Měli byste se obávat ionizujícího záření z CT vyšetření?

4.1.2016 publikoval The Washington Post článek, který se zabývá tím, jaké riziko v dnešní době představují CT vyšetření.

Washington_post_Should you worry

Autoři v článku uvádí, že CT vyšetření umožňují podívat se do dutin a orgánů tak dobře, jako to dříve umožňovaly pouze biopsie a chirurgické výkony, a tak je jejich přínos nedocenitelný. Avšak na druhé straně jsou CT výkony indikovány častěji, než je nutné (uvádí se, že 30-50 % výkonů je nadbytečných). Při mnoha CT vyšetřeních jsou náhodně zjištěny různé nezhoubné abnormality, např. plicní noduly, což vede k léčbě, která není nutná, navíc je nákladná a mohou s ní být spojeny různé komplikace.

V USA došlo k velkému nárůstu počtu CT vyšetření, v roce 1980 byly provedeny cca 3 miliony CT vyšetření, zatímco v roce 2011 už to bylo 85 milionů. V dnešní době se uvádí, že 30-50% CT vyšetření je nadbytečných. National Cancer Institute odhaduje, že riziko vzniku rakoviny v důsledku CT vyšetření je 1:2000, zatímco riziko spontánně vzniklé rakoviny je 1:5.

Dávky, které pacienti obdrží při CT vyšetření, jsou nízké, avšak mnoho pacientů podstupuje výkony opakovaně. Studie provedená v roce 2009 v Brigham and Women’s Hospital v Bostonu ukázala, že z 31 tisíc pacientů, kteří podstoupili CT vyšetření v roce 2007, mělo 33% pacientů provedeno 5 a více CT vyšetření v průběhu života, 5% pacientů mělo 22 a více CT vyšetření v průběhu života a 1% pacientů mělo dokonce 38 a více CT vyšetření v průběhu života.

Efektivní dávky z CT vyšetření se pohybují v rozsahu 5-20 mSv, což odpovídá nejnižším dávkám, které obdrželi přeživší v Hiroshimě a Nagasaki.

Celý článek je zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *