Pacienti pociťují strach z CT vyšetření

Nedávno publikovaná studie v Academic Radiology odhalila, že pacienti podstupující CT vyšetření pociťují strach z tohoto vyšetření. Jejich strach pramenil z několika faktorů. Mezi nejčastější patřil strach z ozáření, dále strach z uzavřených prostor (klaustrofobie) a strach z podání kontrastní látky. Studii provedli Dr. Heyer a jeho kolegové na Univerzitě v Bochumu, v Německu. Ve studiii uvedli, že pacienti mají strach z vyšetření z důvodu klaustrofobie nejen před MR vyšetřením (kde je to časté), ale taktéž před CT vyšetřením. CT a MR systémy působí na první pohled jako „tunel“, do kterého pacient zajíždí na lehátku, ale CT skenery jsou podstatně méně hluboké ve srovnání s MR skenery. Mimo to, celé CT vyšetření trvá pár minut včetně podání kontrastní látky, samotné skenování trvá pár sekund. MR vyšetření trvá cca 30 minut až 1 hodinu. Více o vyšetřeních popisovaných jako „vyšetření v tunelu„.

Studie byla provedena na 852 pacientech, kteří podstoupili CT vyšetření v průběhu 9 měsíců. Jejich strach a obavy byly kvantifikovány pomocí dotazníku, ve kterém bylo 10 otázek týkajících se samotného CT vyšetření a 20 otázek týkajících se strachu obecně.

Ze studie vyplynulo, že větší strach z vyšetření mají ženy. Současně platí, že u pacientů s podáním kontrastní látky byl strach větší než u pacientů vyšetřených pouze nativně, tj. bez podání kontrastní látky (řekla bych, že zde byl možná spíš strach z jehly než ze samotného podání kontrastní látky).

Dále studie uvádí, že podstatně větší byl strach u pacientů, kteří podstoupili CT vyšetření poprvé, než u pacientů, kteří podstoupili CT vyšetření opakovaně. Pacienti, kteří podstoupili vyšetření dolních končetin, pociťovali v průměru menší strach než pacienti, kteří podstoupili vyšetření trupu, hlavy nebo cév. Největší obavy pociťovali onkologičtí pacienti.

Použitá literatura:
http://www.healthimaging.com/topics/diagnostic-imaging/patients-reveal-anxiety-over-ct-imaging

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *