Černobyl (5)

7. května 1986
Nejsou důvody ke znepokojení
Rozhovor s hlavní hygieničkou ČSR o situaci na našem území po havárii v Černobylu

(čtk): Hlavní hygienička ČSR MUDr. D. Zusková poskytla včera rozhovor Čs. tiskové kanceláři, v němž odpověděla na otázky týkající se situace na území našeho státu po havárii jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině.

Z vydávaných zpráv se veřejnost dovídá o tom, že i na území ČSSR byla naměřena zvýšená radioaktivita. Je toto zvýšení závažné?
„Naměřené hodnoty jsou sice vyšší než bývá obvyklý stav, přesto však nevyvolávají důvody k obavám o zdraví. Dokonce i v prvních dnech, kdy bylo zaznamenáno zvýšení radioaktivních látek v životním prostředí, bylo mnohokrát nižší, než aby mohlo i při trvalém působení způsobit ohrožení zdraví. Navíc zvýšení výskytu radioaktivních látek je pouze dočasné – postupně se bude vracet k běžnému stavu. Přitom například obsah radionuklidů v ovzduší se významně snížil již v těchto dnech.“

Sledujete denní vývoj situace?
„Samozřejmě. Řada organizací na celém území státu využívá vysoce citlivou přístrojovou techniku k měření všech složek radioaktivního záření. Zdravotnické orgány dvakrát denně vyhodnocují všechny výsledky z hlediska eventuálního dopadu na zdraví lidí. Z důvodů preventivních, a to zdůrazňuji, byla přijata určitá opatření v resortu zemědělství a výživy, týkající se především způsobu krmení dojnic. Vzhledem k současnému suchému počasí se snažíme snížit prašnost ulic jejich častějším kropením.“

Jak by se měli občané naší republiky za této situace chovat?
Musejí nám především důvěřovat a nevyvolávat zbytečnou nervozitu, neboť, jak už jsem řekla, není ohroženo zdraví našich lidí. Všechny potraviny i pitná voda jsou pod kontrolou zdravotnických, veterinárních i vodohospodářských orgánů. Není proto potřeba mít obavy z mléka prodávaného v obchodní síti. Zvlášť bych chtěla zdůraznit naprostou nezávadnost dětské a kojenecké mléčné výživy. S ohledem na naměřené hodnoty mohou občané žít zcela normálním způsobem života, cestovat, posílat děti do školy v přírodě atd. Předpokládáme samozřejmě, že budou zachovávat všechny zásady osobní hygieny včetně umývání ovoce a zeleniny před požitím.“

Setkáváme se s tím, že někteří lidé, kteří jsou ovlivněni zprávami i přehnanými opatřeními některých sousedních států, se dožadují podání jodidu draselného nebo si sami v lékárnách jodovou tinkturu kupují.
Především bych chtěla říci, že podávání jodidu draselného nebylo a není, za situace, která vznikla na území našeho státu v souvislosti s havárií jaderné elektrárny v Černobylu z lékařského hlediska vhodné. Lidé, kteří samovolně požívají jodové preparáty, si proto mohou přivodit i významné poruchy zdraví. Chtěla bych ubezpečit občany naší republiky, že v případě nutnosti, i když vývoj situace tomu nenasvědčuje, by byla přijata všechny nezbytná opatření k ochraně jejich zdraví.“

Cernobyl_9

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *