Co je to PACS a DICOM?

Zkratka PACS pochází z angličitiny a znamená Picture Archiving and Communication System. Jedná se o technologii používanou v zobrazování v medicíně, která představuje prostor pro ukládání dat a umožňuje přístup k datům. Data jsou v elektronické formě v určitém univerzálním formátu, který umožňuje prohlížení a sdílení dat. Tento formát se nazývá DICOM. Zkratka opět pochází z angličtiny a znamená Digital Imaging and COmmunications in Medicine. Některé obrazy jsou primárně v analogové, tj. nedigitální formě, pro přenos do PACSu je pak nutné tato data digitalizovat. Např. v případě filmů se jedná o skenování filmu. V tomto případě je pak „hard-copy“ archivace (archivace fyzických snímků) nahražena „soft-copy“ archivací (archivace digitálních dat).

DICOM_viewerObr: Stejný obraz zobrazený v různém spektru barev

DICOM formát využívají všechny rutinně používané zobrazovací modality, např. skiagrafie, mamografie, výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), ultrazvuk, pozitron emisní tomografie atd. Pro prohlížení DICOM dat se využívají pracovní stanice, na které si lékař otevře určitá data, např. CT řezy. Prohlížení DICOM dat je možné prostřednictvím DICOM prohlížečů, kterých existuje velká spousta, např. Irfan View, Dicompass, MicroDicom, ImageJ, RadiAnt, OsiriX, xVision a jiné. Prohlížeče se mezi sebou liší funkcemi, které umožňují, např. změnu kontrastu a jasu obrazu („oknění“ obrazu), zobrazení dat v různém spektru barev, měření délky, plochy oblasti zájmu a jiné. Některé prohlížeče jsou volně stažitelné, jiné jsou placené, a liší se taktéž tím, pro kterou platformu jsou použitelné, některé jsou vhodné pro operační systém Windows, jiné pro Apple nebo unixové systémy. K prohlížení digitálních dat v PACSu je možné přistupovat i vzdáleně, pak mluvíme o tzv. teleradiologii, kdy lékař může sedět u svého počítače doma a vzdáleně přistupovat a pracovat s daty v PACSu.

Použitá literatura:
http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_archiving_and_communication_system

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *