Černobyl (9)

13. května 1986
Tisková konference v Moskvě
Západ vytváří ovzduší nedůvěry v mezinárodních vztazích

MOSKVA: Západní státy vyvolaly hysterickou psychózu kolem havárie v černobylské jaderné elektrárně a nyní se ji snaží využít k ospravedlnění svých diskriminačních opatření proti socialistickým zemím východní Evropy. Prohlásil to na tiskové konferenci v Moskvě vedoucí tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí SSSR V. Lomejsko.

Omezení dovozu zemědělské produkce ze socialistických států není ničím podložené a je neospravedlnitelné, uvedl Vladimir Lomejko, účastníci nedávné konzultativní porady Světové zdravotnické organizace (WHO) označili zdůvodnění diskriminačních opatření proti socialistickýcm státům za neudržitelné. V dokumentech WHO se praví, že omezení dovozu potravin je oprávněné jen v případě produktů poškozených ozářením, tedy těch, které byly vypěstovány v bezprostřední blízkosti černobylské elektrárny. O vývoz těchto produktů však nejde a jít nemůže, upozornil V. Lomejko. Diskriminační opatření se týkají produktů vypěstovaných v oblastech, kde k nebezpečnému zvýšení radiace nedošlo.

V. Lomejko dále hovořil o propagandistické protisovětské kampani, kterou v souvislosti s havárií v černobylské elektrárně vyvolala západní reakce. Protisovětská psychóza je nebezpečná, protože vytváří ovzduší nedůvěry v mezinárodních vztazích. Oficiální sovětské informace se na Západě ignorují a nahrazují se výmysly, za nimiž následuje tvrzení, že SSSR nelze v žádném ohledu důvěřovat, uvedl V. Lomejko.

Vedoucí tiskového odbotu ministerstva zahraničí SSSR dále komentoval činnost SSSR v některých mezinárodních organizacích a na dvoustranných a mnohostranných jednáních a odzbrojení. Připomněl, že 5. května začalo v New Yorku zasedání komise OSN pro odzbrojení, které je věnováno prioritním otázkám mezinárodní bezpečnosti. Delegáti se soustřeďují na problémy odvrácení militarizace vesmírum, zákazu jaderných pokusů, omezení a likvidace jaderných zbraní a na cesty k omezení zbraní konvenčních. Sovětská delegace znovu upozornila účastníky zasedání na prohlášení generálního tajemníka ÚV KSČ M. Gorbačova z 15. ledna letošního roku. Toto prohlášení bylo mezníkem v zahraničně politické činnosti SSSR a vyjádřením filozofie bezjaderného světa v jaderném a kosmickém věku, uvedl V. Lomejko.

Cernobyl_14

13. května 1986
Zpráva Sovětské vlády: Likvidace následků havárie

MOSKVA: Rada ministrů SSSR včera vydala tuto zprávu: V uplynulých 24 hodinách byly v černobylské jaderné elektrárně značně rozšířeny práce na dezaktivaci objektů elektrárny od radioaktivních látek. Pokračuje účinné ochlazování poškozeného reaktoru a betonáž bloku. Radiační situace v Bělorusku a na Ukrajině, včetně Kyjeva, se zlepšuje. V oblastech za třicetikilometrovou zónou se provádějí zemědělské práce, nromálně pracují průmyslové podniky a turistické trasy jsou běžně přístupné. U postižených jsou uplatňována léčebná a preventivní opatření. 35 lidí je v těžkém stavu, šest osob zemřelo na následky popálení a ozáření. Při urychlené likvidaci následků havárie v černobylské jaderné elektrárně pomáhají všechny sovětské republiky. Dělníci z oděských loděnic odelslai svůj výdělek za práci nad plán na pomoc postiženým. Mnohé kolektivy navrhují uskutečnit sobotnik, odpracovat bezplatnou směnu nebo věnovat část měsíčního platu.

BONN: Radioaktivita měřená ve vzduchu se v NSR vrátila na normální úroveň. Prohlásil to včera v Bonnu mluvčí západoněmecké vlády F. Ost. Bonnská vláda už předtím upozorňovala obyvatelstvo, že i poněkud zvýšená radioaktivita naměřená po havárii reaktoru v černobylské jaderné elektrárně nedosáhla úrovně ohrožující zdraví.

Cernobyl_15

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *