Černobyl (7)

9. května 1986
Úmyslně přehnané nebezpečí
Situace v oblasti havárie se nadále stabilizuje

Moskva: Politické byro ÚV KSSS na svém včerejším zasedání projednalo zprávu vládní komise o odstraňování následků havárie v černobylské jaderné elektrárně.

Bylo konstatováno, že komise, místní stranické orgány a sověty operativně provádějí nezbytná opatření k překonání následků havárie. Sovětští lidé projevují za složité situace velkou uvědomělost, houževnatost a statečnost. Přesně a obětavě pracuje obsluha elektrárny, vědci, inženýrskotechničtí i zdravotničtí pracovníci, pracovníci dopravy i vojáci – všichni, kdo se podílejí na prováděných opatřeních. Všem evakuovaným bylo v krátké době zajištěno ubytování, strava a lékařská péče. Obyvatelé sousedních okresů jim poskytují starostlivou péči. ÚV KSSS, prezidium Nejvyššího sovětu SSSR, rada ministrů SSSR a všesvazová ústřední rada odborů schválily usnesení o mzdových podmínkách a o materiálním zabezpečení pracovníků podniků a organizací v oblasti černobylské jaderné elektrárny.

Sovětská tisková agentura TASS včera zveřejnila tuto zprávu: Na Západě byly v souvislosti s havárií v černobylské jaderné elektrárně rozšířeny výmysly, že sovětské vývozní zboží a dopravní prostředky znamenají prý vzhledem ke svému „radioaktivnímu zamoření“ nebezpečí. Řada západoevropských zemí přijala opatření k omezení dovozu potravin a dalších druhů zboží ze SSSR a z některých evropských zemí, jež jsou členy RVHP. Tyto akce podkopávají cíle mezinárodních dohod o obchodu, hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci uzavřených mezi příslušnými zeměmi a SSSR, a neodpovídají obecně uznávané praxi řešení otázek vznikajících v mezinárodním obchodě. Příslušné státní orgány SSSR přijaly a nadále přijímají nezbytná operativní opatření. Sovětské zboží a dopravní prostředky neznamenají z hlediska radioaktivity nebezpečí ani pro obyvatelstvo SSSR, ani pro občany jiných států.

Předseda rady ministrů Ukrajinské SSR A. Ljasko se včera odpoledne setkal se skupinou zahraničních novinářů, kteří přicestovali do Kyjeva. Informoval je o opatřeních, která jsou podnikána k likvidaci havárie v černobylské jaderné elektrárně. Konstatoval, že situace v oblasti elektrárny je pod kontrolou. Teplota v poškozeném bloku elektrárny se nyní snížila na 300 stupňů Celsia. To ukazuje, že proces spalování v reaktoru je zastaven. Zdraví obyvatel není ohroženo, národní hospodářství kyjevské oblasti funguje stabilně. Novináři byli současně upozorněni na to, že některé západní sdělovací prostředky rozpoutaly kolem havárie pomlouvačnou kampaň, jejímž cílem bylo oklamat světovou veřejnost a odvést ji od aktuálních otázek ozdravení mezinárodního ovzduší. Generální tajemník Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Hans Blix, který je v SSSR na pozvání sovětské vlády, navštívil Kyjev a včera přijel do oblasti černobylské jaderné elektrárny, kde byl seznámen se situací. Po návštěvě v oblasti černobylské jaderné elektrárny poskytl interview sovětské televizi. Viděli jsme ze vzduchu prostranství černobylské jaderné elektrárny a byli jsme svědky toho, že se dělá mnoho, aby byl reaktor udržen pod kontrolou. Je zřejmé, že za uplynulé dva týdny se udělalo hodně práce a byla úspěšná, konstatoval generální ředitel MAAE.

Situace v oblasti černobylské jaderné elektrárny se nadále stabilizuje. Za třicetikilometrovou evakuační zónou kolem elektrárny nikomu nehrozí nebezpečí. Uvedli to včera na tiskové konferenci v Moskvě představitelé ministerstva zdravotnictví SSSR a Státního výboru SSSR pro hydrometeorologii a kontrolu životního prostředí. První náměstek ministra zdravotnictví SSSR Jevgenij Vorobjov zdůraznil, že v černobylské jaderné elektrárně nedošlo k jadernému výbuchu. V důsledku havárie jaderného reaktoru však do okolí a do ovzduší unikly radioaktivní látky, zejména radioizotopy jódu 131, které však mají krátký poločas rozpadu. Hospitalizováno bylo 204 lidí. Z 18 těžce zasažených zemřel jeden, čímž počet mrtvých stoupl na tři. Škody na zdraví utrpěli pouze lidé, kteří se v době havárie a po ní nacházeli v bezprostřední blízkosti poškozeného reaktoru. Profesor Viktor Knižnikov z ministerstva zdravotniství SSSR odpověděl na dotazy týkající se radioaktivního zamoření potravin. Nebezpečí představuje pouze raná zelenina a mléko v oblastech se zvýšenou radiací. Přijatá opatření však poškození zdraví lidí touto cestou vylučují. Budoucí úroda ohrožena není, neboť radiaktivní látky, které unikly, představuje především izotop jódu 131 s poločasem rozpadu 8,3 dne.

Cernobyl_11

9. května 1986
Opatření k ochraně zdraví nejsou nutná
Rozhovor s odborníkem pro hygienu záření MUDr. E. Kunzem, CSc.

(čtk): Čs. televize vysílala ve včerejších Televizních novinách rozhovor s hlavním odborníkem ministerstva zdravotnictví ČSR pro hygienu záření MUDr. Emilem Kunzem, CSc.

Do jaké míry se zvýšil obsah radioaktivních látek na volném prostranství v Československu v souvislosti s havárií v černobylské elektrárně?
Dodávkové příkony záření na volném prostranství, které dříve měly zejména přírodní původ, se nám zvýšily zhruba dva až třikrát oproti přírodním hodnotám. Ale radioaktivní jódy v ovzduší nebo potravinách jsme dříve neměřili vůbec. Ale obecně mohu říci, že nedošlo k takovému zvýšení, které by jakýmkoliv způsobem bylo nebezpečné lidskému zdraví.

Úroveň radioaktivity se měří na celém území Československa?
Ano, hned od počátku jsme rozvinuli rozsáhlou síť, měří hygienické stanice, jaderné elektrárny, výzkumná a jiná pracoviště, která mají potřebnou aparaturu, měří systematicky nejrůznější složky životního prostředí, předávají denně svá hlášení, která se u nás v Institutu hygieny a epidemiologie vyhodnocují.

Vy jste se právě vrátil z jednání Světové zdravotnické organizace v Kodani. Jaký je názor expertů na úroveň radiace ve střední Evropě?
Prakticky shodný s tím, co jsem říkal. Opatření k ochraně zdraví nejsou pokládána za nutná. A dokonce asi nebyla ani nutná, když je některé státy přijímaly. Zejména je zdůrazňováno, aby si lidé nebrali jodid draselný, který je nezdůvodnitelný a který může způsobit sám o sobě určitá poškození zdraví. Nejsou důvody k opatřením u těhotných žen a malých dětí a lze se plně spolehnout na měření, která provádějí státní orgány, aby zajistily nezávadné potraviny.

Přesto existují obavy z deště, z pitné vody, obavy z požívání mléka. Jaké hodnoty jste naměřeili?
Naměřili jsme např. v povrchových vodách nebo v pitné vodě skutečně nepatrné zvýšení. Nejsou žádné důvody k tomu, aby se lidé báli pitné vody ani mléka. A pokud se týče deště, hodnoty radioaktivity, které v něm jsou, nemohou způsobit žádné vážné ozáření.

Jaký očekáváte další vývoj v radioaktivní situaci v Československu?
Stručně řečeno pokles. Již ho pozorujeme a pozorují ho i v jiných státech Evropy.

Cernobyl_12

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *