Pitch faktor u CT

Pitch faktor neboli „table feed per rotation/total collimation“ je parametr používaný pro spirální náběr dat při CT zobrazení. Pitch faktor je definovaný jako poměr velikosti posunu stolu na jednu rotaci rentgenky v gantry a celkové kolimace svazku. U multidetektorových CT to odpovídá celkové aktivní šířce detektorů. Jinak lze také říci, že pitch faktor koreluje se vzdáleností jednotlivých řezů od sebe neboli rozevření spirály náběru dat. Grafická ukázka menšího (A) a většího (B) pitch faktoru je na obr. č. 1.

pitchObr. č. 1: Menší a větší pitch faktor

Menší pitch faktor zlepšuje prostorové rozlišení, protože s menším pitch faktorem je velikost pixelu ve směru osy Z menší. Větší pitch faktor redukuje kvalitu obrazu, způsobuje distorzi obrazu a aliasing.

  • Je-li pitch faktor menší než 1, dochází k oversamplingu neboli k překrytí skenovaných řezů.
  • Je-li pitch faktor roven 1, pak posun stolu na jednu rotaci gantry je stejný, jako je šířka kolimovaného svazku.
  • Je-li pitch faktor větší než 1, není skenováno kompletně celé srdce, ale data mezi jednotlivými částmi spirály jsou interpolována.

Při retrospektivním gatingu (více zde) je náběr dat proveden s pitch faktorem 0,2-0,3 v závislosti na srdečním tepu [1]. Při prospektivním gatingu v sekvenčním módu (více zde) je náběr dat proveden v axiálních řezech bez posunu stolu, pitch faktor zde nemá význam.

Dual-source CT Siemens Somatom Definition Flash umožňuje provedení CT srdce technikou Flash s prospektivním gatingem ve spirálovém módu náběru dat, přičemž náběr dat pro celé srdce je proveden v průběhu jedné fáze srdečního cyklu. Celková aktivní šířka detektorů je 38,4 mm a použitý pitch faktor je 3,4. To umožňuje zobrazení srdce o délce cca 12 cm [1]. Podmínkou pro použití tohoto módu je dostatečně nízký srdeční tep. U některých pacientů je srdeční tep pro tento typ vyšetření snížen podáním beta-blokátorů.

V souvislosti s pitch faktorem došlo u výrobců k definici efektivního elektrického množství neboli efektivní mAs. Efektivní mAs je rovno podílu aktuálního mAs a pitch faktoru. Je to z toho důvodu, že při modulaci proudu v závislosti na skenovaném objemu se mění mAs, např. při boční projekci je mAs větší než při AP projekci, a tudíž okamžitá hodnota mAs nemá tak velkou výpovědní hodnotu jako efektivní mAs.

Použitá literatura:
[1] Bruesewicz, M. R., Lifeng Yu, Shuai Leng, Vrieze, T. J., Fletcher, J. G., McCollough, C. H. 128-slice dual sorce CT: How does it work and what can it do? Poster, Mayo Clinic

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *