Intervenční CT výkony

Na CT systému lze provádět i výkony naváděné právě CT systémem. Jedná se např. o biopsie a drenáže abscesů (hnisavých zánětů). Pro intervenční výkony naváděné CT systémem (CT-guided interventions) se používají dvě techniky [1]:
1) Sekvenční CT
2) CT-skiaskopie

Sekvenční CT intervenční výkony mohou být zdlouhavější. Nejprve je proveden základní sken, ať už spirální nebo několik axiálních řezů. Poté je zavedena jehla, proveden znovu sken. Následuje další úprava pozice jehly, znovu sken. A tak se postupuje, dokud není jehla zavedená na správném místě. Takto vedené intervenční výkony je možné provádět téměř na všech CT systémech [1].

CT skiaskopie (CT fluoroscopy, CTF) není standardním softwarem na spirálních CT systémech, je nutné ji dokoupit. CT skiaskopie umožňuje provádět real-timovou tradiční skiaskopii, navíc s výhodou podstatně lepšího rozlišení kontrastu a 3D anatomie oblasti [1].

Ve spojitosti s intervenčními CT výkony se objevuje znepokojení ohledně dávek pacientům, ale také dávek samotným radiologům. Proto je zde namístě použití všech dostupných způsobů pro snížení dávek. V případě sekvenčního CT je vhodné co nejvíce snížit mAs [1]. Jedna publikovaná studie uvádí dokonce snížení mAs na hodnotu 30 z původních 175 až 250 mAs při 120-140 kV při zavádění katetru a perkutánní biopsii [2]. V případě CT skiaskopie je vhodné udržovat expoziční čas a proud tak nízko, jak je to možné. Dávkový příkon u real-time CT skiaskopického módu lze snížit použitím pulzního CT skiaskopického módu.

Snížení mAs z obvyklých hodnot bylo úspěšné také v oblasti intervenčních CT výkonů v neuroradiologii při spinálních injekcích [3], kdy se autorům podařilo snížit dávku pacientům z průměrné hodnoty 1458 mGy*cm na hodnotu 199 mGy*cm právě snížením mAs.

Co se týká dávek radiologům provádějícím tyto výkony, je nutné zamezit výskytu rukou lékaře v CT svazku. K tomu slouží různá pomocná zařízení, která pomáhají s držením a zaváděním jehel. Redukce dávek pacientům i lékařům lze docílit také použitím ochranného stínění na oblast mimo oblast zájmu [1].

Použitá literatura:
[1] Romans, L. E. Computed Tomography for Technologists. A Comprehensive Text. Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, 2011
[2] Lucey, B. C., Varghese, J. C., Hochberg, A., Blake, M. A., Soto, J. CT-guided intervention with low radiation dose: Feasibility and experience. American Journal of Roentgenology, 2007, 188:1187-1194
[3] Shepherd, T. M., Hess, C. P., Chin, C. T., Gould, R., Dillon, W. P. Reducing patient radiation dose during CT-guided procedures: Demonstration in spinal injections for pain. American Journal of Neuroradiology, 2011

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *