Vliv centrace pacienta na dávku při CT zobrazení

Při plánování CT zobrazení je povinností osob provádějících vyšetření správná centrace pacienta. Centrace pacienta je velmi zásádní při použití anatomické modulace proudu (ATCM). V případech, kdy není pacient umístěn správně do izocentra, dochází k nárůstu dávky. Na obr. 1 je ukázka geometrie při špatné centraci pacienta, střed pacienta není umístěn do izocentra, ale o několik centrimetrů níže.

Mis-centering_CTObr 1: Špatná centrace pacienta na CT [1]

Z obr. 1 je zřejmé, že při špatné centraci pacienta není bow-tie filtr efektivně využíván. Horní strana pacienta je při boční projekci přezářena, spodní strana pacienta je naopak podzářena, protože rentgenové (rtg) záření je nejprve zeslabeno silnější stranou bow-tie filtru a pak ještě relativně velkým objemem pacienta. Bow-tie filtr tak neplní správně svou funkci a fluence energie na detektoru se stává silně nehomogenní. Kvůli tomu narůstá šum v obraze. Toto je případ špatné centrace pacienta ve vertikálním směru.

V některých případech však může dojít ke špatné centraci i ve směru horizontálním. V takovém případě pak dostane jedna strana pacienta větší dávku než druhá, např. levá strana dostane větší dávku než strana pravá.

Již v několika článcích bylo publikováno, k jakému nárůstu dávky dochází při špatné vertikální centraci pacienta. Na obr. 2 je uvedena ukázka tří centrací pacienta. V prvním případě je střed pacienta správně umístěn do izocentra (první obrázek zleva). V druhém případě je střed pacienta umístěn 4 cm nad izocentrum (druhý obrázek zleva). Ve třetím případě je pacient umístěn 4 cm pod izocentrum (třetí obrázek zleva).

ATCM_patient_centeringObr. 2: Ukázka dobré a dvou špatných centrací pacienta [2]

Nárůst dávky se projeví v hodnotě CTDI(vol) a v důsledku toho i v hodnotě DLP. Autoři v publikaci [1] uvádějí, že nárůst dávky při centraci 6 cm pod izocentrum vede k nárůstu dávky o 41 %. Při retrospektivní analýze pacientských dat zjistili, že průměrně bylo izocentrum pacienta posunuto o 2,3 cm, což vedlo k nárůstu dávky v průměru o 33 %.

Autoři ve studii [2] mimo jiné ještě zjistili, že špatná centrace pacienta vede i ke zkreslení tvaru pacienta na topogramu. V případě, že je pacient blíže k detektorům vzhledem k izocentru, působí pacient z topogramu hubenější. V případě, že je umístěn blíže k rentgence vzhledem k izocentru, pak působí pacient z topogramu objemnější. Ukázka je ovedena na obr. 3. Toto zkreslení pacienta na topogramu vede k volbě odlišných parametrů skenování a tedy ke změně dávky pacientovi.

ATCM_patient_centering_2Obr. 3: Zkreslení topogramu pacienta při špatné centraci [2]

Správná centrace pacienta se tak stává významným faktorem ovlivňujícím dávku pacientovi!

Použitá literatura:
[1] Tack D, Kalra MK, Gevenois PA. Radiation dose from multidetector CT. Second edition. Springer, 2012
[2] Supanich MP. 3rd CT Dose Summit. Strategies for CT scan parameter optimization. 15.-16.3.2013, Phoenix, Arizona, USA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *