Černobyl (10)

14. května 1986
Práce v Černobylu pokračují
Ukončeno zasypávání reaktoru

MOSKVA: Ve čtvrtém energobloku černobylské jaderné elektrárny pokračují intenzívní práce na likvidaci následků havárie a dezaktivaci elektrárny. Podle informací sovětského tisku bylo zakončeno zasypávání havarovaného reaktoru látkami pohlcujícími radioaktivitu a plánuje se uzavřít reaktor betonovým blokem, kterým bude objekt izolován i od země. Počítá se kromě toho s vybudováním speciální ochlazovací soustavy, která zabrání zvyšování teploty pod reaktorem vlivem přirozeného radioaktivního rozpadu. Pokračují práce spojené s dezaktivací elektrárny a jejího okolí. Povrch budov počínaje střechami se omývá, odpad čištění je odváděn do speciální kanalizace a čistících zařízení. Podobné práce budou provedeny i v blízké vesnici. Vrchní vrstva půdy v zamořené zóně se snímá a celé toto území bude zabetonováno.

Náměstek předsedy rady ministrů SSSR B. Ščerbina se včera setkal s velvyslanci Finska, Itálie, Kanady, NSR, Nizozemí, Norska, Španělska, Švédska, Turecka a Velké Británie akreditovanými v SSSR, dále s chargé d’affaires Dánska, Francie, Lucemburska a Rakouska a s představitelem velvyslanectví USA. Velvyslancům byly zevrubně vysvětlovány otázky týkající se situace v černobylské jaderné elektrárně. Byli informováni o opatřeních, která se podnikají k odstranění následků havárie, a o radiační situaci na území Ukrajiny, Běloruska a na západních hranicích SSSR. Diplomaté byli seznámeni s opatřeními k dezaktivaci oblasti elektrárny a dopravních komunikací. Zároveň dostali odpověď na všechny položené otázky.

Náměstek ministra zahraničních věcí SSSR V. Loginov včera přijal představitele zastupitelských úřadů BLR, ČSSR, KLDR, Kuby, Laosu, MLR, MoLR, NDR, Polska, Rumunska a Vietnamu v Sovětském svazu a podrobně je informoval o situaci a opatřeních v souvislosti s likvidací následků havárie v černobylské jaderné elektárně.

Cernobyl_16

15. května 1986
Černobyl: Dezaktivace dále pokračuje
Práce pod reaktorem. Tekutý dusík vytvoří ochrannou vrstvu.

MOSKVA: V černobylské jaderné elektrárně pokračuje dezaktivace energetických objektů, budov a půdy. Podle údajů sovětského tisku je hlavní úsilí soustředěno na očištění poškozeného reaktoru a jeho bezprostředního okolí.

Náměstek předsedy rady ministrů SSSR I. Silajev v rozhovoru se sovětskými novináři konstatoval, že zhruba 300 000 čtverečních metrů zamořeného území se denně pokrývá speciální dezaktivační fólií, která zabraňuje pronikání radioaktivního prachu do půdy a vody. Byla rovněž zahájena výroba dezaktivační chemikálie, která dosahuje 30 tun denně.

Pod reaktorem byly zahájeny složité podzemní práce – připravuje se budování šachty, která umožní vytvořit pod reaktorem mohutnou podložku. Jedním z nejdůležitějších úkolů je proniknout pod reaktor a zahájit přečerpávání tekutého dusíku, který vytvoří další pevnou ochrannou vrstvu. Odborníci pracují na vytvoření betonového „sarkofágu“ kolem reaktoru. Nepůjde o pouhý betonový blok, ale o složitou technickou stavbu, která bude kontrolovat vnitřní teplotu a odvádět zbytkové teplo.

V okolí elektrárny byly maximálně omezeny možnosti přenesení radioaktivních látek za ochrannou zónu, řekl dále I. Silajev. Na hranicích zóny byla vytvořena tři překladiště, na nichž se náklady přenášejí z „čistých“ dopravních prostředků. Velký význam má i železniční doprava, protože dezaktivace železničních vagonů je podstatně prostší, než čištění automobilů, uvedl I. Silajev.

Téměř polovina osob hospitalizovaných v kyjevských nemocnicích a poliklinikách byla propuštěna, napsal list Sovětskaja Rossija. V Kyjevě a celé kyjevské oblasti byla zřízena síť radiační kontroly, jejíž pracovníci provedli kolem 250 000 měření. Kontroluje se i složení krmiva skotu. Každý den kontrolují epidemiologické služby zhruba sto druhů nejrůznější produkce. Pod přísnou kontrolou jsou obchody a trhy. Dozimetrická stanoviště pracují na letištích, na železnici i v automobilové dopravě. V Kyjevě a dalších městech oblasti se pravidelně kropí silnice, uvedl list Sovětskaja Rossija.

Na ministerstvu zahraničních věcí SSSR v Moskvě se včera uskutečnilo setkání s velvyslancem SFRJ v SSSR M. Drulovičem a velvyslancem KLDR v SSSR Ri Dže-hwanem. Náměstek ministra zahraničních věcí SSSR V. Loginov podrobně informoval diplomaty o situaci na černobylské jaderné elektrárně a o opatřeních, které se podnikají k odstranění následků havárie.

VÍDEŇ: Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) H. Blix kritizoval západní hromadné sdělovací prostředky za způsob, jakým informovaly o havárii v černobylské jaderné elektrárně. Zdůraznil, že západní informace byly „často matoucí, zvláště pokud jde o rozsah škod a počet obětí“.

ŘÍM: Italská státní televize RAI-TV potvrdila, že film, který vysílala jako záběry hořící jaderné elektrárny v Černobylu, je podvrh. Na filmu, který měl údajně několik dnů po havárii natočit jugoslávský turista ze vzdálenosti 14 km od černobylské elektrárny, byla zachycena, jak se nyní ukázalo, cementárna v severoitalském Terstu.
Cernobyl_17

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *