Novinky v CT technologiích

Na European Congress of Radiology 2014 se výrobci CT pokusili zaujmout novinkami, kterými jsou jejich nová CT vybavena. Zde je krátký přehled…

ECR 2014
Siemens demonstroval, jak je možné použitím jeho nového CT Somatom Force provést kvalitní vyšetření s podáním podstatně menšího množství jodové kontrastní látky (k.l.). To samozřejmě napomáhá šetřit ledviny, které přibližně u 20% pacientů nefungují ideálně, což se často týká pacientů, kteří jsou plánováni např. k transkatetrové implantaci aortální chlopně (TAVI). Před výkonem je pro přesné určení velikosti chlopně provedeno CT vyšetření, při kterém je pacientům aplikována k.l., stejně tak při samotném výkonu TAVI. Celkové množství aplikované k.l. pro oba výkony je 100-150 ml. Aby byly ledviny ušetřeny velkého náporu, je často výkon TAVI přeložen na některý z následujících dnů a ledviny mají více času poprat se s k.l. z CT vyšetření. Ale s množstvím 30 ml k.l. s použitím Somatom Force je možné provést výkon ihned následující den.

Somatom Force je třetí z generace dual-source skenerů, využívající dvě Vectron rentgenky, které umožňují provedení rutinních vyšetření při napětí jak 100 kV, tak i 70 kV. S klesajícím napětím roste poměr kontrast/šum (CNR), což umožňuje snížení dávky.

Somatom Force umožňuje 3D měření perfúze (krevního zásobení) tumoru, čehož může být využito při hodnocení odezvy na chemoterapii.

Philips je další společností, která se snaží o posunutí hranic v tom, čeho může být dosaženo v CT zobrazení, hlavně u onkologických pacientů při PET/CT vyšetření. Nový CT skener Vereos umožňuje lepší kvantifikaci anatomických a fyziologických jevů dvojnásobným zlepšením prostorového rozlišení, využití nachází např. v kardiologii.

Mimo pokrok v PET/CT zobrazení prezentuje Philips pokrok i u samotných CT skenerů technologií IQon Spectral CT. Stejně jako předešlé spektrální CT skenery je i zde využito dat získaných z paralelních bloků detektorů citlivých na fotony nízkých nebo vysokých energií. Ve srovnání s předešlou generací však nemusí radiologický asistent předem volit, chce-li použít spektrální CT nebo normální, automaticky je proveden náběr obou typů dat.

Toshiba prezentuje nové aplikace CT skeneru Aquilion ONE, které jsou souhrně označovány jako Adaptive Diagnostics. Mezi jednu z funkcí patří aplikace SURESubtraction, která umožňuje subtrakci (odstranění) kostí a kalcia z výsledného obrazu. Toho využívají radiologové např. při hodnocení tumoru nebo arterií. Další z funkcí je pak funkce SURECardio Prospective, detekující arytmie v průběhu CT koronarografie. Tato funkce umožňuje provést náběr dat ve spirálním módu prospektivně, což vede k velkému snížení dávky pacientovi. Další z funkcí je funkce SEMAR (Single Energy Metal Artefact Reduction). Jedná se o složitý rekonstrukční algoritmus eliminující artefakty vznikající v důsledku přítomnosti kovu.

GE požádalo o autorizaci svojí nové technologie nazývané Revolution, kterou však označuje jako work-in-progress. Tato technologie bude umožňovat snížení dávky a zvětšení rozsahu pokrytí na 16 cm na jednu rotaci. Tím bude umožněno nabrat data pro zobrazení srdce a oblasti hrudníku v jednom srdečním cyklu. Standardně používaná CT (od GE) mají rozsah pokrytí 4 cm/rotace, pro pokrytí celého srdce je tak potřeba spojení několika samostatných řezů. Další novinkou GE je zkrácení doby rotace rentgenky na 0,28 s, což v kombinaci se softwarovou technologií SnapShot Freeze umožňuje zobrazení koronárních tepen s potlačením pohybových artefaktů. Samozřejmostí je i použití iterativní rekonstrukce pro snížení dávek. A ještě jedna novinka, otvor gantry byl zvětšen na 80 cm.

Poslední z velkých výrobců CT skenerů, Hitachi, nabízí kompaktní skener Supria, s otvorem gantry 75 cm a dobou rotace rentgenky kratší než 1 s. Novinkou je 3D rekonstrukční algoritmus a technologie pro potlačení šumu Intelli P. A v neposlední řadě výrobce nabízí technologii Core Method, opět 3D rekonstrukční algoritmus, který zaručuje vysokou kvalitu obrazu s minimem artefaktů, dokonce i pro data nabraná s velkým pitch faktorem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *