Prostorové rozlišení rentgenových systémů

Prostorové rozlišení pro různé rentgenové systémy se liší v závislosti na použití daného systému. Obecně je nejlepší rozlišení požadováno v mamografii.

Prostorové rozlišení se udává počtem párů čar na milimetr. Pár čar je tvořen dvěma materiály, z nichž jeden propouští hodně záření, druhý málo. Po průchodu záření se pak tyto dva materiály zobrazí jako tmavá a světlá čárka, tvoří spolu pár čar. Počet těchto párů čar opakujících se vedle sebe (světlá, tmavá, světlá, tmavá…) na jednotku délky (nejčastěji milimetr), které je systém schopný zobrazit, udává prostorové rozlišení systému. Ukázka párů čar je na obr. 1.

Obr. 1: Ukázka párů čar

Podle toho, která skupina párů čar je ještě rozlišitelná, se určuje i prostorové rozlišení zobrazovacího systému.

Zde je přehled prostorového rozlišení pro různé (nejen) rentgenové systémy:
systém kazeta-fólie 8-10 lp/mm
CR (nepřímá digitalizace) 5-7 lp/mm
digitální radiografie (přímá digitalizace) 5 lp/mm
mamografie 15 lp/mm
skiaskopie 3 lp/mm
CT 1,5 lp/mm
ultrazvuk (ultrasonografie) 2 lp/mm
magnetická rezonance 1,5 lp/mm
gama kamera (nukleární medicína) 0,1 lp/mm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *