Endoskopická a MR cholangiopankreatografie

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) a MR cholangiopankreatografie (MRCP, cholangiopankreatografie provedená na magnetické rezonanci) jsou dvě modality vyšetření jater, žlučových cest a slinivky. Pomocí těchto vyšetření lze zhodnotit různé nemoci jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky jako např. záněty, nádory, kameny, ale může také pomoci při objevování neznámé příčiny bolestí v břišní dutině [1].

Hlavní rozdíl mezi ERCP a MRCP je v použité zobrazovací modalitě. Při ERCP je až do oblasti dvanáctníku zaveden ústy endoskop (podobně jako u gastroskopie). Poté je z tohoto místa dále zaváděn katetr až k ústí vyšetřovaného místa, např. ke žlučovodu, kde je vstříknuta kontrastní látka (jodová), jejíž šíření je zobrazeno pomocí rentgenového (rtg) záření [2]. Jedná se o invazivní vyšetření.
Naopak MRCP je neinvazivní vyšetření, do pacienta se žádný endoskop ani katetr nezavádí. Při MRCP je využito zobrazení magnetickou rezonancí (MR), která nepoužívá rtg záření. Současně se nepoužívá jodová kontrastní látka, ale pouze gadoliniová kontrastní látka, na kterou nejsou tak časté alergie.

Nevýhodou ERCP je, že vyšetření může být nepříjemné, ale pacientovi jsou podány tlumící léky, takže si na tento výkon ani nemusí pamatovat [2]. Další nevýhodou je opět použití ionizujícího záření a také aplikace kontrastní látky. Výhodou ERCP je, že objeví-li lékař zúžení, např. žlučovodu, může ihned přistoupit k léčbě a dilatovat („roztáhnout“) toto místo, takže je kanál poté opět dobře průchodný. Jedná se tedy o diagnostický výkon, který může přejít v terapeutický (léčebný) výkon.

Nevýhodou MRCP je, že při objevení zúženého místa nemůže lékař přistoupit k invazivní léčbě, protože se jedná pouze o diagnostický výkon, ale pouze doporučí pacienta k vhodnému výkonu, kterým může být např. právě ERCP. Výhodou MRCP je absence ionizujícího záření a jodové kontrastní látky, současně se jedná o neinvazivní výkon. Z tohoto vyplývá, že neinvazivnost MRCP může být výhodou i nevýhodou současně.

Obrazová ukázka z ERCP je na obr. č. 1 [3], z MRCP na obr. č. 2 [4].

Obr. č. 1: ERCP [3]

 Obr. č. 2: MRCP [4]

Vzhledem k tomu, že ERCP a MRCP jsou prováděny pomocí různých zobrazovacích modalit, liší se i přístroje, na kterých může být výkon proveden. ERCP se provádí s pomocí endoskopu a rtg záření. MRCP se provádí na MR přístroji („tunel“).

Jen pro doplnění, při ERCP je použito rtg záření, takže pacient obdrží i určitou dávku. Pro ERCP diagnostickou je průměrná efektivní dávka cca 3-4 mSv, pro ERCP diagnosticko-terapeutickou je průměrná efektivní dávka cca 10-20 mSv [5]. Jen pro srovnání, dávka z přírodního pozadí za jeden rok v ČR je 3 mSv [6].

Použitá literatura:
[1] http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=mrcp
[2] http://www.stefajir.cz/?q=ercp
[3] Votrubová, J. Radiologická propedeutika. Přednáška pro FJFI, ČVUT, 2007
[4] http://gut.bmj.com/content/early/2010/06/09/gut.2009.181149/F3.large.jpg
[5] International Atomic Energy Agency. Radiation protection in gastroenterology. IAEA training course on radiation protection. IAEA, Vienna, 2007
[6] https://www.sukupova.cz/davky-z-prirodniho-pozadi-vs-davky-z-letu/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *