Technologie umožňující snížení dávek u CT vyšetření (1)

V posledních dvou desetiletích došlo k výraznému snížení dávek v CT zobrazování díky zavedení nových technologií do klinické praxe. Nicméně počet CT vyšetření stále narůstá, takže kolektivní dávka z CT vyšetření představuje 41 % kolektivní dávky z radiodiagnostických výkonů, ačkoliv CT vyšetření tvoři pouze necelých 8 % z celkového počtu radiodiagnostických výkonů [1].

Zde je přehled jednotlivých technologických pokroků, které vedly ke snížení dávek v CT zobrazování. V několika následujících článcích si ukážeme, jak fungují jednotlivé technologie a řekneme si k nim něco víc.

Přehled technologií [1], [2], [3]:
1) Automatická modulace proudu v závislosti na anatomii pacienta (+ orgánová modulace proudu)
2) Automatická volba napětí
3) Adaptivní stínění zavedením dynamických kolimátorů
4) EKG-gating náběru dat
5) Iterativní rekonstrukce
6) Softwarové možnosti snížení šumu v obraze
7) Lepší detekční účinnost detektorů

Použitá literatura
[1] United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources and effects of ionizing radiation. UNSCEAR 2008. Report to the General Assembly with Scientific Annexes Vol 1, United Nations, New York, 2010
[2] Tack D, Kalra MK, Gevenois PA. Radiation Dose from Multidetector CT. Second Edition. Springer, 2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *