Parametry charakterizující rentgenové spektrum

1. polotloušťka (1.HVL)

  • Je taková tloušťka specifického materiálu, která zeslabí kermu ve vzduchu dopadajícího rentgenového (rtg) svazku na polovinu původní hodnoty (měřeno v geometrii úzkého svazku)
  • Udává se v mm Al, popř. mm Cu

2. polotloušťka (2.HVL)

  • Projde-li rtg svazek specifickým materiálem o tloušťce d, který zeslabí kermu ve vzduchu daného rtg svazku na jednu čtvrtinu původní hodnoty, pak pro 2.HVL platí:

2.HVLKoeficient homogenity (n)

  • Je definován jako: Koeficient_homogenity
  • n nabývá hodnot 0-1, čím vyšší hodnota, tím užší svazek (tím méně rozptýleného zářaní ve svazku)
  • Typické hodnoty n pro radiodiagnostické svazky 0,7-0,9

Efektivní energie spektra

  • Je energie monoenergetického fotonového svazku záření o stejné 1.HVL jakou má daný rtg svazek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *