Kvalita obrazu a dávka u CT vyšetření

U CT zobrazení někoho určitě napadají myšlenky, proč by se nemohla zlepšit kvalita obrazu (myšleno prostorové rozlišení a rozlišení při při nízkém kontrastu, které je primárně ovlivněno šumem) při „mírném“ zvýšení dávky. Avšak jak je dále vidět, mírné zlepšení kvality obrazu často znamená významné zvýšení dávky.

Mezi šumem a dávkou platí následující úměrnost: Sum_davkaZ tohoto vztahu vyplývá, že chceme-li snížit šum o 50%, musíme dávku zvýšit 4-krát.

Podobně je tomu s prostorovým rozlišením, které je velmi významně limitováno dávkou. Pro prostorové rozlišení platí následující úměrnost:

Davka_rozliseni__kde dx je velikost pixelu.

Nechť je velikost pixelu 1,0 mm, čemuž odpovídá dávka 1 (bráno relativně). Zmenší-li se velikost pixelu z 1,0 mm na 0,2 mm, musí se dávka zvýšit neuvěřitelných 125-krát! Jen pro představivost je zde vypsáno, o kolik se musí zvýšit dávka při zlepšení prostorového rozlišení pro různé úrovně prostorového rozlišení.

Změna velikosti pixelu vs.nárůst dávky:
1,1 mm ⟶ 1,0 mm… nárůst dávky o 33 %
1,0 mm ⟶ 0,9 mm… nárůst dávky o 37 %
0,9 mm ⟶ 0,8 mm… nárůst dávky o 43 %
0,8 mm ⟶ 0,7 mm… nárůst dávky o 50 %
0,7 mm ⟶ 0,6 mm… nárůst dávky o 59 %
0,6 mm ⟶ 0,5 mm… nárůst dávky o 73 %
0,5 mm ⟶ 0,4 mm… nárůst dávky o 95 %
0,4 mm ⟶ 0,3 mm… nárůst dávky o 137 %
0,3 mm ⟶ 0,2 mm… nárůst dávky o 238 %

Pro ta reálná rozlišení CT, tj. cca 1 mm platí, že každé zlepšení prostorového rozlišení o 10 %, znamená zvýšení dávky o cca 40%.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *