Moje knihy

Před nedávném jsem odevzdala rukopis svojí druhé knihy, která se bude jmenovat CT – Průvodce technikou výpočetní tomografie. Kniha je tentokrát zaměřená pouze na CT a pokrývá vývoj techniky CT zobrazování od počátků, tedy před více než 50 lety, až po dnešní spektrální CT zobrazování. Kniha zahrnuje detailní popis různých způsobů skenování, chování automatik a také vliv samotného CT skeneru a velikosti pacienta na výsledný CT obraz. Vyjít by měla snad do prosince tohoto roku (2023).
V roce 2018 vydalo nakladatelství Grada moji knihu s názvem Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Jedná se o praktickou, schematickou a přehlednou publikaci, která by Vás měla seznámit s principy fungování jednotlivých přístrojů a zásadami ochrany ošetřujícího personálu a pacientů. Je určena všem, kteří s přístroji na principu rtg záření pracují. Krátká ukázka je uvedena níže. Před nedávném jsem odevzdala rukopis druhé knihy, která se bude jmenovat CT – průvodce technikou výpočetní tomografie. Kniha je zaměřená pouze na CT a pokrývá vývoj techniky CT zobrazování od počátků před více než 50 lety až po dnešní spektrální CT zobrazování. Kniha zahrnuje detailní popis různých způsobů skenování, chování automatik a také vliv samotného CT skeneru a velikosti pacienta na výsledný CT obraz. Vyjít by měla ještě letos, tedy do konce roku 2023.