Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 jmen in this directory beginning with the letter G.
Geometrická neostrost
Neostrost, která vzniká v důsledku nenulové velikosti ohniska. Ideálně by velikost ohniska měla být nulová, aby vznikal co nejmenší polostín (penumbra), avšak menší velikost ohniska značně omezuje výkon ohniska.

Geometrická účinnost
Schopnost detektoru absorbovat a vyhodnotit rtg záření prošlé pacientem. Je ovlivněna rekonstrukcí samotného detektoru (materiál, tloušťka), velikostí detekčních elementů a sept mezi nimi.