Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 8 jmen in this directory beginning with the letter O.
Objemově-renderovací technika
Podstatou tohoto typu rekonstrukce je automatická segmentace různých tkání na základě CT čísel. Ve výsledném rekonstruovaném obraze uživatel získá lepší přehled o anatomickém uspořádání a zobrazení 3D objektu je tak přehlednější. Anglicky se označuje "volume rendering technique", zkratka VRT.

Objemový kermový index výpočetní tomografie CTDI_VOL
Objemový kermový (dávkový) index výpočetní tomografie představuje dávku na jeden řez, zjednodušeně „hustotu“ skenování každého řezu. Výchozí veličinou pro stanovení CTDI_VOL je vážený kermový index výpočetní tomografie CTDI_W (měří v PMMA fantomu o průměru 16 cm nebo 32 cm), přičemž platí CTDI_VOLéCTDI_W/pitch faktor. Součinem hodnoty CTDI_VOL s délkou skenu lze získat veličinu P_KL, která kvantifikuje celkový výstup CT skeneru pro danou sérii. Jednotkou CTDI_VOL je mGy.

Objemový rendering
3D rekonstrukce anatomické oblasti, kdy určitým součinitelům zeslabení, kterým odpovídají různé orgány, jsou přiřazeny různé barvy. Anglicky se označuje "volume rendering".

Oblast zájmu
Určitá anatomická oblast, která je hlavním zájmem při zobrazení. Anglicky se označuje "region of interest", zkratka ROI.

Ochranné stínění
Stínění vyrobené ze speciálního materiálu, který významně zeslabuje rtg záření. Nejčastěji se využívalo olovo (má vysoké protonové číslo, takže efektivně zeslabuje záření), ale v současné době je olovo nahrazováno lehčími prvky, např. bismutem, cínem, yttriem... Samotné olovo není pro svou křehlost vhodné pro výrobu stínění, proto se kombinuje s lehčími prvky, např. PVC, aby byl získán stabilnější materiál pro každodenní použití. Mezi ochranná stínění patří ochranné zástěry, nákrčníky, rukavice, stropní a stolní závěsná stínení a jiné. U každého stínění se udává jeho stínící účinek ve veličině stínící ekvivalent (mm Pb).

Ohnisko
Místo na anodovém terčíku, ve kterém dochází k produkci rtg záření. Ideálně by mělo být ohnisko nekonečně malé (bodové), aby byla minimalizována geometrická neostrost. Z technického hlediska to není možné a ohnisko musí mít určitou velikost.

Oknění
Proces, který se používá při zobrazení dat, např. při popisu radiologem. Jedná se o nastavení stupňů šedi pro daný obraz, souvisí s pojmy šířka okna (window width) a střed okna (window level). Anglicky se označuje "windowing".

Osa Z
U CT podélná osa pacienta, kolmá k axiálnímu řezu.