Publikace

Sukupova L, Rydlo J, Hlavacek O, Vedlich D, Peregrin J. Comparison of image quality of an abdominal acquisition mode of angiography systems from four major manufacturers. International Journal of Diagnostic Imaging 2018; 5(2): 6-18

Súkupová L. Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Grada Publishing, a.s. 2018, ISBN 978-80-271-0709-4, k zakoupení např. zde.

Súkupová L, Rydlo J, Hlaváček O, Vedlich D, Krajina A, Nedvěd K, Vávra T, Chaloupka J, Peregrin JH. Porovnání kvality obrazu angiografických systémů čtyř velkých výrobců. Česká radiologie 2017; 71(2): 116-125

Súkupová L, Vachata P. Riziko poškození plodu v důsledku rentgenových výkonů u gravidních žen. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(113): 276-279

Súkupová L. Způsoby odhadu dávek na plod z různých rtg výkonů provedených u gravidních žen. Česká radiologie 2016; 70(3): 185-193

Sukupova L, Vedlich D, Jiru F. Consequences of the patient’s mis-centering on the radiation dose and image quality in CT imaging – Phantom and clinical study. Universal Journal of Medical Science 2016; 4(3): 102-107

Kockova R, Kacer P, Pirk J, Maly J, Sukupova L, Sikula V, Kotrc M, Barciakova L, Honsova E, Maly M, Kautzner J, Sedmera D, Penicka M. Native T1 relaxation time and extracellular volume fraction as accurate markers of diffuse myocardial fibrosis in heart valve disease – comparison with targeted left ventricular myocardial biopsy. Circ J 2016;

Súkupová L. Možnosti snížení dávek rentgenového záření pacientům a lékařům v intervenční kardiologii. Intervenční a akutní kardiologie, 2015; 14(4): 158-163

Súkupová L. Co představuje parametr CTDIvol uváděný CT skenery a je tento parametr skutečně vhodný pro stanovení dávek pacientům? Česká radiologie 2015; 69(3): 194-200

Súkupová L. Klinické CT a cone-beam CT. Česká radiologie 2015; 69(1): 48-54

Oberhuber T, Kucera S, Loucky J, Sukupova L, Tintera J. Segmentation tagged cardiac MRI data using a local variance filter. Acta Polytechnica 2014; 54(3): 214–220

Súkupová L, Tintěra J, Kautznerová D, Kočková R. Kvantitativní hodnocení fibrózy v myokardu pomocí MRI – pilotní studie. Česká radiologie 2013; 67(3): 196-203

Súkupová L. Expoziční parametry pro skiagrafický a skiaskopický mód angiografického systému. Česká radiologie 2013; 67(3): 232-237

Súkupová L, Jírů F. Porovnání expozičních parametrů, kvality obrazu a dávek pro novější a starší angiografický systém. Bezpečnost jaderné energie 2013; 21(59), č.11/12: 327-331

Ekendahl D, Judas L, Sukupova L. OSL and TL retrospective dosimetry with a fluorapatite glass-ceramic used for dental restorations. Radiation Measurements 2013; 58(11): 138-144

Sukupova L, Novak L, Kala P, Cervinka P, Stasek J. Patient skin dosimetry in interventional cardiology in the Czech Republic. Radiation Protection Dosimetry 2011; 147(1–2): 106–110

Súkupová L, Novák L. Stanovení maximální dávky na kůži pacientů v intervenční kardiologii. Bezpečnost jaderné energie, 2010; 18(56), č. 7/8: 218–220

Sukupova L, Novak L. Skin dosimetry of patients during interventional cardiology procedures in the Czech Republic. Polish Journal of Medical Physics and Engineering 2008; 14(4): 217–225

Súkupová L, Novák L, Rada J, Oceánský J. Radiační zátěž novorozenců v České republice. Česká radiologie 2008; 62 (1): 103–109