Mezinárodní den medicínské fyziky

International_day_of_medical_physics

Den 7. listopad 2014 bude již druhým mezinárodním dnem medicínské fyziky. V tento den, ale již v roce 1867, se v Polsku narodila slavná Marie Sklodowska-Curie, která zasvětila svůj život výzkumu radioaktivity.

Medicínská fyzika představuje aplikaci fyzikálních konceptů, teorií a metod v lékařství. Medicínský fyzik je profese, která úzce souvisí s lékařstvím, proto se fyzici většinou vyskytují v nemocnicích, ale mimo to i na univerzitách a v různých ústavech. Stejně jako lékaři mají různé specializace, tak i fyzici se specializují v různých oborech – v radioterapii, radiodiagnostice a nukleární medicíně.

Nejčastěji se fyzici ve své práci setkávají s řešením různých problémů ohledně optimálního použití ionizujícího záření, dále pak provádějí dozimetrická měření (dozimetrie – měření dávek ionizujícího záření) a zabývají se taktéž bezpečností pacientů a částečně i personálu z hlediska ozáření, tj. zabývají se radiační ochranou. Fyzici pomáhají i se zaváděním nových metod do praxe, v nedávné době se jednalo např. o zavádění protonové terapie. Dále fyzici fungují jako konzultanti pro lékaře, podílejí se na různých národních i mezinárodních projektech, částečně i na vzdělávání personálu.

Medicínští fyzici mají vysokoškolské vzdělání se silným fyzikálně-matematickým základem a taktéž se základy medicíny, absolvují během studia předměty jako anatomie, fyziologie, patofyziologie, farmakologie a jiné.

Použitá literatura
[1] http://www.iomp.org/idmp/
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_physics

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *