Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 3 jmen in this directory beginning with the letter L.
Lineární přenos energie
Podíl energie předané v daném místě nabitou ionizující částicí materiálu při průchodu po krátké dráze, a této dráhy. Jednotkou je keV/mm.

Lineární součinitel zeslabení
Představuje část fotonů, které se při dopadu svazku fotonů na zeslabující materiál určité tloušťky zeslabí. U monoenergetického fotonového svazku to představuje tu část fotonů, které jsou odstraněny po první interakci ze svazku. Jedná se o množství komplementární k množství fotonů, které projdou bez interakce. Jednotkou je cm-1.

Lokalizační sken
Sken, který se provádí jako první při CT vyšetření, na něm se poté zvolí oblast zájmu, která je skenována. Kažý výrobce CT skenerů označuje lokalizační sken jiným termínem - scanogram (Toshiba), scout (GE), surview (Philips), topogram (Siemens).