IMRIS – kombinace zobrazovacích systémů

Firma IMRIS se specializuje na vybavení operačních sálů zobrazovacími modalitami, zvláště pak kombinací různých zobrazovacích modalit. Mezi takové kombinace modalit patří např. MRI a angiografický zobrazovací systém. Výhodou těchto sálů je, že v případě potřeby je operační stůl s pacientem dopraven k dané modalitě a není potřeba žádného přemisťování. Ukázka takového operačního sálu je na obr. 1 a 2. Operační sály vybavené kombinací několika zobrazovacích modalit nacházejí uplatnění hlavně v neurochirurgii.

MRI_angiography_1Obr. 1: MRI a biplanární angiografický systém [1]

MRI_angiographyObr. 2: MRI a biplanární angiografický systém [2]

Mimo pevné umístění modalit nabízí IMRIS také pojízdné systémy, které jsou dopraveny na příslušný operační sál na stropních kolejnicích. Mezi takové systémy patří Visius iCT a Visius iMR. Visius iCT je první CT zavěšené na stropních kolejnicích (ceiling-mounted), které je dopraveno na příslušný operační sál právě pomocí kolejnic. CT je tedy k dispozici, je-li to potřeba, ale nezabírá permanentně místo na sále. S tímto typem CT lze spojit dva operační sály, přičemž v parkovací pozici je CT umístěno v místnosti mezi dvěma operačními sály. Ukázka Visius iCT je uvedena na obr. 3, rozmístění operačních sálů na 4. Ukázka Visius iMRI je uvedena na obr. 5.

Visius_iCTObr. 3: Visius iCT [3]

Operacni saly+Visius_iCTObr. 4: Operační sály s pojízdným CT Visius iCT [3]

Visius_iMRIObr. 5: Visius iMRI [4]

Použitá literatura:
[1] http://www.imris.com/sites/53b8adddaed20223e1000002/theme/images/pdf/VISIUS_iMRI_Brochure.pdf
[2] http://www.medgadget.com/2010/01/imris_combination_mri_fluoroscopy_systems_for_intraprocedural_multimodal_imaging.html
[3] http://www.imris.com/intraoperative-solutions/visius-ict
[4] http://www.imris.com/sites/53b8adddaed20223e1000002/theme/images/pdf/VISIUS_iMRI_Brochure.pdf

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *