Přehledný popis zobrazovacích modalit

Info_modality

Americká organizace Joint Commission nedávno uveřejnila informační leták, který poskytuje informace o jednotlivých zobrazovacích modalitách. Leták ozřejmuje, zda daná modalita využívá škodlivé ionizující záření či nikoliv, popisuje nejčastější použití, tj. k jakému typu zobrazení se používá a taktéž jak zobrazení danou modalitou probíhá. Navíc leták u každého typu zobrazení uvádí, je-li důležité oznámit alergii a případné těhotenství u pacientek. Jednoznačně platí, že jakákoliv alergie by měla být oznámena před vyšetřením ve všech případech a těhotenství nemusí být oznámeno v případě použití ultrazvuku. I tak se však doporučuje, aby pacientka před podstoupením jakéhokoliv vyšetření personálu oznámila případné těhotenství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *