Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 jmen in this directory beginning with the letter Z.
Základní filtrace
Materiál, kterým prochází rtg svazek při výstupu z rentgenky. Základní filtrace zahrnuje výstupní okénko rentgenky, chladící olej a kryt rentgenky.

Zhavící proud rentgenky
Proud, který protéká žhavicím obvodem, jehož součástí je katodové vlákno. Vlákno je průchodem proudu zahříváno a termoemisí dochází k uvolňování elektronů. Žhavicí proud rentgenky se pohybuje v rozmezí 5-15A, napětí ve žhavicím obvodu je menší než 15V.