti Černobylu normalizuje, za uplynulých 24 hodin se úroveň radiace ještě více snížila, prohlásil na konferenci předseda vládní komise pro opatření k odstranění důsledků havárie na černobylské jaderné elektrárně a k objasnění jejich příčin, náměstek rady ministrů SSSR B. Ščerbina.

Podle výsledků systematické kontroly radioaktivního zamoření na území Ukrajiny, Běloruska a Moldávie úroveň záření nepřesáhla normy radiační bezpečnosti, které stanovily Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) a ministerstvo zdravotnictví SSSR. Zvýšení úrovně radiace bylo zaznamenáno na území v bezprostřední blízkosti havárie, maximální úroveň radiace tam nyní dosáhla deseti až patnácti milirentgenů za hodinu. Podle stavu z 5. května se úroveň radiace v těchto oblastech snížila dvoj- až trojnásobně, včetně sídliště energetiků. Nejvyšší radiace tam byla zjištěna 27. dubna. Pravidelně se kontrolují vodní toky a nádrže a kyjevský vodojem.

Do oblasti Černobylu byly přemístěny vrtulníky a nezbytné množství různé techniky a materiálů. Nyní se v elektrárně provádějí havarijní práce. První, druhý a třetí blok po havárii pracovaly. Byly převedeny do provozní rezervy. Jejich stav se nepřetržitě kontroluje. Třetí blok, který leží vedle bloku, na němž došlo k havárii, bude nepochybně potřebovat pečlivou technickou prohlídku, dříve než bude uveden do provozu. První dva bloky však mohou začít kdykoliv vyrábět energii.

K příčinám havárie B. Ščerbin řekl, že jako nejpravděpodobnější se jeví chemický výbuch v reaktoru. Vzhledem k tomu, že projekční a konstrukční řešení odpovídá jak sovětským, tak i mezinárodním normám a že montáž i uvedení do provozu byly přísně kontrolovány, lze říci, že havárie byla důsledkem shody několika nanejvýš nepravděpodobných a proto nepředvídaných selhání.

Jak oznámil náměstek předsedy rady ministrů, v důsledku havárie zahynuli dva lidé a více než 100 bylo zasaženo radiací. V noci na 27. dubna byli všichni dopraveni do Moskvy, kde jim je poskytována nezbytná lékařská pomoc.

Aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel, byli z oblastí v okolí elektrárny evakuováni. V místech, kde nyní žijí, je jim poskytována nezbytná pomoc – lékařská a materiální. V oblastech Ukrajiny a Běloruska, s výjimkou míst v bezprostřední blízkosti ohniska havárie, pokračuje práce v zemědělství, v podnicích i v organizacích.

B. Ščerbina zdůraznil, že komise neukončila svou práci: k tomu jsou nezbytné pečlivé propočty, které vyžadují určitou dobu. Zde se nelze zmýlit. Nemáme co skrývat. Do SSSR přijel generální ředitel MAAE pan Hans Blix. Výsledky všech prací, které umožní učinit konečné závěry, předložíme dohodnutým způsobem.

B. Ščerbina upozornil, že západní propagandisté hrubě ignorují zprávy, které poskytuje sovětská strana. Objevují se pokusy využít havárie v černobylské elektrárně k politickým cílům, což je v rozporu se zájmy spolupráce při využívání jaderné energie k mírovým cílům, které je pro lidstvo nanejvýš důležitým úkolem.

Poškozený reaktor elektrárny je vypnut, což znamená, že byla zastavena řetězová reakce. Řekl to na tiskové konferenci člen-korespondent Akademie věd SSSR I. Jemeljanov v odpovědi na dotazy novinářů. Uvedl, že reakce se zastavila automaticky, tak, jak to předpokládá systém havarijního jištění při minimálním výkonu 200 megawattů. V tomto stavu je reaktor i nyní. Radioaktivní záření je vylučováno pouze při zbytkovém radioaktivním štěpení po částečné dehermetizaci reaktoru.

Novináře zajímalo, zda se havárie projevila na životním prostředí v sousedních zemích. První náměstek předsedy Státního výboru SSSR pro hydrometeorologii a kontrolu životního prostředí J. Sedunov na tuto otázku odpověděl, že hlavní zvýšení úrovně záření bylo pozorováno pouze v oblasti jaderné elektrárny.

Pokud jde o přenesení radioaktivních látek za hranice sovětského území soudíme, že nenastalo bezprostřední ohrožení obyvatel jak v oblastech SSSR dostatečně vzdálených od místa úniku, tak obyvatel jiných zemí. Je pravda, že bylo zaznamenáno zvýšení přirozené radiace. Vzhledem k meteorologickým podmínkám byla tato skutečnost v prvních dnech po havárii zjištěna v severním směru a poté i v jiných směrech. Proto byly vlny poněkud zvýšené přirozené radiace zaznamenány v různých zemích. Do 1. května byla zvýšena úroveň radiace zaznamenána například v Polsku a po 2. květnu na území Rumunska. Toto přenesení radioaktivity bylo krátkodobé a nepodstatné.

Dále byla položena otázka týkající se bezpečnosti sovětských jaderných elektráren. Předseda Státního výboru pro využití jaderné energie SSSR A. Petrosjanc prohlásil, že vědeckotechnické práce související s jadernou energetikou v SSSR a projekty jaderných elektráren a jaderných reaktorů jsou na velmi dobré technické úrovni. V řadě jednotlivých uzlů a výrobků jsou jejich parametry lepší než v zahraničí.

V SSSR pracuje 41 jaderných energobloků. Jaderná energetika se stala spolehlivou a vyhovuje všem normám bezpečnosti. Havárie na černobylské jaderné elektrárně opět potvrzuje, že mohou nastat určité okamžiky vedoucí k takovým nepříznivým důsledkům. Tvrdit však, že jaderná energetika v SSSR je horší než zahraniční, je přinejmenším nesprávné.

A. Petrosjanc připomněl četné havárie na jaderných elektrárnách v zahraničí. Například ve Velké Británii došlo v říjnu 1957 k havárii průmyslového reaktoru na výrobu plutonia využívaného pro výrobu jaderných zbraní. Radioaktivní mrak z této havárie byl zjištěn v NSR a v Norsku. V americkém státě Idaho 3. ledna 1961 z varného reaktoru SI-1 unikla do reaktorového sálu a do okolí radioaktivní látka, přičemž zahynulo několik pracovníků této elektrárny. V roce 1979 došlo na ostrově Three Mile Island k velké havárii, která zneklidnila celý svět. Tato elektrárna od té doby nepracuje a ani nebude znovu uvedena do provozu. Je ještě nemálo dalších příkladů.

Na tiskové konferenci byla rovněž položena otázka, jaké jsou perspektivy rozvoje jaderné energetiky ve světě. B. Ščerbina prohlásil, že jadernou energetiku nelze zastavit, a že se bude dále rozvíjet.

Reportáž zpravodajů Pravdy
Sovětský list Pravda včera zveřejnil reportáž svých zvláštních zpravodajů z oblasti černobylské jaderné elektrárny. V reportáži se mj. uvádí: Výbuch ve čtvrtém energobloku narušil stavební konstrukci objektu reaktoru a způsobil požár. Stalo se to v noci. Na poplašné signály ze čtvrtého energobloku náčelníci záchranné požárnické služby elektrárny poručíci V. Pravik a B. Kibjonok rychle alarmovali své oddíly. Po výbuchu se vzňal kryt strojovny a požárníci se všemi silami se snažili oheň zlikvidovat. Hasili ho ve výšce třiceti metrů. Holiny požárníků se bořily do živice roztavené vysokou teplotou, v kouři a žáru se obtížně dýchalo, avšak odvážní lidé směle bojovali. Později odborníci konstatovali, že hrdinství požárníků značně omezilo rozsah havárie.

Přesto došlo k tomu, čeho se fyzikové vždy nejvíce obávali: reaktor byl poškozen. Část radioaktivity byla vyvržena vzhůru a uvnitř vypukl požár. Uhasit ho bylo neobyčejně obtížné, protože nebylo možné použít vody ani chemikálií – ve vysoké teplotě by se okamžitě vypařily do ovzduší. Vznikla složitá, neobyčejně obtížná, avšak kontrolovatelná situace.

Ke cti tisíců lidí, kteří pracují v elektrárně a žijí v jejím okolí, je třeba říci, že k panice nedošlo, i když jednotliví panikáři se objevili. Havárie lidi natolik semknula, že sami rychle zavedli pořádek.

Jak známo, pokoušejí se některé zahraniční agentury a rozhlasové stanice vyvolávat paniku a šíří zprávy o smrti tisíců lidí, o jaderném výbuchu, o rozsáhlém ozáření div ne celé evropské části SSSR a sousedních zemí. A právě zde tyto zprávy přijímají, mírně řečeno, s podivem.

Opatření k zajištění bezpečnosti obyvatelstva a ke kontrole vzniklé situace byla ve skutečnosti přijata velmi rychle. V sobotu časně ráno již v sídlišti pracovníků černobylské jaderné elektrárny začala evakuace. Probíhala velmi organizovaně pod vedením stranických organizací a sovětů. Stačí říci, že pouhé čtyři hodiny trvalo shromáždění a odvoz občanů ze sídliště elektrárny. Když se v Kyjevě dověděli o havárii, přestože byl den pracovního volna, mnozí přišli do svých podniků, aby nabídli pomoc. Obyvatelstvo z okolí Černobylu rozvezli kyjevští řidiči do sousedních okresů, kde pro ně byla zorganizována obchodní síť a zdravotnické zabezpečení. Na havárii okamžitě reagovali i kyjevští lékaři. Mnozí z nich se poslední dubnovou sobotu shromáždili v městských nemocnicích a poliklinikách, aby nabídli svoji osobní pomoc.

Saarbrücken: Předseda komise pro ochranu před radioaktivním zářením při západoněmecké vládě E. Oberhausen v rozhovoru s agenturou DPA varoval před „hysterií“, kterou u obyvatel NSR vyvolávají zprávy o radioaktivním záření v důsledku havárie v černobylské jaderné elektrárně. Zdůraznili, že obyvatelům NSR nehrozí žádné akutní nebezpečí.

Cernobyl_8

Popis závislosti rizika na dávce

V jednom z minulých článků byly popsány veličiny používané k vyjádření absolutního a relativního rizika plynoucího z ozáření. V tomto článku si řekneme něco více o tom, jaký průběh mohou vykazovat závislosti rizika (odezvy) na dávce (dose-response curve).

Popisuje-li se riziko v závislosti na dávce, určuje se obvykle vztah mezi rizikem – odezvou a dávkou. Nejdůležitější dvě otázky spojené s popisem závislosti rizika na dávce jsou následující: 1) V jakém bodě křivka začíná?
2) Je možné vyjádřit závislost rizika na dávce přímkou nebo se jedná o křivku jiného trendu?

Nejčastější typy křivek jsou uvedeny na obr. 1.

Zavislosti odezvy na davce
Obr 1: Závislost rizika na dávce (A – lineární bezprahová, B – lineární prahová, C – lineárně-kvadratická bezprahová, D – sigmoidální, E – supralineární)

Obecně se předpokládá, že riziko je úměrné dávce. Nejjednodušší verzí takové závislosti je křivka označená A, která vyjadřuje lineární vztah, závislost je bezprahová. To znamená, že při jakékoliv dávce existuje určité riziko, např. riziko vzniku rakoviny. Pro lineární bezprahovou závislost platí, že riziko při dávce 2 Gy je dvakrát větší než při dávce 1 Gy. Současně platí, že riziko spojené s dávkou 0,1 Gy je desetinové vzhledem k dávce 1 Gy. Tento trend byl potvrzen studiemi jako platný v oblasti malých dávek.

V některých případech může být závislost prahová, tj. pod určitou prahovou hodnotou dávky se riziko neočekává, je nulové. Od určité prahové dávky pak dochází k nárůstu rizika. Typ lineární prahové závislosti je na obr. 1 znázorněn křivkou B. Riziko je pro dávky větší než prahová hodnota úměrné dávce.

Pro vyšší dávky může dojít k tomu, že závislost rizika na dávce již není lineární, ale je od určitých dávek např. kvadratická, tj. riziko narůstá rychleji než dávka samotná. Často je riziko popsáno kombinací obou těchto závislostí, pak se jedná o závislost lineárně-kvadratickou. To znamená, že při nízkých dávkách dominuje lineární závislost rizika na dávce, od vyšších dávek dominuje kvadratická závislost. Ukázka lineárně-kvadratické závislosti je znázorněna na obr. 1 křivkou označenou C. Takováto závislost byla zjištěna pro některé typy rakoviny, např. pro leukémii u přeživších z Hiroshimy a Nagasaki. Lineárně-kvadratický model odpovídá velmi dobře skutečnosti pro nízké dávky, ale hůře pro větší dávky.

V jiném případě může být závislost rizika na dávce sigmoidální. Závislost má konvexní tvar pro nízké dávky a konkávní tvar pro vyšší dávky. Na obr. 1 je označen písmenem D. Tento typ závislosti není příliš běžný, ale lze ho použít např. k popisu rizika při vyšších dávkách, kde se významně projevuje efekt usmrcení buněk.

Dalším typem závislosti je závislost supralineární. Pro nízké dávky je křivka strmější než je lineární křivka. Supralineární závislost se používá pro popis jevů zejména při nízkých dávkách. Na obr. 1 je supralineární závislost označena písmenem E.

Nejčastěji používaným modelem pro popis stochastických účinků v rámci radiační ochrany je lineární bezprahový model (křivka A), který předpokládá, že riziko lineárně narůstá s dávkou.

Použitá literatura:
Russ A, Burns C, Tuler S, Taylor O. Health risks of ionizing radiation: An overview of epidemiological studies. A report by the Community-Based Hazards Management Program. George Perkins Marsh Institute. Clark University, 2006, USA

Černobyl (3)

5. kvĕtna 1986
Měření radioaktivity

Průběžná měření, která se dvakrát denně vyhodnocují, ukázala v některých oblastech ČSSR na mírné zvýšení radioaktivity, jež se pohybuje mezi 0,20 až 0,50 mikroGy/hod. To je více než 200krát nižší hodnota záření, než které poškozuje lidské zdraví. Souhrnně jsou sledovány a hodnoceny všechny složky životního prostředí a potravin. Celkově má hladina radioaktivity, jak potvrzuje většina tiskových agentur evrospkých zemí, klesající tendenci.

Cernobyl_5

5. května 1986
K havárii v jaderné elektrárně
Zpráva agentury TASS

Moskva: Agentura TASS včera vydala tuto zprávu: V souvislosti s havárií v černobylské jaderné elektrárně dostává sovětská vláda od jiných států i od různých organizací, soukromých společností a jednotlivců projevy účasti nabídky na poskytnutí pomoci. Agentura TASS je zplnomocněna sdělit, že sovětská vláda je upřímně vděčná všem, kdo vyjádřili svou účast a upřímné pochopení pro to, co se stalo a kdo nabídli svou pomoc. V současné době SSSR uspokojuje hlavní vznikající potřeby spojené s likvidací následků havárie vlastními prostředky. Ukáže-li se být pomoc, navrhovaná s dobrými úmysly, užitečná, bude samozřejmě s vděčností přijata. Do SSSR již například přijel na konzultace přední americký odborník na radiologii dr. Robert Gale. Na pozvání sovětské vlády přijíždí do Moskvy také generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Hans Blix. Je však politováníhodné, že vedle těchto mnoha projevů účasti a porozumění se určité kruhy snaží zneužít toho, co se stalo, k nečestným politickým cílům. Do propagandistického oběhu byly dány pověsti a výmysly, které jsou v rozporu se základními mravními normami. Šíří se například výmysly o tisících obětí, o panice mezi obyvatelstvem apod. Mají to na svědomí především ti, komu je cizí sám duch důvěry a uvolňování a pro koho je rozdmychavání nepřátelství mezi národy běžnou věcí. Každý normální člověk ví, že škodolibě se těšit z neštěstí druhého je naprosto nepřijatelné. Pokud jde o černobylskou havárii, v elektrárně i jejím okolí se nadále pracuje na odstranění důsledků a postiženým je poskytována náležitá pomoc. Provozní personál elektrárny spolehlivě kontroluje stav tří zbývajících zastavených reaktorů a jejich chladících systémů.

Cernobyl_6

6. května 1986
Likvidace havárie pokračuje

Moskva: Agentura TASS včera uveřejnila tuto zprávu rady ministrů SSSR: 4. května v černobylské jaderné elektrárně pokračovalo uskutečňování komplexu opatření k likvidaci důsledků havárie. Provádí se odmořování prostoru 4. bloku elektrárny. Únik radioaktivních látek se dále snižuje. Bylo zahájeno přehrazování řeky Pripjať v oblasti elektrárny, aby se předešlo možnému znečištění. Úroveň radiace na území Ukrajiny a Běloruska se stabilizuje a vykazuje tendenci ke zlepšení. V těchto oblastech se podnikají nezbytná sanitární, hygienická, lékařská a preventivní opatření. Obyvatelstvo, jež bylo evakuováno z 30kilometrové zóny jaderné elektrárny, dočasně pracuje v jiných podnicích, kolchozech, sovchozech a na jiných stavbách. • Sovětská televize včera vysílala reportáž z několika okresů ukrajinské a běloruské SSR vzdálených několik desítek kilometrů od elektrárny. V okresech na jihu Gomelské oblasti se blíží ke konci jarní zemědělské práce a pokračuje výsadba brambor. Běžný pracovní den skončil včera odpoledne i v Kyjevě.

Cernobyl_7

Černobyl (2)

4. května 1986
Pokračující práce na likvidace havárie
N. Ryžkov navštívil oblast černobylské jaderné elektrárny

Moskva: V pátek 2. května navštívili oblast černobylské jaderné elektrárny člen politického byra ÚV KSSS, předseda rady ministrů SSSR N. Ryžkov a člen politického byra a tajemník ÚV KSSS J. Ligačov. Seznámili se se situací v okolí jaderné elektrárny a za účasti vládní komise, vedoucích představitelů ÚV KS Ukrajiny a vlády ukrajinské SSR, stranických orgánů a sovětů Kyjevské oblasti a města Černobylu projednali opatření, která jsou podnikána k likvidaci ohniska havárie ve čtvrtém energobloku jaderné elektrárny, k normalizaci situace v jejím okolí a k poskytování pomoci místnímu obyvatelstvu.

Bylo konstatováno, že práce na likvidaci havárie a odstraňování jejích následků pokračují organizovaně a s využitím nezbytných prostředků. Bylo rozhodnuto o dodatečných opatřeních k urychlení těchto prací.

N. Ryžkov a J. Ligačov se setkali s pracujícími, kteří byli dočasně evakuováni z oblasti jaderné elektrárny. Zajímali se o zajištění jejich životních podmínek, obchodu a zdravotní péče, o jejich pracovní zařazení, o činnosti škol a předškolních zařízení pro děti.

Rada ministrů SSSR 1. května vydala tuto zprávu: Na černobylské jaderné elektrárně ve středu pokračovaly práce spojené s realizací celého komplexu technických opatření. Radioaktivita v areálu jaderné elektrárny a v místě, kde závod stojí, se o 25 až 50 procent snížila. Pracuje se také na dezaktivaci zasažených míst v okolí areálu jaderné elektrárny.

Postiženým, mezi nimiž je 18 osob ve vážném zdravotním stavu, se poskytuje náležitá pomoc. Mezi postiženými nejsou žádní zahraniční občané.

Ve dnech 30. dubna a 1. května byli na sovětském ministerstvu zahraničních věcí v Moskvě přijati velvyslanci Británie, Finska a Nizozemska a také chargé d’affaires Francie a Rakouska.

Z pověření sovětské vlády je první náměstek ministra zahraničních věcí SSSR A. Kovaljov informoval o situaci při odstraňování následků havárie na černobylské jaderné elektrárně.

Západní hromadné sdělovací prostředky rozšiřují v souvislosti s havárií v černobylské jaderné elektrárně pomlouvačné výmysly. Konstatovala to sovětská televize v reportáži z letiště Šeremeťjevo. Poukázala rovněž na to, že některé země demonstrativně své občany ze SSSR odvolávají. To, že příkaz, aby okamžitě opustili SSSR, není v žádném případě diktován péčí o jejich zdraví, pochopili i mnozí ze zahraničních turistů, studentů, aspirantů, kteří byli urychleně dopraveni na letiště Šeremeťjevo. Byly však podnikány pokusy přesvědčit je. Při vstupu do britského letadla byla demonstrativně kontrolována radioaktivita jejich oděvů, které jim byly vyměněny za jakési jednotné úbory, aby pak v Londýně budili svým vzhledem senzaci.

Britský občan A. Taylor uvedl, že studoval slovanské jazyky v Minsku. Na tom, aby odjel, trvalo, a to velmi kategoricky, velvyslanectví Velké Británie. Francouzka S. Artoisová, která studovala v Kyjevě, vyslovila názor, že západní tisk využívá havárii k nepřístojným cílům. Kanaďanka A. Courtová, která se v Kyjevě věnuje vědecké práci, prohlásila, že sovětští lidé by nepřipustili, aby bylo ohroženo zdraví zahraničních občanů a současně také zdraví vlastních dětí. Při sebemenším nebezpečí by byly děti z Kyjeva odvezeny, řekla. Člen skupiny amerických turistů uvedl, že jim bylo sděleno, že jejich život je v nebezpečí a musejí opustit Moskvu. Označil tento rozruch za „provokační kampaň“.

New York: Generální tajemník OSN J. Peréz de Cuellar po setkání se stálým představitelem SSSR v OSN vyjádřil uspokojení nad tím, že je situace v černobylské jaderné elektrárně pod kontrolou.

Jak oznámil oficiální představitel generálního tajemníka, J. Peréz de Cuellar konstatoval, že sovětská vláda informovala řadu evropských států o havárii a o krocích, které byly podniknuty k likvidaci jejích následků, aby představitelé zemí, které mohou být zasaženy, mohli podniknout nezbytná opatření k zajištění zdraví obyvatelstva a ochrany životního prostředí. Generální tajemník OSN je ve styku se stálým zástupcem SSSR v OSN J. Dubininem a se stálým zástupcem ukrajinské SSR v OSN G. Udovenkem a vyjádřil tím svou účast a rovněž připravenost poskytnout v nezbytném případě pomoc. J. Peréz de Cuellar je rovněž neustále ve styku s generálním ředitelem Mezinárodní agentury pro atomovou energii H. Blixem.

Cernobyl_4

Černobyl (1)

Zajímá Vás, co konkrétního uveřejnil tisk po výbuchu jaderné elektrárny Černobyl? Jeden můj kolega si tenkrát dal tu práci, vystřihoval si příspěvky z denního tisku a taktéž si k článkům zapisoval datum, který den se uvedený článek objevil v tisku. Tyto články mi zapůjčil (díky Víte :)), dala bych si tenkrát tu práci taky, ale byla jsem na světě teprve krátce, takže postupně uvádím opis článků (někdy ve zkrácené verzi) v několika následujícíh příspěvcích.

Pro upřesnění: K výbuchu jaderné elektrárny došlo 26. dubna 1986 krátce po jedné hodině v noci.

První zmínka v denním tisku se objevila tři dny po havárii, následující dva dny se pak v denním tisku objevovaly další informace. Příspěvky zněly následovně:

29. dubna 1986
Havárie v jaderné elektrárně
Moskva: Rada ministrů SSSR včera oznámila, že na černobylské jaderné elektrárně došlo k havárii, při níž byl poškozen jeden z reaktorů. Jsou podnikány kroky k odstranění následků a postiženým je poskytována pomoc. Byla vytvořena vládní komise. Havárie v černobylské jaderné elektrárně je první havárií tohoto druhu v SSSR. V jiných zemích došlo k podobným incidentům nejednou. Podle údajů společenské organizace Kritická masa bylo např. v USA jen v roce 1979 zaznamenáno 2 300 havárií, poruch a jiných závad.

Cernobyl_1

30. dubna 1986
K havárii v elektrárně
Moskva: Rada ministrů SSSR včera vydala tuto zprávu: Jak už bylo oznámeno v tisku, v černobylské jaderné elektrárně, ležící 130 km severně od Kyjeva, došlo k havárii. Na místě pracuje vládní komise pod vedením náměstka předsedy rady ministrů SSSR B. Ščerbiny. Jejími členy jsou vedoucí pracovníci ministerstev a úřadů, přední vědci a odborníci. Podle předběžných údajů nastala havárie v jednom objektu čtvrtého energobloku a byla při ní zničena část stavebních konstrukcí obklopujících reaktor, reaktor sám byl poškozen a došlo k určitému úniku radioaktivních látek. Tři zbývajíci energobloky jsou v pořádku, byly zastaveny a ponechány v provozní rezervě. Při havárii dva lidé zahynuli. Byla přijata maximální opatření, jejichž cílem je odstranit následky havárie. Radiační situace v elektrárně a okolí se nyní stabilizovala a postiženým se dostává potřebné lékařské pomoci. Obyvatelé místa, v němž je jaderná elektrárna, a tří okolních obcí byli evakuováni. V elektrárně a v jejím okolí se nepřetržitě sleduje radiační situace.

Cernobyl_2

1. května 1986
Odstraňování následků havárie
Moskva: Rada ministrů SSSR včera vydala tuto zprávu: V černobylské jaderné elektrárně pokračují práce při odstraňování následků havárie. Díky podniknutým opatřením se za uplynulý den únik radioaktivnách látek snížil a úroveň záření v areálu jaderné elektrárny a v místě, kde stojí, klesla. Měření, které provádějí odborníci kontrolními přístroji, ukazuje, že nedochází k řetězové reakci štěpení jaderného paliva a reaktor je v utlumeném stavu. Byla zahájena očista zasažených míst v okolí. Do těchto prací se zapojily zvláštní útvary, vybavené potřebnou moderní technikou a účinnými prostředky. Některé západní agentury šíří pověsti, že prý při havárii v jaderné elektrárně zahynuly tisíce lidí. Jak už bylo oznámeno, zahynuli ve skutečnosti dva lidé a dalších 197 bylo hospitalizováno. 49 z nich po vyšetření opustilo nemocnici. Podniky, kolchozy, sovchozy a úřady pokračují v normální práci.
Rada ministrů Ukrajiny oznámila, že podle údajů vládní komise se nyní radiační situace v černobylské jaderné elektrárně a v okolí zlepšuje. Stav ovzduší na ostatním území kyjevské oblasti a v Kyjevě nevyvolává obavy. Kvalita pitné vody i vody v řekách a nádržích odpovídá normám. Stav životního prostředí je nepřetržitě sledován.

Vídeň: V současné době není důvod k obavám, že by havárie v černobylské jaderné elektrárně představovala pro ostatní země bezprostřední nebezpečí. Uvedla to včera Mezinárodní agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni na základě zpráv ze skandinávských a dalších zemí, kde se provádělo měření radioaktivity uvolněné při havárii reaktoru v Černobylu.

Cernobyl_3

Těhotenství a práce v kontrolovaném pásmu

Zjistí-li žena pracující v kontrolovaném pásmu, že je těhotná, vyvolá to v ní občas pochybnosti, jestli by neměla práci v kontrolovaném pásmu omezit nebo případně po zbytek těhotenství ukončit. Týká se to zejména těhotných žen (lékařky, radiologické asistentky, zdravotní sestry) pracujících u skiaskopicky vedených výkonů, u intervenčních výkonů v radiologii/kardiologii, v nukleární medicíně a v brachyterapii.

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002, ve znění aktuální vyhlášky č. 499/2005, § 23, odst. 2) [1] uvádí následující: „Ozáření plodu u těhotných žen pracujících na pracovištích I. až IV. kategorie se neprodleně poté, co žena těhotenství oznámí zaměstnavateli, omezí úpravou podmínek práce tak, aby bylo nepravděpodobné, že součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření plodu alespoň po zbývající dobu těhotenství překročí 1 mSv.“

To znamená, že sám zaměstnavatel by měl práci těhotné ženy omezit tak, aby bylo nepravděpodobné, že dávka na plod překročí hodnotu 1 mSv. To je limitní hodnota dávky pro ozáření z umělých zdrojů pro každého jedince z obecné populace, tj. pro plod by měly být zajištěny stejné podmínky jako pro ozáření kohokoliv jiného z populace.

Pracovníci pracující v kontrolovaném pásmu obdrží celosvětově v průměru velmi malé efektivní dávky záření, případné dávky na plod těhotných žen jsou pak ještě podstatně menší. Těhotné ženy mohou i v průběhu těhotenství pracovat na odděleních, kde jsou prováděny skiaskopicky vedené výkony, ale měly by znát a porozumět rizikům spojeným s ozářením plodu, protože je možné tím zmenšit jejich psychické obavy. Požadavek na vyloučení nebo přeložení těhotné pracovnice ze skiaskopicky vedených výkonů k výkonům, kde je expozice personálu menší, není podle dosud známých věděckých podkladů zdůvodněný. Avšak může tak být učiněno pro psychickou pohodu těchto žen. [2]

Použitá literatura:
[1] Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 307/2002
[2] Dauer LT, Miller DL, Schueler B, Silberzweig J, Balter S, et al. Occupational radiation protection of pregnant or potentially pregnant workers in IR: A joint guideline of the Society of Interventional Radiology and the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe. J Vasc Interv Radiol 2015; 26: 171-181