Těhotenství a práce v kontrolovaném pásmu

Zjistí-li žena pracující v kontrolovaném pásmu, že je těhotná, vyvolá to v ní občas pochybnosti, jestli by neměla práci v kontrolovaném pásmu omezit nebo případně po zbytek těhotenství ukončit. Týká se to zejména těhotných žen (lékařky, radiologické asistentky, zdravotní sestry) pracujících u skiaskopicky vedených výkonů, u intervenčních výkonů v radiologii/kardiologii, v nukleární medicíně a v brachyterapii.

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002, ve znění aktuální vyhlášky č. 499/2005, § 23, odst. 2) [1] uvádí následující: „Ozáření plodu u těhotných žen pracujících na pracovištích I. až IV. kategorie se neprodleně poté, co žena těhotenství oznámí zaměstnavateli, omezí úpravou podmínek práce tak, aby bylo nepravděpodobné, že součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření plodu alespoň po zbývající dobu těhotenství překročí 1 mSv.“

To znamená, že sám zaměstnavatel by měl práci těhotné ženy omezit tak, aby bylo nepravděpodobné, že dávka na plod překročí hodnotu 1 mSv. To je limitní hodnota dávky pro ozáření z umělých zdrojů pro každého jedince z obecné populace, tj. pro plod by měly být zajištěny stejné podmínky jako pro ozáření kohokoliv jiného z populace.

Pracovníci pracující v kontrolovaném pásmu obdrží celosvětově v průměru velmi malé efektivní dávky záření, případné dávky na plod těhotných žen jsou pak ještě podstatně menší. Těhotné ženy mohou i v průběhu těhotenství pracovat na odděleních, kde jsou prováděny skiaskopicky vedené výkony, ale měly by znát a porozumět rizikům spojeným s ozářením plodu, protože je možné tím zmenšit jejich psychické obavy. Požadavek na vyloučení nebo přeložení těhotné pracovnice ze skiaskopicky vedených výkonů k výkonům, kde je expozice personálu menší, není podle dosud známých věděckých podkladů zdůvodněný. Avšak může tak být učiněno pro psychickou pohodu těchto žen. [2]

Použitá literatura:
[1] Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 307/2002
[2] Dauer LT, Miller DL, Schueler B, Silberzweig J, Balter S, et al. Occupational radiation protection of pregnant or potentially pregnant workers in IR: A joint guideline of the Society of Interventional Radiology and the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe. J Vasc Interv Radiol 2015; 26: 171-181

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *