Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 9 jmen in this directory beginning with the letter C.
Cárový impulz
Simuluje štěrbinový zdroj. V rtg diagnostice lze čárový impulz simulovat mikroštěrbinou v olověné desce. Měření odezvy na čárový impulz vyžaduje velkou přesnost nastavení štěrbiny vzhledem k ohnisku, rentgenku zatěžuje zatěžuje méně než při měření odezvy na bodový impulz. Odezva na čárový impulz se označuje jako "line spread function" a je jednou z charakteristik zobrazovacího systému.

Celková hmotnostní brzdná schopnost
Celková brzdná schopnost vztažená k hustotě materiálu, ve kterém je částice brzděna.

Celková kolimace
Celková šířka všech řezů, které jsou nabírány ve stejnou dobu, na jednu rotaci gantry na CT skeneru, který má více řad detektorů. V současné době je možné nabírat až 320 řezů najednou a pokrýt tak šířku až 16 cm.

Celková lineární brzdná schopnost
Je přibližně rovna podílu ztráty energie nabité ionizující částice na krátkém úseku její dráhy a této dráhy. Skládá se ze srážkové brzdné schopnosti a radiační brzdné schopnosti. Brzdná schopnost se vztahuje pouze na nabité částice, proto nelze nikdy u fotonů mluvit o jejich brzdné schopnosti. iJednotkou je kev/mm.

Celkový účinný průřez
Součet všech účinných průřezů odpovídajících různým reakcím a procesům mezi dopadající částicí daného druhu s určitou energií a danou terčovou entitou. U rtg záření s energiemi používanými v radiodiagnostice se jedná o účinný průřez fotoelektrického jevu, Comptonova rozptylu a Rayleighova rozptylu.

Charakteristické záření
Vzniká při předání energie urychlených elektronů z anody elektronům anodového terčíku, čímž dojde k jejich uvolnění. Uvolněné místo na dané elektronové slupce je obsazeno elektronem ze vzdálenější elektronové slupky. Rozdíl vazebných energií na elektronových slupkách je vyzářen ve formě charakteristického záření. Spektrum charakteristického záření je diskrétní.

CMI
Český metrologický institut. Institut, jehož část pro ionizující záření se zabývá základní metrologií, kalibrací etalonů a měřidel a taktéž typovým schválením měřidel a jejich následným ověřováním.

CNR
Parametr popisující poměr kontrastu a šumu, anglicky označované "contrast to noise ratio". Jedná se o parametr, který se využívá k hodnocení kvality obrazu. Uplatňuje se především u analogových modalit, u digitálních se místo CNR používá SNR.

CT artrografie
CT vyšetření kloubů po intraartikulární (do kloubu) aplikaci kontrastní látky.