Softwary pro odhad orgánových a efektivních dávek

PCXMC
PCXMC
je program vytvořený finskou organizací STUK (Radiation and Nuclear Safety Authority). Program umožňuje odhad orgánových dávek, efektivních dávek a také rizika spojeného s ozářením pro všechny výkony v radiologii (skiagrafie, skiaskopie, intervenční výkony) mimo CT vyšetření. Odhad dávek je založen na simulacích Monte Carlo.

PCXMCObr. č. 1: Ukázka uživatelského rozhraní programu PCXMC

ImPACT CT
Pro výpočet dávek z CT vyšetření slouží program ImPACT CT vytvořený Oddělením lékařské fyziky v St. George’s Healthcare NHS Trust v Londýně. Program umožňuje odhad orgánových a efektivních dávek z CT vyšetření pro vybrané CT skenery. Před několika lety došlo k zastavení vývoje tohoto softwaru, ale v nedávné době se vývoj opět rozběhnul. Software už obsahuje i novější CT skenery a dokonce je zdarma. Knihovnu s koeficienty je možné získat po kontaktování vývojářů mailem. Odhad dávek je opět založen na simulacích Monte Carlo.

ImPACT CTObr. č. 2: Ukázka uživatelského rozhraní programu ImPACT CT

CT-Expo
Mimo program ImPACT CT je na trhu ještě další program pro výpočet dávek, a to program CT-Expo. Program je vyvíjen společností Scientific and Application-oriented Studies and Consulting in RADiology (SASCRAD). Program umožňuje opět odhad orgánových a efektivních dávek, navíc i porovnání těchto dávek s hodnotou obvyklou při tomto vyšetření v Německu. Program má k dispozici i datové soubory pro nová CT, jako např. Siemens Somatom Definition Flash, GE Optima 600, Toshiba Aquilion One a další.

CT expoObr. č. 3: Ukázka uživatelského rozhraní programu CT-Expo

Další často používaný software je Caldose_X, se kterým osobně zkušenosti nemám, ale od svých kolegů vím, že ho používají. Software by měl být přístupný zdarma po registraci.

Jako užitečný se mi jeví i software NCICT vyvíjený National Cancer Institute. Existují i jiné softwary, např. VirtualDose-CT a VirtualDose-IR (VirtualPhantoms), za kterými stojí National Institutes of Health, ale nemám s nimi zkušenosti, ani nevím, jaká je pořizovací cena. Vyzkoušený máme software ImpactDose (nemá nic společného s ImPACT CT), původně vyvíjený Univerzitou v Erlangenu, která poskytovala i software Impact MC. ImpactDose umožňuje stanovit orgánové a efektivní dávky pro CT skenery Somatom Definition Flash a Somatom Force pro pacienty různých velikostí, tj. na rozdíl od CT-Expo a ImPACT CT koriguje výpočet na zadanou velikost pacienta (zadává se LAT a AP rozměr pacienta). Impact MC je simulační softwary, který požaduje jako vstupní informace data z CT, aby na základě nich provedl simulaci dávkové distribuce v různých orgánech pro konkrétní anatomii pacienta.

Calculate your radiation dose
Výše uvedené programy PCXMC, ImPACT CT a CT-Expo jsou programy pro profesionální výpočet dávek, programy nejsou použitelné pro odhad dávek jednotlivým pacientům (potřeba zadání vstupních expozičních a dávkových parametrů). Má-li pacient nebo osoba, která podstoupila radiologické vyšetření (ať už skiagrafické, skiaskopické nebo CT vyšetření) nebo i nukleárně-medicínské vyšetření zájem, je možné použít web poskytovaný United States Environmental Protection Agency, kde je možné stanovit obdrženou dávku za rok z různých druhů ozáření, např. z lékařského, z přírodního pozadí, z kosmického záření, ale také dávku obdrženou při cestování, čímž je myšlen let letadlem v nadmořské výšce 8-11 km (ozáření kosmickým zářením). Nevýhodou jsou zde použité veličiny – rem místo u nás standardně používaných Sv (rem = roentgen equivalent man – jednotka ekvivalentní, resp. efektivní dávky). Převodní vztah je 1 mrem = 0,01 mSv.

Obr. č. 3: Ukázka výpočtu dávky pomocí US EPA webu

X-ray risk calculator
Na internetu je taktéž dostupná kalkulačka pro výpočet rizika z jednotlivých radiologických vyšetření X-ray risk calculator. V programu jsou přednastavené průměrné dávky pro standardní radiologická vyšetření, pomocí kterých je proveden výpočet rizika vzniku rakoviny právě v důsledku daného vyšetření.

risk calculatorObr. č. 4: Ukázka výpočtu rizika pomocí X-ray risk calculator


UCSD Radiation risk statement calculator

Podobně jako X-ray risk calculator funguje i další kalkulačka výpočtu rizika, a to UCSD Radiation risk statement calculator dostupná na webových stránkách University of California, San Diego. V programu jsou přednastavené průměrné dávky pro jednotlivá rentgenová (skiagrafická, skiaskopická a CT vyšetření) a nukleárně-medicínská vyšetření a po výběru vyšetření je vypočteno riziko plynoucí z daných vyšetření.

UCSD risk assessmentObr. č. 5: Ukázka uživatelského rozhraní programu UCSD Radiation risk statement calculator

RADAR Medical procedure radiation dose calculator
Podobně jako X-ray risk calculator funguje i další kalkulačka výpočtu rizika, a to RADAR Medical procedure radiation dose calculator. Kalkulačka obsahuje průměrné dávky pro standardní rentgenová a nukleárně-medicínská vyšetření a poskytuje i srovnání těchto dávek s ozářením z přírodního pozadí.

RADARObr. č. 6: Ukázka uživatelského rozhraní RADAR Medical procedure radiation dose calculator

Skutečné dávky na jednotlivá vyšetření se mohou lišit v závislosti na nastavení jednotlivých systémů, na místních standardních pustupech, na hmotnosti a velikosti pacienta a také v závislosti na konkrétním vyšetření (neplatí pro PCXMC, ImPACT CT a CT-Expo). Přece jen je každé vyšetření „originál“ ;) V programech jsou přednastavené pouze průměrné dávky pro daná vyšetření. Výpočty pomocí programů mají pouze informativní charakter.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *