Výpočet lineárního součinitele zeslabení

Příklad: Úzký rtg svazek (zde popis geometrie úzkého svazku) je tvořen 2000 monoenergetických fotonů. Po průchodu měděnou deskou o tloušťce 1 cm se počet fotonů zredukuje na 1000. Čemu je roven lineární součinitel zeslabení pro tuto desku?
—————————–

N_0 = 2000
N = 1000
x = 1 cm
µ = ?
—————
Vyjdeme z následujícího vztahu:
rce_zeslabeniDo vztahu dosadíme a vypočteme µ:
priklad_souc_zeslabLineární součinitel zeslabení pro měděnou desku je 0,693 cm-1.

Vzhledem k tomu, že tato měděná deska zeslabí intenzitu svazku na polovinu, lze ji označit za první polotloušťku (HVL, vysvětlení zde), pomocí které se charakterizuje pronikavost (kvalita) rtg svazku.

Poznámka: Nepodařilo-li se vám dojít k výsledku, zkuste si zopakovat logaritmické rovnice ;-).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *