Helikální skenování u CT

Při uvedení helikálního skenování u CT do praxe muselo být překonáno několik překážek spojených s axiálním skenováním. Základním a velmi podstatným krokem bylo zavedení slip ring technologie, která umožňovala kontinuální rotaci gantry bez nutnosti opačné rotace [1].

Před zavedením slip ring technologie se gantry s rentgenkou otočila o 360° v jednom směru, při rotaci vykonala expozici, poté se zastavila, popojel stůl s pacientem a poté se gantry otočila o 360° ve směru opačném a opět u toho provedla expozici. Toto chování gantry bylo dáno tím, že při více rotacích najednou by došlo k zamotání elektrických kabelů v gantry. Problém s kabely vyřešila právě slip ring technologie, která umožňuje kontinuální rotaci gantry. Jedná se o elektromechanickou technologii, která umožňuje přenos energie ze stacionárních na rotující struktury (stacionární kartáče tlačící na rotující kruhové vodiče) [2]. Doba rotace pro jeden axiální řez byla před zavedením slip ring technologie mezi 2-5 s, po zavedení slip ring technologie je doba trvání jedné rotace 1 s a méně. Slip ring technologie taktéž vedla ke zkrácení doby mezi skeny, která u starších CT skenerů byla 3-15 s [1]. Zavedení slip ring technologie přispělo k významné redukci doby CT vyšetření.

Dalším pokrokem při zavádění helikálního skenování bylo použití efektivnějšího chlazení rentgenky. Při helikálním skenování může sken celého zvoleného objemu trvat až 60 s, popř. i více. Po celou tuto dobu je potřeba mít konstantní výstup z rentgenky. Protože celý sken běží najednou, není zde žádná pauza pro chlazení rentgenky. To vyžaduje lepší chlazení v průběhu expozice, aby rentgenka takové zatížení zvládla a nedošlo k poškození anody. Chlazení rentgenky je i nadále velkou kapitolou a limituje použití expozičních parametrů, konkrétně použité elektrického množství (mAs) při skenování [1].

Při zavádění helikálního skenování bylo potřeba zvýšit výstup rentgenky, tj. množství fotonů, které produkuje rentgenka. Proto se začaly používat výkonější generátory. Avšak výsledné použité elektrické množství (mAs) je stále limitováno právě chlazením rentgenky [1].

S helikálním skenováním začaly být používány citlivější (účinnější) detektory, díky čemuž mohlo být použito nižší množství mAs, a tím došlo ke snížení dávek pacientům. Nesprávná interpretace této skutečnosti je, že při helikálním skenování dostane pacient nižší dávku. To není pravda, použití citlivějších detektorů při axiálním skenování vede k dávkám pacientům srovnatelným s dávkami při helikálním skenování. Obecně platí, že citlivější detektory vedou ke snížení dávek pacientům [1].

Dalším důležitým krokem bylo zlepšení pohybu stolu s pacientem, který se stal více plynulým. Dříve používaný trhaný (cukavý) pohyb stolu vedl k artefaktům, které však byly redukovány zlepšením plynulosti pohybu stolu s pacientem [1].

Použitá literatura:
[1] Romans, L. E. Computed Tomography for Technologists. A Comprehensive Text. Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, 2011
[2] http://www.wikiradiography.com/page/Slip+Rings[3]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *