Radiologický fyzik

Anglický ekvivalent profese „radiologický fyzik“ je medical physicist, příp. medical physics expert (v ČR prozatím tyto dva pojmy nerozlišujeme). A co je vlastně náplní práce radiologického fyzika podle poslední platné evropské Směrnice 2013/59/EURATOM? Zde je souhrn informací, které jsou obsahem Směrnice 2013/59/EURATOM, Čl. 83.

2013_59_EURATOM
1. V otázkách týkajících se radiační fyziky členské státy (myšleno členské státy EU) uloží radiologickým fyzikům povinnost jednat nebo případně poskytovat odborné poradenství pro účely provádění požadavků uvedených v kapitole VII* a v čl. 22 odst. 4 písm. c)** této směrnice.

2. Členské státy zajistí, že v závislosti na lékařské radiologické činnosti radiologický fyzik odpovídá za dozimetrii, včetně fyzikálních měření pro hodnocení dávky podané pacientovi a dalším osobám vystaveným lékařskému ozáření, poskytuje poradenství o lékařském radiologickém vybavení a přispívá zejména k:

  • a) optimalizaci radiační ochrany pacientů a jiných osob vystavených lékařskému ozáření, včetně uplatňování a používání diagnostických referenčních úrovní;
  • b) vymezení a provádění zabezpečování jakosti lékařského radiologického vybavení;
  • c) přejímacím zkouškám lékařského radiologického vybavení;
  • d) zpracování technických specifikací pro lékařské radiologické vybavení a návrh zařízení;
  • e) dohledu nad lékařskými radiologickými zařízeními;
  • f) analýze událostí spojených nebo potenciálně spojených s havarijními nebo nezáměrnými ozářeními;
  • g) výběru vybavení potřebného k provádění měření radiační ochrany;
  • h) odborné přípravě aplikujících odborníků a dalších pracovníků v příslušných aspektech radiační ochrany.

3. Radiologický fyzik spolupracuje s odborníkem na radiační ochranu.

*Kapitola VII: Kapitola se týká lékařského ozáření, je rozdělena na čl. 55 – Odůvodnění, čl. 56 – Optimalizace, čl. 57 – Odpovědnosti, čl. 58 – Postupy, čl. 59 – Odborná příprava a uznávání.

**Čl. 22 odst. 4 písm. c): Tato část se týká nelékařského ozáření pro účely zobrazování, při nichž se používá lékařské radiologické vybavení.

Dostupnost Směrnice 2013/59/EURATOM:
V anglickém jazyce
V českém jazyce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *