Kvíz IV

Otázky
Q1: Kontrast v obraze s rostoucí hodnotou kV… (roste, klesá).
Q2: Co redukuje přídavná filtrace rtg svazku?
Q3: Tvrdnutím rtg svazku se snižuje počet… ve spektru.
Q4: Rtg svazek libovolné energie je pronikavější v materiálu s… (nízkým, vysokým) Z než v materiálu s… (nízkým, vysokým) Z.
Q5: Jaké hlavní jevy přispívají k zeslabení rtg svazku při průchodu materiálem?
Q6: Čím je mimo kV a filtraci definována kvalita rtg svazku?
Q7: Jaký efekt má zvýšení hodnoty mAs na kvalitu rtg svazku?
Q8: Jaký efekt má zvýšení hodnoty mAs na kvantitu rtg svazku?
Q9: Jaký efekt má zvýšení hodnoty kV na kvalitu rtg svazku?
Q10: Jaký efekt má zvýšení hodnoty kV na kvantitu svazku?
Q11: Jaký efekt má zvětšení filtrace na kvalitu rtg svazku?
Q12: Jaký efekt má zvětšení filtrace na kvantitu rtg svazku?
Q13: Jaký efekt má zvětšení vzdálenosti na kvalitu rtg svazku?
Q14: Jaký efekt má zvětšení vzdálenosti na kvantitu rtg svazku?
Q15: Jaké dva druhy filtrace odlišujeme?
Q16: Do filtrace se řadí ještě jeden typ filtrů, který?
Q17: Které dva druhy interakcí jsou nejvíce zastoupeny v rozsahu energií používaných v rtg diagnostice?
Q18: Který ze dvou typů interakcí uvedených v odpovědi A17 je jevem úplné absorpce?
Q19: Co je výsledkem fotoefektu?
Q20: Co je výsledkem Comptonova rozptylu?
Q21: Co je výsledkem koherentního rozptylu?
Q22: Pravděpodobnost fotoefektu roste s… (rostoucím, klesajícím) Z.
Q23: Pravděpodobnost Comptonova rozptylu roste s… (rostoucím, klesajícím) Z.
Q24: Pravděpodobnost fotoefektu roste s… (rostoucí, klesající) energií rtg fotonů.
Q25: Pravděpodobnost Comptonova rozptylu roste s… (rostoucí, klesající) energií rtg fotonů.
Q26: Která interakce je zodpovědná za kontrast v obraze?
Q27: Která interakce naopak zhoršuje kvalitu obrazu (zhoršuje kontrast)?
Q28: Proč je při nízkých energiích (cca 30 keV) vidět kontrast mezi tukem a svalem?
Q29: Proč se u vyšších energií ztrácí kontrast mezi měkkými tkáněmi?
Q30: Jaký vliv mají rozptýlené rtg fotony na výsledný obraz?

Odpovědi
A1: Klesá.
A2: Dávku pacientovi (ale i kontrast).
A3: Nízkoenergetických fotonů.
A4: Nízkým, vysokým.
A5: Absorpce a rozptyl.
A6: Polotloušťkou (HVL).
A7: Žádný.
A8: Zvyšuje se počet fotonů v rtg svazku.
A9: Zvyšuje se pronikavost rtg svazku.
A10: Zvyšuje se množství fotonů v rtg svazku.
A11: Zvyšuje se pronikavost rtg svazku.
A12: Snižuje se množství fotonů v rtg svazku.
A13: Žádný.
A14: Snižuje se množství fotonů v rtg svazku.
A15: Základní a přídavnou.
A16: Kompenzační filtr.
A17: Fotoefekt a Comptonův rozptyl.
A18: Fotoefekt.
A19: Emise fotonu charakteristického záření nebo Augerova elektronu.
A20: Rozptýlený foton a uvolněný elektron.
A21: Rozptýlený foton.
A22: Rostoucím.
A23: Trošku chyták, pravděpodobnost je nezávislá na Z.
A24: Klesající.
A25: Klesající.
A26: Fotoefekt.
A27: Comptonův rozptyl.
A28: Protože fotony interagují fotoefektem.
A29: Protože fotony interagují Comptonovým rozptylem.
A30: Zvyšují šum.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *