O mně

Zaměstnání
08/2012 – dosud
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha – pozice klinický radiologický fyzik

03/2007 – 06/2012
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha – pozice radiologický fyzik, vědecko-výzkumný pracovník

Vzdělání
2008 – 2012
České vysoké učení technické
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Doktorský program Aplikace přírodních věd, obor Radiologická fyzika
Téma dizertační práce: Radiační zátěž pacientů v intervenční kardiologii

2007 – 2008
České vysoké učení technické
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Magisterský program Aplikace přírodních věd, obor Radiologická fyzika
Téma diplomové práce: Radiační zátěž pacientů v intervenční radiologii

2003 – 2007
České vysoké učení technické
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Bakalářský program Aplikace přírodních věd, obor Jaderné inženýrství
Téma bakalářské práce: Problematika radiační zátěže novorozených dětí

Kurzy a odborná způsobilost
07/2017: European Attestation Certificate of Medical Physics Expert (EACMPE), European Examination Board, European Federation of Organizations for Medical Physics

05/2016: Radiation dose management of pregnant patients, pregnant staff and pediatric patients in diagnostic and interventional radiology, EUTEMPE-RX, EFOMP, Řecko, Kréta

04/2016: Personnel dosimetry, including techniques to communicate practical results to the users (RPE), EUTEMPE-RX, EFOMP, Německo, Braunschweig

03/2016: Role of the medical physicist in CT imaging and patient dose optimization: CT imaging and patient dose optimized with objective means, EUTEMPE-RX, EFOMP, Švýcarsko, Lausanne

02/2016: High dose X-ray procedures in interventional radiology and cardiology: Establishment of a robust quality assurance programme for patient and staff, EUTEMPE-RX, EFOMP, Itálie, Udine

01/2016: Achieving quality in diagnostic and screening mammography, EUTEMPE-RX, EFOMP, Nizozemí, Nijmegen

01/2016: Computed tomography imaging: Dosimetry, optimization and advanced clinical applications. EFOMP School for medical physics experts, Česká republika, Praha

11/2015: The development of advanced QA protocols for optimized use of radiological devices, EUTEMPE-RX, EFOMP, Belgie, Leuven

10/2015: Optimisation of X-ray imaging using standard and innovative techniques, EUTEMPE-RX, EFOMP, Velká Británie, Guildford

09/2015: The use of physical and virtual anthropomorphic phantoms for image quality and patient dose optimization, EUTEMPE-RX, EFOMP, Bulharsko, Varna

07/2015: Innovation – Advanced X-ray physics for imaging device and user protocol innovation in D&IR, EUTEMPE-RX, EFOMP, Itálie, Ferrara

06/2015: Monte Carlo simulations of X-ray imaging and dosimetry, EUTEMPE-RX, EFOMP, Španělsko, Barcelona

04/2015: Radiation biology for medical physicists in radiology, EUTEMPE-RX, EFOMP, Itálie, Pavia

02/2015: Development of the profession and the challenges for the Medical Physics Expert (Diagnostic and Interventional Radiology) in Europe, EUTEMPE-RX, EFOMP, Česká republika, Praha

10/2013: Klinický radiologický fyzik s registrací

06/2013: Specializovaná způsobilost – klinický radiologický fyzik

06/2012: Zvláštní odborná způsobilost – dohlížející osoba v radiodiagnostice

06/2012: Zvláštní odborná způsobilost – osoba s přímou zodpovědností za radiační ochranu v radiodiagnostice

06/2011: American Association of Physicists in Medicine – ISEP Summer School on Diagnostic Physics, Řecko, Patras

02/2010: International Atomic Energy Agency – Regional Training Course on Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology for participants contributing to the implementation of the project RER 9093, Itálie, Udine

05/2009: International Atomic Energy Agency & International Centre for Theoretical Physics – Joint ICTP-IAEA Advanced School on Dosimetry in Diagnostic Radiology, Itálie, Terst