Kostní denzitometrie

Kostní denzitometrie, uváděná pod zkratkou DXA nebo DEXA, je vyšetření, které, jak už sám název napovídá, je prováděno pro zjištění hustoty (denzity) kostí. Toto vyšetření se provádí např. pro zjištění osteoporózy. U pacientů s osteoporózou, která se týká především žen po menopauze, dochází k řídnutí kostí kvůli ztrátě vápníku, dochází také ke strukturálním změnám v kostech, čímž se kosti stávají křehčí a jsou více náchylné ke zlomeninám. Řídnutí kostí však souvisí také s věkem a životním stylem, např. je-li pacient kuřák a pije-li často alkohol. Kostní denzitometrii lze použít i pro hodnocení léčby osteoporózy, kdy se sleduje změna hustoty kostí v určitých časových odstupech [1].

Vyšetření je neinvazivní, nebolestivé a je podobné klasickému rentgenovému (rtg) vyšetření. Před vyšetřením není potřeba žádné speciální přípravy. Pacient se položí na vyšetřovací stůl, kolem kterého se pohybuje C-rameno s rentgenkou a detektorem. Vyšetřovanou částí těla projde svazek rtg záření dvou různých energií, proto se vyšetření nazývá DXA neboli „dual-energy X-ray absorptiometry“ [2]. Podstatou vyšetření je rozdíl mezi absorpcí záření v těle pro jednu a druhou energii, přičemž z obrazů se odečítá absorpce v měkkých tkáních. Délka vyšetření je cca 10-30 minut v závislosti na vyšetřované oblasti těla [3].

Ačkoliv je kostní denzitometrie podobná rtg vyšetření, není možné provést kostní denzitometrii na klasickém rtg přístroji. Z rtg vyšetření může být do určité míry zjištěno množství vápníku v kostech, avšak výsledek je nepřesný a nespolehlivý.

Efektivní dávka, kterou pacient obdrží při kostní denzitometrii, je závislá na velikosti vyšetřované oblasti a pohybuje se v řádu mikroSv, přesněji v rozmezí 1-15 mikroSv, tedy 0,001-0,015 mSv [4]. Pro srovnání, efektivní dávka pro snímek hrudníku je cca 0,1 mSv [5]. Dávka při DXA je tedy velice nízká.

Ukázka přístroje pro DXA a výsledeného snímku, ze kterého se hodnotí množství vápníku a minerálů v kostech, je uvedeno na obr. 1.

Obr. 1: Kostní denzitometrie

Použitá literatura:
[1] http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=dexa
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-energy_X-ray_absorptiometry
[3] http://www.netdoctor.co.uk/health_advice/examinations/osteoporosisscanning.htm
[4] https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/InformationFor/HealthProfessionals/6_OtherClinicalSpecialities/DEXA/DXAprotectionpatients.htm
[5] https://www.sukupova.cz/rozdil-mezi-prostym-rentgenovym-snimkem-a-ct-vysetrenim-hrudniku/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *