Černobyl (3)

5. kvĕtna 1986
Měření radioaktivity

Průběžná měření, která se dvakrát denně vyhodnocují, ukázala v některých oblastech ČSSR na mírné zvýšení radioaktivity, jež se pohybuje mezi 0,20 až 0,50 mikroGy/hod. To je více než 200krát nižší hodnota záření, než které poškozuje lidské zdraví. Souhrnně jsou sledovány a hodnoceny všechny složky životního prostředí a potravin. Celkově má hladina radioaktivity, jak potvrzuje většina tiskových agentur evrospkých zemí, klesající tendenci.

Cernobyl_5

5. května 1986
K havárii v jaderné elektrárně
Zpráva agentury TASS

Moskva: Agentura TASS včera vydala tuto zprávu: V souvislosti s havárií v černobylské jaderné elektrárně dostává sovětská vláda od jiných států i od různých organizací, soukromých společností a jednotlivců projevy účasti nabídky na poskytnutí pomoci. Agentura TASS je zplnomocněna sdělit, že sovětská vláda je upřímně vděčná všem, kdo vyjádřili svou účast a upřímné pochopení pro to, co se stalo a kdo nabídli svou pomoc. V současné době SSSR uspokojuje hlavní vznikající potřeby spojené s likvidací následků havárie vlastními prostředky. Ukáže-li se být pomoc, navrhovaná s dobrými úmysly, užitečná, bude samozřejmě s vděčností přijata. Do SSSR již například přijel na konzultace přední americký odborník na radiologii dr. Robert Gale. Na pozvání sovětské vlády přijíždí do Moskvy také generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Hans Blix. Je však politováníhodné, že vedle těchto mnoha projevů účasti a porozumění se určité kruhy snaží zneužít toho, co se stalo, k nečestným politickým cílům. Do propagandistického oběhu byly dány pověsti a výmysly, které jsou v rozporu se základními mravními normami. Šíří se například výmysly o tisících obětí, o panice mezi obyvatelstvem apod. Mají to na svědomí především ti, komu je cizí sám duch důvěry a uvolňování a pro koho je rozdmychavání nepřátelství mezi národy běžnou věcí. Každý normální člověk ví, že škodolibě se těšit z neštěstí druhého je naprosto nepřijatelné. Pokud jde o černobylskou havárii, v elektrárně i jejím okolí se nadále pracuje na odstranění důsledků a postiženým je poskytována náležitá pomoc. Provozní personál elektrárny spolehlivě kontroluje stav tří zbývajících zastavených reaktorů a jejich chladících systémů.

Cernobyl_6

6. května 1986
Likvidace havárie pokračuje

Moskva: Agentura TASS včera uveřejnila tuto zprávu rady ministrů SSSR: 4. května v černobylské jaderné elektrárně pokračovalo uskutečňování komplexu opatření k likvidaci důsledků havárie. Provádí se odmořování prostoru 4. bloku elektrárny. Únik radioaktivních látek se dále snižuje. Bylo zahájeno přehrazování řeky Pripjať v oblasti elektrárny, aby se předešlo možnému znečištění. Úroveň radiace na území Ukrajiny a Běloruska se stabilizuje a vykazuje tendenci ke zlepšení. V těchto oblastech se podnikají nezbytná sanitární, hygienická, lékařská a preventivní opatření. Obyvatelstvo, jež bylo evakuováno z 30kilometrové zóny jaderné elektrárny, dočasně pracuje v jiných podnicích, kolchozech, sovchozech a na jiných stavbách. • Sovětská televize včera vysílala reportáž z několika okresů ukrajinské a běloruské SSR vzdálených několik desítek kilometrů od elektrárny. V okresech na jihu Gomelské oblasti se blíží ke konci jarní zemědělské práce a pokračuje výsadba brambor. Běžný pracovní den skončil včera odpoledne i v Kyjevě.

Cernobyl_7

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *