Pravděpodobnost výskytu rakoviny

V dokumentu BEIR VII se uvádí, že u 42 lidí (znázorněni černými kolečky na obr. 1) ze 100 (všechny znaky na obr. 1) bude v průběhu života diagnostikována rakovina (jedná se o spontánní výskyt rakoviny bez ohledu na ozáření!). Efektivní dávka 100 mSv* každému z těchto 100 lidí způsobí, že u dalšího jednoho člověka (znázorněn hvězdičkou na obr. 1) bude taktéž diagnostikována rakovina, tj. místo u 42 bude diagnostikována u 43 lidí ze sta.

BEIR_VIIObr. 1: U 42 lidí (černé kolečka) ze 100 (všechny znaky) je v průběhu života diagnostikována rakovina, po expozici 100 mSv je diagnostikován další případ navíc (hvězdička)

Avšak zmiňovaná dávka 100 mSv je relativně vysoká, při rentgenovém snímku hrudníku obdrží pacient efektivní dávku 0,02-0,10 mSv. Při CT vyšetření obdrží pacient řádově jednotky až desítky mSv, v závislosti na počtu fází a na vyšetřované oblasti.

Přepočteme-li si riziko výskytu rakoviny pro dávku 0,02 mSv, tj. pro rtg snímek hrudníku, znamená to, že provedeme-li rtg snímek hrudníku s dávkou 0,02 mSv u 1 mil. pacientů, pak u jednoho pacienta vznikne radiačně-indukovaná rakovina. Ale cca 420 tis. bude mít spontánně vzniklou rakovinu. Platí však, že spontánně vzniklou rakovinu a radiačně-vzniklou rakovinu nelze od sebe odlišit.

*Nezapočítává se ozáření z přírodního pozadí.

Použitá literatura:
Board on Radiation Effects Research. Health risks from exposure to low levels of ionizing radiation. BEIR VII phase 2. National Research Council. National Academy of Sciences. The National Academies Press, Washington, 2006.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *