Dávky z přírodního pozadí vs. dávky z letů

Každý člověk žijící na Zemi je ozařován zářením, které lze zahrnout pod pojem pozadí. Toto pozadí zahrnuje kosmické záření, terestriální (zemské) záření, radon v budovách a v neposlední řadě i radionuklidové zdroje obsažené v lidském těle (draslík, uhlík) [1]. Dávka, kterou člověk obdrží za každý jeden kalendářní rok, se liší v závislosti na oblasti, kde žije. Pro osoby žijící v České republice je hodnota dávky cca 3 mSv/rok, podobně je tomu např. pro osoby žijíci v USA. Vysoké pozadí bylo zjištěno v Ramsaru v Iránu, kde hodnota roční dávky dosahuje hodnoty 260 mSv [2].

Ozáření osob při letu v letadle se liší v závislosti na sluneční aktivitě, geomagnetické poloze letadla a výšce a době trvání letu. Co se týká geomagnetické polohy, byl zjištěn nižší dávkový příkon (dávka za časovou jednotku) v rovníkových oblastech (cca 1/3 hodnot zjištených na pólech). Co se týká výšky letu, úroveň ozáření stoupá až do výšky 18 km [1].

Typické hodnoty dávkového příkonu pro výšky letu podzvukových letadel se pohybují mezi 0,004 a 0,01 mSv za hodinu [1]. V závislosti na délce letu lze tedy spočítat dávku, kterou člověk obdrží při daném letu. Např. pro let Praha-New York-Praha je hodnota dávky 0,16 mSv, pro let Praha-Tokyo-Praha je hodnota dávky 0,23 mSv. Tyto dávky jsou nízké ve srovnání s dávkami z pozadí, kterým jsme každoročně vystavováni.

Palubní personál odpracuje cca 400-800 letových hodin ročně, tomu odpovídá dávka 1,6 mSv až 8 mSv v závislosti na dávkovém příkonu a počtu letových hodin. Jen pro srovnání, roční dávkový limit pro pracovníky se zářením v ČR je 20 mSv. Není-li překročena tato hodnota dávky, lze považovat vykonávání celoživotní praxe se zářením za bezpečné (riziko vzniku účinků ozáření je při dodržení těchto hodnot minimální).

A co z toho plyne na závěr? Že se nemusíme bát létat :)

Použitá literatura:
[1] Klener, V. a kolektiv autorů. Principy a praxe radiační ochrany. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha, 2000
[2] Ghiassi-nejad, M., Mortazavi, S. M., Cameron, J. R., Niroomand-rad, A., Karam, P. A. Very high background radiation areas of Ramsar, Iran: preliminary biological studies. Health Physics, 82(1): 87-93, 2002

2 komentáře u „Dávky z přírodního pozadí vs. dávky z letů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *