Programy pro výpočet dávek a rizika z ozáření

Pro výpočet nebo zjištění dávek z ozáření z radiologických vyšetření bylo vytvořeno několik programů a aplikací, které se dají koupit, popř. jsou volně stažitelné na internetu. Některé aplikace umožňují výpočet rizika vzniku rakoviny v důsledku daného vyšetření. Zde je přehled alespoň některých.

PCXMC
PCXMC
je program vytvořený finskou organizací STUK (Radiation and Nuclear Safety Authority). Program umožňuje odhad orgánových dávek, efektivních dávek a také rizika spojeného s ozářením pro všechny výkony v radiologii (skiagrafie, skiaskopie, intervenční výkony) mimo CT vyšetření. Odhad dávek je založen na simulacích Monte Carlo.

PCXMCObr. č. 1: Ukázka uživatelského rozhraní programu PCXMC

ImPACT CT
Pro výpočet dávek z CT vyšetření slouží program ImPACT CT vytvořený Oddělením lékařské fyziky v St. George’s Healthcare NHS Trust v Londýně. Program umožňuje odhad orgánových a efektivních dávek z CT vyšetření pro vybrané CT skenery. Bohužel výpočet není možný pro novější skenery. Odhad dávek je opět založen na simulacích Monte Carlo.

ImPACT CTObr. č. 2: Ukázka uživatelského rozhraní programu ImPACT CT

CT-Expo
Mimo program ImPACT CT je na trhu ještě další program pro výpočet dávek, a to program CT-Expo. Program je vyvíjen společností Scientific and Application-oriented Studies and Consulting in RADiology (SASCRAD). Program umožňuje opět odhad orgánových a efektivních dávek, navíc i porovnání těchto dávek s hodnotou obvyklou při tomto vyšetření v Německu. Program má k dispozici i datové soubory pro nová CT, jako např. Siemens Somatom Definition Flash, GE Optima 600, Toshiba Aquilion One a další.

CT expoObr. č. 3: Ukázka uživatelského rozhraní programu CT-Expo

Radiation Calculator
Výše uvedené programy PCXMC, ImPACT CT a CT-Expo jsou programy pro profesionální výpočet dávek, programy nejsou použitelné pro odhad dávek jednotlivým pacientům (potřeba zadání vstupních expozičních a dávkových parametrů). Má-li pacient nebo osoba, která podstoupila radiologické vyšetření (ať už skiagrafické, skiaskopické nebo CT vyšetření) nebo i nukleárně-medicínské vyšetření  zájem, je možné si do mobilního telefonu nainstalovat volně dostupnou aplikaci, která ukáže průměrnou dávku pro daný typ vyšetření. Jedná se o aplikaci Radiation Calculator stažitelnou na play.google.com pro mobilní telefony s Androidem nebo v iTunes pro iPhony a taktéž iPady.

Rad calculatorObr. č. 3: Ukázka aplikace Radiation Calculator

Aplikace je dostupná také přímo na internetu, viz www.radiationcalculator.com.

X-ray risk calculator
Na internetu je taktéž dostupná kalkulačka pro výpočet rizika z jednotlivých radiologických vyšetření X-ray risk calculator. V programu jsou přednastavené průměrné dávky pro standardní radiologická vyšetření, pomocí kterých je proveden výpočet rizika vzniku rakoviny právě v důsledku daného vyšetření.

risk calculatorObr. č. 4: Ukázka výpočtu rizika pomocí X-ray risk calculator

UCSD Radiation risk statement calculator
Podobně jako X-ray risk calculator funguje i další kalkulačka výpočtu rizika, a to UCSD Radiation risk statement calculator dostupná na webových stránkách University of California, San Diego. V programu jsou přednastavené průměrné dávky pro jednotlivá rentgenová (skiagrafická, skiaskopická a CT vyšetření) a nukleárně-medicínská vyšetření a po výběru vyšetření je vypočteno riziko plynoucí z daných vyšetření.

UCSD risk assessmentObr. č. 5: Ukázka uživatelského rozhraní programu UCSD Radiation risk statement calculator

RADAR Medical procedure radiation dose calculator
Podobně jako X-ray risk calculator funguje i další kalkulačka výpočtu rizika, a to RADAR Medical procedure radiation dose calculator. Kalkulačka obsahuje průměrné dávky pro standardní rentgenová a nukleárně-medicínská vyšetření a poskytuje i srovnání těchto dávek s ozářením z přírodního pozadí.

RADARObr. č. 6: Ukázka uživatelského rozhraní RADAR Medical procedure radiation dose calculator

Skutečné dávky na jednotlivá vyšetření se mohou lišit v závislosti na nastavení jednotlivých systémů, na místních standardních pustupech, na hmotnosti a velikosti pacienta a také v závislosti na konkrétním vyšetření (neplatí pro PCXMC, ImPACT CT a CT-Expo). Přece jen je každé vyšetření „originál“ ;) V programech jsou přednastavené pouze průměrné dávky pro daná vyšetření. Výpočty pomocí programů mají pouze informativní charakter.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *