Radiofrekvenční ablace v intervenční kardiologii

Radiofrekvenční ablace (RFA) pomocí katetru se stala v posledních letech velmi rozšířenou metodou léčby srdečních arytmií u pacientů, u nichž není účinná medikamentózní léčba. Mezi srdeční arytmie patří např. supraventrikulární a ventrikulární tachykardie, flutter síní, fibrilaci síní, ale i mnoho dalších.

Podstatou RFA je zrušení určité části elektrického vodivého systému srdce. Nejprve lékaři zavedou vhodný katetr s elektrodou do určité srdeční dutiny, detekují místo, kde arytmie vzniká, a pomocí vyoskofrekvenčního proudu „spálí“ toto místo, aby se z něho nešířily elektrické vzruchy vyvolávající srdeční nepravidelnosti. Mimo „spálení“ lze použít k přerušení šíření elektrických vzruchů i kryoablaci, kdy dojde ke „zmražení“ určitého místa tkáně, čímž dojde k omezení šíření nechtěných elektrických vzruchů [1].

RFA trvají v průměru 2-3 hodiny, mohou však trvat i 6 hodin. Délka výkonu záleží na druhu arytmie a na obtížnosti výkonu. Např. fibrilace síní je jedna z nejkomplikovanějších arytmií, která má svůj původ v oblasti plicních žil, proto je při výkonu nutné elektricky odizolovat plicní žíly. RFA u konvenčních arytmií je jednodušší, výkon je kratší.

Dříve byla prováděna navigace u RFA výkonů pomocí rentgenového (rtg) záření, zvláště ve skiaskopickém režimu, kdy lékaři pocelou dobu sledovali zavádění a polohu katetru v reálném čase. V dnešní době se však při výkonech používá především 3D počítačová navigace, která nepoužívá vůbez žádné rtg záření. Právě díky absenci rtg záření při velké části výkonu (pro několik snímků při každém výkonu je stále používáno rtg záření) došlo k výraznému snížení dávek. Např. studie [2] uvádí, že při RFA jsou typické dávky v rozmezí 70-250 Gy.cm2, čemuž odpovídá efektivní dávka cca 13-50 mSv. Použitím 3D počítačové navigace se pohybují dávky na úrovni 10-100 Gy.cm2, čemuž odpovídá efektivní dávka 2-20 mSv.

RFA patří mezi bezpečné a velmi efektivní metody léčby srdečních arytmií. Výkony jsou prováděny na kardiologických intervenčních sálech a provádějí je kardiologové – arytmologové.

Jedním z arytmologů je i profesor Josef Kautzner (IKEM), který je přednostou Kliniky kardiologie v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. V pořadu Hyde Park Civilizace prof. Kautzner objasňuje (cca 13 minuta), že právě použitím 3D navigace bez potřeby rentgenového záření lze výrazně snížit dávky pacientům a i lékařům.

Odkaz na díl pořadu Hyde Park Civilizace s prof. Kautznerem:
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark-civilizace/24.11.2012/

Použitá literatura:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Radiofrequency_ablation
[2] McFadden, S. L., Mooney, R. B., Shepherd, P. H. X-ray dose and associated risks from radiofrequency catheter ablation procedures. British Journal of Radiology, 75:253-265, 2008

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *