Projekt na spektrální CT odstartován na Novém Zélandu

CT se dvěma energiemi neboli dual-energy CT není nic neobvyklého. Vědcům na Novém Zélandu však byl schválen grant na sestrojení CT, které bude detekovat osm energií. Principiálně by CT s osmi energiemi již mělo umožňovat částečně i funkční (molekulární) zobrazení, podobně jako MRI nebo PET, což je prozatím pro současná CT nevídané.

Spektrálním zobrazením se již nyní zabývají v několika výzkumných institucích, ale komerčně dostupná jsou pouze CT se dvěma energiemi.  Vědci na Novém Zélandu doufají, že se jim podaří sestrojit CT s osmi rtg spektry použitelnými při jednom skenu. To by bylo možné využít pro sledování změn tkání v důsledku různých onemocnění nebo také vlivem léků.

Vyvíjené multienergetické CT zatím nedosahuje citlivosti jako PET, ale již nyní umožňuje sledovat změny tkání v důsledku aplikovaných farmak. Detekce u multienergetického CT je založena na photon-counting detektorech, které dokáží rozdělit detekované fotony do příslušných energetických binů. Operátor skeneru může zvolit osm energetických spekter v rozmezí 15 keV až 120 keV.

Dávka u multienergetického CT zobrazení by měla být významně nižší než u dual-energy CT, iterativní rekonstrukce by měla umožnit ještě další snížení dávek.

Multienergetické CT zobrazení by mělo mimo jiné umožňovat charakteristiku aterosklerotických plaků, hodnocení odezvy na léčbu dle aktivity zánětu a jiné.

Použitá literatura
http://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=cto&pag=dis&ItemID=108567&wf=6154

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *