Přehled softwarů

Tato sekce má několik podsekcí:
1) Softwary pro odhad efektivních dávek
2) Softwary pro sledování (tracking) dávek
3) Softwary pro stanovení dávek na kůži
4) Softwary pro simulaci rtg spekter

První podsekce obsahuje přehled softwarů, které lze využít k odhadu efektivních dávek při různých radiodiagnostických vyšetřeních. Druhá podsekce obsahuje přehled softwarů, které umožňují sledování dávek, což je v současné době velmi aktuální téma. Třetí podsekce obsahuje softwary používané pro odhad dávek na kůži pacientů, což je nejčastěji využíváno u intervenčních výkonů. Poslední podsekce obsahuje softwary, které je možné použít pro simulaci rtg spekter.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *