European Congress of Radiology 2015

ECR_2015

Konference se konala ve dnech 4.-8.3.2015 jako obvykle ve Vídni. Odborný program se skládal z refreshing courses (obvykle 3-4 zvané přednášky á 20-30 minut) a ze scientific sesions (10 příspěvků á 8-9 minut). Celý program byl rozdělen do tematických sekcí, např. Physics in Radiology, Cardiac imaging, Breast imaging, IT tools for dose tracking a další.

Co se týká přednášek sekce Physics in Radiology, tak se často týkaly optimalizace zobrazení, hlavně bylo zmiňováno použití iterativních rekonstrukcí, ale ve velké míře zdy byla zmiňována potřeba sledování dávek pacientů, jak ostatně vyplývá z nové direktivy Evropské komise (Basic Safety Standards). Právě použitím softwaru, který umožňuje sledování dávek, je možné provádět rozsáhlé analýzy dat, prostřednictvím kterých pak lze provést i optimalizaci zobrazení. Mezi nejčastěji zmiňované softwary umožňující sledování dávek patřil jednoznačně Radimetrics od firmy Bayer (původně vyvíjen jako software eXposure firmou Radimetrics) a dále pak DoseWatch od firmy GE. Důležité je zejména připojení těchto softwarů k digitálně archivovaným informacím, aby byly k dispozici dávková data z různých modalit, např. CT, intervenční výkony, PET/CT atd.

Dále byla v přednáškách zabývajících se CT zobrazením často používána jiná veličina kvantifikující míru ozáření na jeden řez než je CTDI(vol), od které se upouští. CTDI(vol) již není považováno za dostatečný údaj představující „dávku pacientovi“, místo toho se doporučuje používat tzv. Size-Specific Dose Estimate parametr (původně navrhovaný AAPM), který představuje parametr CTDI(vol) korelovaný na reálnou velikost průřezu pacienta.EuroSafeImaging

Velmi pozitivní ohlas stejně jako v loňském roce vzbudila kampaň Euro Safe Imaging, která volá po tom, aby radiodiagnostické výkony s použitím rtg záření byly optimalizované. Jako vodítko k optimalizaci slouží 12 bodů, jejichž splněním lze výrazně přispět k optimalizaci radiodiagnostických výkonů.

Call_for_action

V rámci kongresu se podstatně více než loni objevovaly příspěvky týkající se hybridního zobrazení, ať už to jednalo o PET/CT, SPECT/CT nebo MRI/PET. Spousta sdělení byla věnována také mamografii – mamografickému screeningu a tomosyntéze.

Zajímavá byla i sekce o auditech, které jsou například ve Skandinávii prováděny již 15 let, ale v České republice jsme stále na začátku. Nejpřínosnější byla přednáška o auditu provedeném v UK, při kterém zjistili, jak se od sebe odlišují jednotlivá pracoviště při CT vyšetření srdce. Bylo zohledněno, jednalo-li se o zjištění pouze kalciového skóre nebo jestli byly vyšetřeny i koronární tepny, a současně, v jakém módu bylo vyšetření provedeno, tj. jestli s prospektivním nebo retrospektivním gatingem. Výsledky auditu pak vedly k tomu, že pracoviště s vyššími dávkami pacientům se snažily o snížení dávek, protože nechtěli být ve srovnání s ostatními pracovišti o tolik horší. Zajímavé výsledky, možná by stálo za to provést studii i u nás v ČR. Tak uvidíme, kde budeme v tomto směru za 15 let :)

Konference byla fajn, některé bloky přednášek velmi zajímavé, některé se bohužel opakovaly z loňska, ale jak se říká, opakování matka moudrosti… So goodbye and maybe see you at ECR 2016 :)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *