Geometrie úzkého a širokého svazku

V radiodiagnostice se při některých měřeních mluví o geometrii úzkého svazku. Opakem je široký svazek. Na obr. 1 je znázorněna geometrie úzkého a širokého svazku. Význam těchto pojmů je možné pochopit již z obrázku, ale pro jistotu je následně uvedeno i slovní vysvětlení.

Uzky_siroky_svazekObr. 1: Geometrie úzkého a širokého svazku [1]

Na zeslabující materiál (v obrázku označen jako attenuator) dopadají fotony, které v tomto materiálu interagují. Některé fotony procházejí bez interakce. V případě úzkého svazku platí, že každý foton, který interagoval, je po interakci odstraněn ze svazku. To znamená, že není detekován detektorem. V geometrii širokého může foton interagovat v zeslabujícím materiálu, a přesto může být detekován detektorem.

Skutečná realizace geometrie úzkého svazku je velice obtížná.

Použitá literatura:
[1] Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt EM, Boone JM. The essential physics of medical imaging. 3rd edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2011, Philadelphia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *