Černobyl (1)

Zajímá Vás, co konkrétního uveřejnil tisk po výbuchu jaderné elektrárny Černobyl? Jeden můj kolega si tenkrát dal tu práci, vystřihoval si příspěvky z denního tisku a taktéž si k článkům zapisoval datum, který den se uvedený článek objevil v tisku. Tyto články mi zapůjčil (díky Víte :)), dala bych si tenkrát tu práci taky, ale byla jsem na světě teprve krátce, takže postupně uvádím opis článků (někdy ve zkrácené verzi) v několika následujícíh příspěvcích.

Pro upřesnění: K výbuchu jaderné elektrárny došlo 26. dubna 1986 krátce po jedné hodině v noci.

První zmínka v denním tisku se objevila tři dny po havárii, následující dva dny se pak v denním tisku objevovaly další informace. Příspěvky zněly následovně:

29. dubna 1986
Havárie v jaderné elektrárně
Moskva: Rada ministrů SSSR včera oznámila, že na černobylské jaderné elektrárně došlo k havárii, při níž byl poškozen jeden z reaktorů. Jsou podnikány kroky k odstranění následků a postiženým je poskytována pomoc. Byla vytvořena vládní komise. Havárie v černobylské jaderné elektrárně je první havárií tohoto druhu v SSSR. V jiných zemích došlo k podobným incidentům nejednou. Podle údajů společenské organizace Kritická masa bylo např. v USA jen v roce 1979 zaznamenáno 2 300 havárií, poruch a jiných závad.

Cernobyl_1

30. dubna 1986
K havárii v elektrárně
Moskva: Rada ministrů SSSR včera vydala tuto zprávu: Jak už bylo oznámeno v tisku, v černobylské jaderné elektrárně, ležící 130 km severně od Kyjeva, došlo k havárii. Na místě pracuje vládní komise pod vedením náměstka předsedy rady ministrů SSSR B. Ščerbiny. Jejími členy jsou vedoucí pracovníci ministerstev a úřadů, přední vědci a odborníci. Podle předběžných údajů nastala havárie v jednom objektu čtvrtého energobloku a byla při ní zničena část stavebních konstrukcí obklopujících reaktor, reaktor sám byl poškozen a došlo k určitému úniku radioaktivních látek. Tři zbývajíci energobloky jsou v pořádku, byly zastaveny a ponechány v provozní rezervě. Při havárii dva lidé zahynuli. Byla přijata maximální opatření, jejichž cílem je odstranit následky havárie. Radiační situace v elektrárně a okolí se nyní stabilizovala a postiženým se dostává potřebné lékařské pomoci. Obyvatelé místa, v němž je jaderná elektrárna, a tří okolních obcí byli evakuováni. V elektrárně a v jejím okolí se nepřetržitě sleduje radiační situace.

Cernobyl_2

1. května 1986
Odstraňování následků havárie
Moskva: Rada ministrů SSSR včera vydala tuto zprávu: V černobylské jaderné elektrárně pokračují práce při odstraňování následků havárie. Díky podniknutým opatřením se za uplynulý den únik radioaktivnách látek snížil a úroveň záření v areálu jaderné elektrárny a v místě, kde stojí, klesla. Měření, které provádějí odborníci kontrolními přístroji, ukazuje, že nedochází k řetězové reakci štěpení jaderného paliva a reaktor je v utlumeném stavu. Byla zahájena očista zasažených míst v okolí. Do těchto prací se zapojily zvláštní útvary, vybavené potřebnou moderní technikou a účinnými prostředky. Některé západní agentury šíří pověsti, že prý při havárii v jaderné elektrárně zahynuly tisíce lidí. Jak už bylo oznámeno, zahynuli ve skutečnosti dva lidé a dalších 197 bylo hospitalizováno. 49 z nich po vyšetření opustilo nemocnici. Podniky, kolchozy, sovchozy a úřady pokračují v normální práci.
Rada ministrů Ukrajiny oznámila, že podle údajů vládní komise se nyní radiační situace v černobylské jaderné elektrárně a v okolí zlepšuje. Stav ovzduší na ostatním území kyjevské oblasti a v Kyjevě nevyvolává obavy. Kvalita pitné vody i vody v řekách a nádržích odpovídá normám. Stav životního prostředí je nepřetržitě sledován.

Vídeň: V současné době není důvod k obavám, že by havárie v černobylské jaderné elektrárně představovala pro ostatní země bezprostřední nebezpečí. Uvedla to včera Mezinárodní agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni na základě zpráv ze skandinávských a dalších zemí, kde se provádělo měření radioaktivity uvolněné při havárii reaktoru v Černobylu.

Cernobyl_3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *