Kolik existuje typů rentgenek?

Na trhu existuje mnoho různých typů rentgenek. Některé zdroje uvádějí, že těch typů je více než 500. Proč tak mnoho?

Je to z toho důvodu, že jsou rentgenky, resp. záření z nich vycházející, využíváno pro různé typy zobrazení, proto jsou na ně kladeny rozdílné požadavky. Zde je jen velmi stručný přehled toho, v čem se hlavně liší rentgenky pro různé zobrazovací modality:

Rentgenka pro CT pracuje při napětí 70-140 kV, je schopna produkovat záření alespoň po dobu skenu, tj. řádově jednotky sekund (rotace gantry trvá v dnešní době cca 0,3 s), má relativně velký výkon, alespoň 120 kW. Taktéž musí mít odpovídající schopnost chlazení. V neposlední řadě je důležité, aby rentgenka připevněná na gantry dokázala pracovat při velkém zrychlení, až 30 g. CT rentgenky mají ohnisko o velikosti řádově 0,5-1,5 mm.

Rentgenka pro angiografické systémy využívané k intervenčním výkonům pracuje při napětí 60-125 kV, musí být schopná produkovat záření v pulzním režimu (2-30 pulzů/s) s dostatečně krátkými pulzy (5-10 ms) po velmi dlouhou dobu (v komplikovaných případech je skiaskopický čas až několik hodin). Rentgenka musí umožňovat i produkci vysokých proudů, až cca 1000 mA, i při nižších napětích, aby byl v obraze zachován dostatečný kontrast. Tyto systémy mají 2 nebo 3 ohniska, obvykle o velikostech 0,4-1,5 mm. Kvůli pohybu C-ramene s rentgenkou a detektorem je taktéž žádoucí, aby byla rentgenka stabilní i při různých projekcích.

Rentgenka v klasické skiagrafii funguje při napětí 40-150 kV, dostačující výkon je cca 80 kW. Rentgenka musí být schopná provést expozici každých pár minut, tj. musí mít dostatečné chlazení, aby po cca 20 pacientech za hodinu nedošlo k přehrátí rentgenky a k zastavení činnosti, dokud nedojde k vychlazení. Rentgenky mají obvykle 2 ohniska o velikostech 0,6-1,2 mm.

Rentgenka v mamografii funguje při podstatně nižších napětích, cca 20-40 kV, proto se využívá odlišných anod a filtrů (molybden, rhodium; na rozdíl od wolframu, ačkoliv dnes se v mamografii používají již i wolframové anody). Rentgenky mají obvykle 2 malá ohniska o velikostech 0,1-0,6 mm.

Použitá literatura:
[1] Behling R. X-ray tubes for medical imaging. AAPM 2013. Philips Healthcare, Hamburg, Germany.
[2] Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt EM, Boone JM. The essential physics of medical imaging. 3rd edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2011, Philadelphia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *