Kvíz V

Otázky
Q1: Pro jaké energie je zastoupení fotoefektu a Comptonova rozptylu v kosti stejné?
Q2: S rostoucí velikostí rtg pole…. (roste, klesá) podíl rozptýleného záření.
Q3: Jednou z nejdůležitějších charakteristik obrazu je…
Q4: Co je to kontrast obrazu?
Q5: Jak by vypadal obraz, kdyby byly pro jeho tvorbu použity pouze fotony, které prošly a nerozptýlily se?
Q6: Jak by vypadal obraz, kdyby byly pro jeho tvorbu použity pouze rozptýlené fotony?
Q7: Jak vypadá obraz, když jsou pro jeho tvorbu použity fotony, které prošly objektem, i fotony, které se rozptýlily?
Q8: Které části rtg systému redukují množství rozptýleného záření?
Q9: Co je to mimoohniskové záření?
Q10: Co způsobuje mimoohniskové záření v obraze?
Q11: Světelné pole vymezující rtg svazek by mělo velikostí odpovídat…
Q12: Co je to protirozptylová mřížka?
Q13: Čím je tvořena protirozptylová mřížka?
Q14: Jakým způsobem funguje protirozptylová mřížka?
Q15: Mřížky s vysokou hustotou absorbují přibližně kolik procent rozptýleného záření?
Q16: Jaké tři parametry charakterizují protirozptylovou mřížku?
Q17: Co vyjadřuje parametr „poměr mřížky“?
Q18: Jaké jsou nejčastěji poměry mřížek?
Q19: Jaké typy protirozptylových mřížek existují?
Q20: Kolik rozptýleného záření pohltí mřížka s vysokým poměrem ve srovnání s mřížkou s nízkým poměrem?
Q21: Jaký má vliv na dávku pacientovi použití protirozptylové mřížky?
Q22: V jakým případech se nedoporučuje použití protirozptylové mřížky?
Q23: Proč se u dětí nedoporučuje použití protirozptylové mřížky?
Q24: S vyšší energií rtg se záření se používá mřížka s … (vyšším, nižším) poměrem.
Q25: Co se stane s kontrastem obrazu, když nahradím mřížku s poměrem 8:1 mříkou s poměrem 12:1?
Q26: Co se stane s dávkou pacientovi, když nahradím mřížku s poměrem 8:1 mříkou s poměrem 12:1?
Q27: Co znamená zkratka DSA?
Q28: Jak lze získat DSA?
Q29: Co zobrazuje DSA?
Q30: Při DSA jsou od sebe odečteny dva obrazy. Co se děje se šumem?

Odpovědi
A1: 40 keV.
A2: Roste.
A3: Kontrast.
A4: Rozdíl v denzitě (zčernání) dvou sousedních tkání nebo oblastí.
A5: Ostrý obraz s vysokým kontrastem.
A6: Šedivý, s velmi malým kontrastem.
A7: Obraz se středním kontrastem.
A8: Kolimátory a protirozptylová mřížka.
A9: Záření, které vzniká při interakci elektronů z katodového vlákna jinde než na anodovém terčíku.
A10: Rozmazání (zhoršuje geometrickou neostrost).
A11: Radiačnímu poli (rtg svazku).
A12: Mřížka, která redukuje množství rozptýleného záření, které vychází z pacienta.
A13: Pravidelným střídáním lamel z materiálu o vysoké (olovo) a nízké hustotě (hliník, uhlík) formovaných do určitého tvaru.
A14: Propustí pouze záření, které prošlo přímo skrze pacienta, redukuje rozptýlené záření.
A15: 80-90%.
A16: Tloušťka olověných lamel, vzdálenost lamel od sebe a výška mřížky.
A17: Jedná se o poměr výšky mřížky a vzdálenosti lamel mezi sebou.
A18: 5:1, 6:1, 8:1, 10:1, 12:1, někdy až 14:1.
A19: Paralelní, fokuzované, criss-cross mřížky (navzájem na sebe kolmé lamely).
A20: Mřížka s vysokým poměrem pohltí více rozptýleného záření.
A21: Dávka pacientovi narůstá.
A22: Při zobrazení dětí.
A23: Protože dochází k výraznému nárůstu dávky bez výrazného zlepšení kvality obrazu, protože u menších zobrazovaných objektů není tolik rozptýleného záření, jako u větších objektů (dospělých).
A24: Vyšším.
A25: Zvýší se.
A26: Zvýší se.
A27: Digitální subtrakční angiografie.
A28: Odečtením nativního obrazu (masky) od obrazu s kontrastní látkou.
A29: Distribuci kontrastní látky, protože anatomické struktury se odečtou, např. kontrastní látka v tepnách.
A30: Šum výsledného obrazu vzroste.

Použitá literatura
http://quizlet.com/19662741/radiographic-equipment-operations-flash-cards/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *