Dávky z CT koronarografie přístupné veřejnosti?

Na webových stránkých www.auntminnieeurope.com se nedávno objevil komentář článku z British Journal of Radiology, (BJR, March 2014, Vol. 87: 1035, pp. 20130516) ohledně přístupu veřejnosti k dávkám z CT koronarografií. Dle autora článku, kterým je Dr. Stephen Harden (prezident British Society of Cardiovascular Imaging), je nejvyšší čas, aby byly informace o dávkách dostupné veřejnosti, protože to je mimo jiné i určitým ukazatelem kvality vyšetření.

Obecně platí, že v radiologii se těžce hledá ukazatel kvality. Vzhledem k současným požadavkům na neustálé snižování dávek při různých radiologických i kardiologických vyšetřeních s použitím rentgenu může být právě dávka, kterou pacient obdrží při vyšetření, ukazatelem kvality vyšetření. Dr. Harden nevidí důvod, proč by správná a vhodně prezentovaná data neměla být k dispozici věřejnosti.

Přestože jsou někteří pacienti obtížně vyšetřitelní, je CT koronarografie efektivním způsobem jak zjistit příčinu bolestí na hrudi. Výsledky mnoha zveřejněných studií jsou důkazem velkého pokroku ve snižování dávek při CT koronarografiích. Dříve se efektivní dávka pacientovi při CT koronarografii pohybovala mezi 15-30 mSv, díky novým technologiím je v současné době možné dostat se s efektivní dávkou pod 1 mSv. Ke snížení dávek pacientům přispělo několik faktorů, mezi které patří možnost prospektivního EKG-gatovaného vyšetření, modulace proudu rentgenky podle anatomie pacienta, ale i iterativní rekonstrukce. Avšak je potřeba dodat, že dávka pacientovi je ovlivněna velmi výrazně i samotným pacientem, hlavně jeho hmotností a velikostí, ale současně i arytmiemi a srdečním tepem. Kvůli arytmiím není v některých případech možné použít prospektivní EKG-gating, který umožňuje provedení CT koronarografie s dávkou pod 1 mSv. Stejně tak je problematičtější provedení vyšetření u pacientů s tepem vyšším než 100 za minutu. Z porovnání dřívějších CT koronarografií s dávkami pacientům v rozsahu 15-30 mSv s invazivními koronarografiemi s dávkami pacientům v rozmezí 3-6 mSv pak vychází vítězně (co se týká dávky) invazivní koronarografie. Avšak z porovnání CT koronarografie s dávkami pod 1 mSv s invazivní koronarografií s dávkou v rozsahu 3-6 mSv už tak jasný vítěz nevyplývá (z hlediska dávky zajisté ano, ale CT koronarografie má i své nevýhody ve srovnání s invazivní koronarografií).

CT koronarografie je v současné době velmi efektivním způsobem, jak u pacienta zjistit příčinu bolestí na hrudi. Díky vysoké kvalitě obrazů je možné odlišit významné stenózy koronárních tepen. U pacientů s těžkými kalcifikacemi je však kvalita obrazu značně omezena právě kalcifikacemi, které zhoršují kvalitu obrazu.

I když je CT koronarografie standardizovaným vyšetřením, stále existují pacienti, u kterých nelze použít standardní postup, dávky pacientům budou v těchto případech vyšší. Taktéž u CT koronarografií provedených na starších CT skenerech mohou být dávky vyšší a nejsou tedy porovnatelné s vyšetřeními provedenými na nových CT skenerech. Závěrem se Dr. Harden přiklání k tomu, že jako ukazatel kvality by skutečně měla být použita dávka pacientovi, ale porovnání by se měla provádět pouze pro CT skenery srovnatelného stáří.

Použitá literatura:
http://www.auntminnieeurope.com/index.aspx?sec=sup&sub=car&pag=dis&ItemID=609767&optin=4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *