Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 4 jmen in this directory beginning with the letter B.
Bitová hloubka
Množství informací uložených v každém pixelu obrazové matice, konkrétně počet stupňů šedi. Je-li bitová hloubka matice 8, pak může pixel nabývat 2^8 (=256) hodnot, tedy 0 až 255, kdy 0 odpovídá černé a 255 bílé barvě.

Bodový impulz
Simuluje bodový zdroj (ideálně delta funkce). V rtg diagnostice lze bodový impulz simulovat mikrodírou v olověné desce. Měření odezvy na bodový impulz vyžaduje velkou přesnost nastavení a taktéž významně zatěžuje rentgenku. Odezva na bodový impulz se označuje jako "point spread function" a je jednou z charakteristik zobrazovacího systému.

Bow-tie filtr
Typ filtru, kterým prochází rtg svazek CT skeneru před tím, než vystoupí z rentgenky. Funkcí bow-tie filtru, který je komplementární k oválnému průřezu těla, je vytvoření homogennější fluence rtg fotonů na detektoru.

Brzdné záření
Vzniká při brždění urychlených elektronů na anodě (při jejich interakci díky coulombickým sílám s atomy anodového terčíku). Interaguje-li elektron blízko jádra, vznikají rtg fotony vyšších energií než při interakci dále od jádra. Spektrum brzdného záření je spojité. Maximální energie rtg fotonů ve spektru odpovídá elektrickému potenciálu mezi katodou a anodou, tj. je-li potenciál 90 kV, nejvyšší energie rtg fotonů ve spektru bude 90 keV.